Åbning af varmen i lejlighederne

Først var det her, så forsvandt det igen i et par uger med lidt “Indian Summer”, men nu kommer det snigende tilbage lige så stille. Efteråret. Og med dét også lidt lavere temperaturer.

Som det forhåbentlig ikke er gået nogens næse forbi, så er alle radiatorer i øjeblikket ved at blive udskiftet, og da arbejdet går i etaper fra HG 51 og ned mod HG 19, vil den første halvdel (HG 37-51) være klar til at blive koblet på det nye anlæg, så snart arbejdet med rørføringen når til varmecentralen.

Dette forventes at ske tirsdag den 6. oktober, hvormed der bliver åbnet for radiatorerne i HG 37-51. Torsdag den 8. oktober bliver der åbnet for HG 35. Efterfølgende bliver der åbnet for radiatorerne fra HG 33 til HG 19 i takt med, at arbejdet færdiggøres i den enkelte opgang.

Se den opdaterede tidsplan for arbejderne i lejlighederne her.


Olieradiatorer

Bestyrelsen er klar over, at arbejdet først er færdigt i de sidste opgange omkring slut november, og at det derfor kan blive lidt ekstra koldt i en periode. Og selvom man kommer et godt stykke vej med et par gode uldstrømper og en striktrøje, vil der naturligvis være nogen, for hvem det ikke er nok, imens man venter på, at vvs’erne er færdige.

Derfor har foreningen indkøbt en stak olieradiatorer, hvor alle lejligheder i HG 19-33 kan låne en olieradiator i perioden fra 5. oktober og indtil radiatorerne bliver tilsluttet i ens opgang. Man er selv ansvarlig for at hente og returnere olieradiatoren hos vores varmemester Per (eller afløser Henrik).

Da der ikke er uanede mængder af olieradiatorer, er der som udgangspunkt kun én pr. lejlighed. Men når de næste færdiggjorte opgange (33 og nedefter) afleverer dem igen, vil de sidste lejligheder kunne hente en ekstra, da det må forventes at blive koldere, jo tættere på uge 50, vi kommer.

Bemærk følgende vigtige betingelser

  • Medbring ID på andelshaver/adresse, så vi kan sikre os, hvem der afhenter!
  • Det er vigtigt, at man ikke bruger olieradiatoren samtidig med strømslugende produkter på samme sikringsgruppe, da det kan slå HPFI-relæet fra. Vær især opmærksom på ovn/komfur, elkedel og tilsvarende.
  • Olieradiatorerne skal afleveres hos varmemesteren senest i ugen efter, at de almindelige radiatorer er tilsluttet. Afleveres den ikke senest ugen efter, afregnes andelshaver kr. 300,- for radiatoren via boligafgiften. Dette er vigtigt, da vi – jævnfør ovenstående – skal have muligheden for at kunne sende den videre i cirkulation, og ellers skal indkøbe ekstra.
  • Radiatorerne bruger strøm, og dette afholder man som andelshaver selv, da det rammer bredt (og årets samlede forbrug på de almindelige radiatorer bliver tilsvarende mindre), og det vil derudover være næsten umuligt at opgøre strømforbruget på fair vis.

Hvis der er spørgsmål, kan disse stilles til varmemesteren eller bestyrelsen via mail.

Opdatering vedrørende asbest på lofterne

Som oplyst på generalforsamlingen 22. august og i indkaldelsen før det, er der desværre blevet konstateret asbest på lofterne og i par kældersektioner. Alle kældre er renset og frikendt, men vi har stadig ikke fået løst de sidste problemer på lofterne.

Som nævnt på generalforsamlingen er det vigtigt at sige, at der ikke er konstateret mængder eller forekomster over et niveau, der må forventes at svare til baggrundsniveauet i bygningsmassen i København, så der er ingen grund til at være nervøs på denne baggrund.

Dette ændrer dog ikke på, at der er meget skrappe arbejdsmiljøkrav til loftrummene som byggeplads for vvs’erne, og det skal derfor saneres, før de sidste gamle rør kan fjernes fra loftet.

Vi har nu langt om længe fået afklaret omfanget af opgaven og aftalt, hvordan det skal løses. Alle andelshavere, der bliver påvirket af det, burde derfor have fået en mail* på nuværende tidspunkt, men kort fortalt påtaget Øens VVS sig opgaven med at både rydde og fjerne de gamle rør og samtidig rengøre indholdet i de berørte rum (Rummene 1 til 7 samt 12), så beboerne ikke selv er ansvarlig for at flytte rundt på noget eller tømme loftrummene.

Det er altså meget nemmere end i kældrene, hvor man selv var ansvarlig for at flytte og opbevare tingene andetsteds i mellemtiden – her er det blot vigtigt, at man afleverer en nøgle til sit loftrum allersenest den 7. oktober!

Der løber vand- og varmerør ud til ydermuren i rummene 1, 3, 4, 6, 7 og 12 og i rummene 2 og 5 løber der kun et rør på tværs indenfor døren. Derfor skal håndværkerne ikke til i rummene 8, 9, 10 og 11, og man skal derfor ikke undre sig, hvis man ikke er blevet bedt om at aflevere en nøgle, hvis man har ét af disse rum.

