Ændring af bestyrelsens træffetid

Bestyrelsen har fremover træffetid den tredje torsdag i hver måned frem for som hidtil, den anden onsdag. Tidspunktet er fortsat fra kl. 18 – 18.30, og der er stadig på ejendomskontoret i gården under nr. 35.

Træffetiden vil dog, i næste måned være den anden torsdag, da den tredje torsdag i oktober er i efterårsferien.

Så næste træffetid er altså torsdag den 8. oktober 2020 kl. 18 – 18.30, hvor det efterfølgende vil være torsdag den 19. november, torsdag den 17. december, torsdag den 21. januar og så fremdeles.

Man er dog altid velkommen til at skrive til bestyrelsen på kontakt@haraldsted.net, og så vil vi efter bedste evne svare løbende, men hvis det er noget, der kræver en bestyrelsesbeslutning, vil man kunne forvente svar efter bestyrelsesmøderne.

Mails og generel kommunikation

Vedrørende vvs-projektet

Som skrevet i informationsbrevet, alle modtog i sidste uge, er bestyrelsen ikke tilfreds med det niveau af information, der har været omkring opstarten af det igangværende vvs-projekt. Ansvaret for dette ligger som udgangspunkt hos entreprenøren, Øens VVS Entreprise.

Dette har resulteret i en del mails til bestyrelsen med alverdens forskellige spørgsmål, og disse har vi naturligvis forsøgt at svare efter bedste evne. Mange af dem hører dog hjemme hos Øens VVS og projektleder Jacob Nilsson, især da det drejer sig om konkrete ting som datoer, rydning af konkrete kælderrum med mere.

Genevirkninger

Det vedtagne projekt er en entreprise til over ni millioner kroner, hvor ejendommens mest centrale dele bliver udskiftet for første gang i omkring 60 år. Hvis man forventer, at dette kan lade sig gøre, uden at det medfører gener og uhensigtmæssige forhold for samtlige andelshavere, må vi desværre skuffe folk.

Der er ingen – hverken bestyrelse eller entreprenør – der ønsker at genere folk, og entreprenøren gør deres bedste for at varsle i så god tid som muligt, men der har været lidt bump, der har krævet ændringer i tidsplaner i sidste øjeblik, for at ikke projektet som helhed skal blive forsinket.

Hold den gode tone

Når det er sagt, er det derfor bestyrelsen magtpåliggende at gøre opmærksom på, at selvom der kan opstå problemer som følge af sommerferie og andre ting, der udfordrer mulighederne for at efterkomme tidsfrister, så skal alle henvendelser til bestyrelsen foregå i en ordentlig tone.
Vi har modtaget rigtigt mange søde og venlige mails, hvor folk ønsker hjælp til spørgsmål, de måtte have. Vi har desværre også få eksempler på folk, hvis mails gerne måtte have fået en ekstra gennemlæsning inden afsendelsen.

Bestyrelsen er frivillige og glade amatører, der har teamet op med professionelle folk til at hjælpe med dette projekt. Men når vi bliver ramt af uforudsigelige ting i projektet, går ting meget stærkt og vi gør vores bedste for at informere så hurtigt og korrekt, som det er os muligt.

Vi vil henvise til Haraldsted.net/vvs, hvor der er beskrevet en del om projektet og tidsplanerne, der opdateres løbende samt Nyheder om vvs, hvor alle de indlæg og nyheder, der er lagt op omkring projektet, er samlet på én side.

Med ønsket om en god tone og fleksibilitet i forhold til at få gennemført dette store projekt på bedst mulig vis!

Mvh bestyrelsen

Info vedrørende det igangværende vvs-projekt

Opdateringer via haraldsted.net

Bestyrelsen er mere end klar over, at informationsniveauet omkring det hidtidige arbejde har været utilstrækkeligt. Vi har helt fra starten af projektet gjort entreprenøren opmærksom på, at projektet startede op lige op til en ferieperiode, og at dette burde imødekommes i forbindelse med varslinger af adgange til lejligheder og pulterrum.

Øens VVS Entreprise lover at forbedre dette straks, og bestyrelsen har for at gøre det nemmere med en direkte og bred kommunikation oprettet en side på haraldsted.net, hvor man kan læse mere om projektet og løbende se en opdateret tidsplan. Der vil også komme nyheder og opslag om lukninger af vandet og meget mere, men man vil naturligvis stadig blive varslet via direkte mail/brev eller opslagstavlerne, når der er større arbejder.

Bestyrelsen opfordrer derfor alle andelshavere til at tilmelde sig nyhedsbrevet på haraldsted.net/nyt (eller via boksene til højre her på siden, red.)

Så får man en mail, hver gang der bliver kommer opdateringer fra bestyrelsen eller entreprenøren, som også har fået adgang til at lægge nyheder op på hjemmesiden.

Yderligere info om projektet og en opdateret tidsplan kan findes på haraldsted.net/vvs i løbet af få dage. (Opdatering 18/7: Denne er nu tilgængelig)

Vigtig info omkring asbest

I forbindelse med udskiftningen af radiatorer og vandrør har vi fra starten været vidende om, at der er brugt asbest i forbindelse med isoleringen af mange af de gamle rør. 

Efter at arbejdet er påbegyndt, har det desværre vist sig, at der nogle få steder er konstateret brud på isoleringen, og vi har derfor testet for at se, om der også fandtes asbest i rummene, altså i det almindelige støv, der findes i alle rum.

Disse prøver har udvist forekomst af asbest i følgende rum/sektioner:

  • Kælderen under 41-45
  • Kælderen under 23-27
  • Loftet over opgang 27
  • Loftet over opgang 45
  • Loftet over opgang 47

De målte forekomster er umiddelbart minimale, og der er på nuværende tidspunkt ingen grund til at tro, at det er farligt at opholde sig i de berørte rum, men grundet arbejdsmiljøregler, må vvs’erne ikke arbejde i lokaler, hvor der er fundet blot en enkelt asbestfiber, og indtil vi ved mere, frarådes al færdsel i disse lokaler.

Derudover skal disse gange og pulterrum, hvor vvs’erne skal arbejde, gøres ekstraordinært rene (asbestsaneres), hvilket også inkluderer tømning, rengøring og opbevaring af indholdet i disse rum, til arbejdet er færdigt.

De andelshavere, der er blevet varslet tømning af rum i 41-45 og 23-27 skal derfor indtil videre lade resterne stå. Hvis man allerede har tømt sit kælderrum, har vi stadig ikke nogen grund til at tro, at dette er et problem, selvom de ikke burde have været tømt for nuværende.

I modtager mere information om konsekvenserne af dette fra rådgiver/entreprenør hurtigst muligt.

Dette ekstra ”bump på vejen” har desværre også været delvist medvirkende til, at informationen har ikke været så optimal som ønsket fra entreprenørens side, selvom det ikke alene kan undskylde forløbet.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen, Øens VVS Entreprise og Abildhauge

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com