Nyt om Haraldsgade ved Metrostationen Skjolds Plads

Som mange sikkert ved, har der i lang tid været tvivl om, hvad der kommer til at ske med Haraldsgade, når metrostationen Skjolds Plads åbner til sommer (ifølge planen).

Både vi og flere af vores naboforeninger har gentagne gange forsøgt at få afklaret, hvorvidt Haraldsgade bliver genåbnet som almindelig trafikgade, kun åben for bustrafik eller eventuelt helt spærret af.
Da Metroselskabet er i gang med at indrette stationsforpladsen, tænkte vi, at det var nærliggende at spørge dem, da de jo burde vide det. Her er svaret, vi fik:

Vi har desværre ikke et klart svar på dit spørgsmål. Det er helt korrekt, at der både har været tale om at lukke helt for bilister og kun lade busser og cyklister køre igennem, men at det også har været på tale at åbne op for bilister igen. I øjeblikket er vi i dialog med Københavns Kommune om, hvad den endelige løsning skal være. Så snart den falder på plads, vil vi selvfølgelig sende information ud til jer.

Så her midt februar 2019, forhåbentligt få måneder før åbningen af stationen, er der stadig ikke en endelig afklaring.
Men hvis vi i stedet ser på de kommende busruter hos DOT (Din Offentlige Transport), ser det ikke ud til, at der er planer om at føre en busrute igennem Haraldsgade efter de kommende omlægninger, hvilket desværre sænker chancerne for en bussluse ud mod Tagensvej.

Hvis man som beboer i Haraldsgade helst så, at der blev truffet beslutning om ikke at genåbne for gennemkørende biltrafik, har en af vores naboer, A/B Brynhilde startet en underskriftsindsamling for Bilfri Skjolds Plads.
Den kan I finde her, og bestyrelsen opfordrer naturligvis folk til at skrive under, hvis man ønsker at være med til at lægge et sidste pres på politikerne.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Indkomne forslag til behandling på OGF 2018

Der er nu syv dage til årets ordinære generalforsamling, og dermed bliver de indsendte forslag til behandling tilgængeliggjort jævnfør vedtægterne.

Alle forslag er også blevet husstandsomdelt onsdag den 9. maj i andelshavernes postkasser, men kan downloades her som pdf-fil.

To af forslagene har ekstra bilag i forhold til det omdelte, og disse kan ligeledes downloades her. Det drejer sig om henholdsvis

  1. simulerede billeder af facaden til gården i forlængelse af forslag om etablering af altaner
  2. og en brochure fra virksomheden andels.net i forlængelse af forslag om skift af Internetudbyder.

Vel mødt på torsdag den 17. maj 2018 kl. 19.00 på Heimdalsgades Overbygningsskole.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2018

Bestyrelsen indkalder hermed til årets ordinære generalforsamling i Andelsboligforeningen Haraldsted.
Generalforsamlingen afholdes torsdag den 17. maj kl. 19.00.

Se nærmere i nedenstående indkaldelse, hvor det fremlagte regnskab samt forslag til budget for 2018 også er vedhæftet. Dette er tillige husstandsomdelt i lørdags og fremsendt elektronisk i dag mandag til de andelshavere, hvor dette har været muligt.

forslag, der ønskes fremsat på den ordinære generalforsamling skal ifølge vedtægterne være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen for A/B Haraldsted

Forsinket afregning af vaskeri

Til alle beboere

 

Grundet problemer med Mieles computersystemer i den foregående måned, har vores administrator ATB ikke trukket penge for vaskeriforbruget i januar med marts måneds boligafgift, som det normalt ville ske.

Derfor er der blevet trukket for både januar og februars forbrug i vaskeriet med denne måneds boligafgift.

Dette er blot til orientering, hvis nogle andelshavere undrer sig over, hvorfor opkrævningen har været højere i denne måned end forventet, men sidste måned var så tilsvarende lavere.

Mvh bestyrelsen

Bioposer til organisk affald

Bioposer

Nu er det nogle måneder siden, vi fik affaldsbeholdere til organisk affald sat op i gården og leveret en fin, grøn spand til de enkelte lejligheder.

Hvis du er ved at være løbet tør for bioposer, har bestyrelsen bestilt ekstra hjem, der kan afhentes hos vores varmemester Per i dennes træffetid.

Har du ikke mulighed for at komme forbi i træffetiden, kan du sende ham en mail, og der vil så blive lagt en pakke med fire nye ruller i din postkasse.

Alternativt kan der bestilles direkte hos Københavns Kommune på https://www.kk.dk/bioposer.

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com