Der løber vand- og varmerør ud til ydermuren i rummene 1, 3, 4, 6, 7 og 12, og i alle disse rum skal der derfor ryddes langs røret hele vejen samt én meter ind i rummet grundet røret der løber på tværs. I rummene 2 og 5 skal der kun ryddes en meter ind i rummet, da der kun løber røret på tværs. Opdateret til ovenstående i stedet.

*) Mailen dateret 24. september

Bestyrelsen og vi er nu kommet frem til en løsning i forhold til den asbest, der er konstateret få steder på lofterne. Øens VVS og Søndergaard kommer til at stå for at rengøre alle de berørte rum samt alle genstande i disse rum for eventuel asbest, fjerner de rør, der skal fjernes i forbindelse med VVS-projektet og sætter alle tingene tilbage i rummet efterfølgende.

Det vil sige, at det eneste I som beboere skal gøre, er at aflevere en nøgle, og så sørger vi for resten! Jeg skal derfor bede jer om at aflevere en nøgle til jeres loftrum hurtigst muligt, og senest den 1. oktober, så arbejdet kan påbegyndes snarest. Hvis ikke nøglen er afleveret allersenest 7. oktober, kan vi være nødsaget til at klippe låsen op.

Hvis I har mere end én nøgle til rummet, må I gerne selv benytte jer af rummet i perioden fra aflevering af nøgle og frem til, at der bliver dækket af og varslet med skilte, at selve asbestarbejdet er i gang. I denne periode (omtrent en uge), vil der være ADGANG FORBUDT!

Jacob Nilsson, Øens VVS Entreprise

Ændring af bestyrelsens træffetid

Bestyrelsen har fremover træffetid den tredje torsdag i hver måned frem for som hidtil, den anden onsdag. Tidspunktet er fortsat fra kl. 18 – 18.30, og der er stadig på ejendomskontoret i gården under nr. 35.

Træffetiden vil dog, i næste måned være den anden torsdag, da den tredje torsdag i oktober er i efterårsferien.

Så næste træffetid er altså torsdag den 8. oktober 2020 kl. 18 – 18.30, hvor det efterfølgende vil være torsdag den 19. november, torsdag den 17. december, torsdag den 21. januar og så fremdeles.

Man er dog altid velkommen til at skrive til bestyrelsen på kontakt@haraldsted.net, og så vil vi efter bedste evne svare løbende, men hvis det er noget, der kræver en bestyrelsesbeslutning, vil man kunne forvente svar efter bestyrelsesmøderne.

Mails og generel kommunikation

Vedrørende vvs-projektet

Som skrevet i informationsbrevet, alle modtog i sidste uge, er bestyrelsen ikke tilfreds med det niveau af information, der har været omkring opstarten af det igangværende vvs-projekt. Ansvaret for dette ligger som udgangspunkt hos entreprenøren, Øens VVS Entreprise.

Dette har resulteret i en del mails til bestyrelsen med alverdens forskellige spørgsmål, og disse har vi naturligvis forsøgt at svare efter bedste evne. Mange af dem hører dog hjemme hos Øens VVS og projektleder Jacob Nilsson, især da det drejer sig om konkrete ting som datoer, rydning af konkrete kælderrum med mere.

Genevirkninger

Det vedtagne projekt er en entreprise til over ni millioner kroner, hvor ejendommens mest centrale dele bliver udskiftet for første gang i omkring 60 år. Hvis man forventer, at dette kan lade sig gøre, uden at det medfører gener og uhensigtmæssige forhold for samtlige andelshavere, må vi desværre skuffe folk.

Der er ingen – hverken bestyrelse eller entreprenør – der ønsker at genere folk, og entreprenøren gør deres bedste for at varsle i så god tid som muligt, men der har været lidt bump, der har krævet ændringer i tidsplaner i sidste øjeblik, for at ikke projektet som helhed skal blive forsinket.

Hold den gode tone

Når det er sagt, er det derfor bestyrelsen magtpåliggende at gøre opmærksom på, at selvom der kan opstå problemer som følge af sommerferie og andre ting, der udfordrer mulighederne for at efterkomme tidsfrister, så skal alle henvendelser til bestyrelsen foregå i en ordentlig tone.
Vi har modtaget rigtigt mange søde og venlige mails, hvor folk ønsker hjælp til spørgsmål, de måtte have. Vi har desværre også få eksempler på folk, hvis mails gerne måtte have fået en ekstra gennemlæsning inden afsendelsen.

Bestyrelsen er frivillige og glade amatører, der har teamet op med professionelle folk til at hjælpe med dette projekt. Men når vi bliver ramt af uforudsigelige ting i projektet, går ting meget stærkt og vi gør vores bedste for at informere så hurtigt og korrekt, som det er os muligt.

Vi vil henvise til Haraldsted.net/vvs, hvor der er beskrevet en del om projektet og tidsplanerne, der opdateres løbende samt Nyheder om vvs, hvor alle de indlæg og nyheder, der er lagt op omkring projektet, er samlet på én side.

Med ønsket om en god tone og fleksibilitet i forhold til at få gennemført dette store projekt på bedst mulig vis!

Mvh bestyrelsen

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com