Vedligehold

Er det tilladt at installere vaskemaskine i andelsboligen?

Ja, det er tilladt at have egen vaskemaskine i lejligheden.
Bestyrelsen anbefaler dog, at man i stedet benytter de fællesvaskerier, der findes i kældrene under henholdsvis Haraldsgade 27-29 og 41-43.
Der er tre vaskemaskiner i hvert vaskeri samt en stor tørretumbler.

Der er derudover flere argumenter imod egen vaskemaskine, bestyrelsen gerne vil fremføre:

Plads

Der er begrænset plads i lejlighederne, og man bør derfor nøje overveje, om man har lyst til at bruge den plads, en vaskemaskine optager, eller om den kan udnyttes bedre.
Fællesvaskerierne indeholder hver tre store maskiner, der kan tage væsentligt mere tøj end en almindelig vaskemaskine, og man kan derfor vaske mere tøj på kortere tid.

Tørring af tøj

Af hensyn til indeklimaet og risikoen for svamp i lejlighederne kan det ikke anbefales at tørre tøj indendørs uden ordentlig udluftning, hvilket i sagens natur er svært – især i vinterhalvåret.
Derfor findes der dedikerede tørrerum i kældergangene, der er tilknyttet hver enkelt opgang, så alle og enhver ikke har adgang til dit vasketøj.
Bestyrelsen anbefaler under alle omstændigheder, at man tørrer sit tøj i disse rum i kældrene.

Støj

Selv de mest moderne vaskemaskiner kan ikke undgå at sende mange rystelser igennem gulv og vægge under centrifugering.
Derfor opfordrer bestyrelsen til, hvis man alligvel insisterer på at få egen vaskemaskine i lejligheden, at være yderst hensynsfuld i forhold til, hvornår man vasker tøj, så man generer sine naboer mindst muligt.

Må jeg fjerne gasmåleren og gasrørene i min lejlighed?

Man må altid nedtage selve gasmåleren. Dette kan blot aftales direkte med et VVS-firma, der har en aftale med HOFOR om dette. Foreningens faste VVS-firma kan anbefales.
Bor man i en lejlighed i stuen til og med 3. sal, skal det lodrette rør forblive i hele lejlighedens højde, og måleren skal derfor proppes af vinkelret på det lodrette rør. Dette skyldes naturligvis, at dine overboer får gas via dette rør.
Har din(e) overbo(er) også valgt at fjerne gassen, skal røret dog stadig blive i de underliggende lejligheder, da alle lejligheder skal have muligheden for at reetablere gas på et senere tidspunkt.
Bor du på 4. sal, har du dog lov til at fjerne det lodrette rør, da der ikke er nogen lejligheder over dig, der er afhængig af røret for at få gas i deres lejlighed. For at lette en eventuel senere reetablering af gas i lejligheden, skal det dog proppes af over gulvhøjde, så installationen stadig er synlig.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com