Nyhedsbrev, juli 2024

Kære alle andelshavere

Bestyrelsen kommer her med en opsamling på de mange sager, som vi har lige nu.
Bemærk at bestyrelsen ikke har træffetid i juli og at I kan forvente lidt længere svartider grundet sommerferien. 

Altanprojektet 

Altanprojektet er over halvvejs – det er dejligt at se, hvordan mange andelshavere allerede har stor glæde af deres nye altan. Husk, at der findes olie til behandling af altanens træværk i ‘Haverummet’ i kælderen under nr. 39.

To af platformene er pt. foran tidsplanen, og en enkelt er bagud. Balco forventer at udligne dette, så den overordnede tidsplan bliver overholdt – muligvis oven i købet med en fair chance for, at alt er færdigt før tid!

Bestyrelsen holder fortsat møder med Balco og den byggetekniske rådgiver ca. hver 14. dag for at følge arbejdets fremgang. Balco holder helt sommerferielukket i uge 29 og 30, og der vil derfor ikke være byggeri i denne periode. De igangværende ranker forventes afsluttet inden uge 29.

I uge 31 genoptager de arbejdet. Hvis du bor i en af de ranker, der ligger næst i rækkefølgen, og du stadig er på ferie i uge 31, bedes du lægge en tydeligt markeret nøgle i Balcos postkasse, inden du tager på ferie.

Når platformen opstilles tættest på porten, vil passagen ind til gården være smallere i denne periode. Balco bestræber sig på, at der fortsat vil være fri passage til cykler og barnevogne. Vær dog opmærksom på, at du begiver dig ind på en byggeplads.

På generalforsamlingen blev der opsat et altanudvalg – bestyrelsen rækker ud til dem, der meldte sig via Probo i løbet af den kommende uge med henblik på koordinering af første møde.

Bygningsrenoveringspuljen / Udskiftning af vinduer og døre

I uge 34 og 35 vil der blive opmålt vinduer. Der startes i uge 34 med opgang 19-27 og derfra bevæges der opad. Nærmere datoer vil blive annonceret direkte fra vores entreprenør. Det er meget vigtigt, at der gives adgang.  Nærmere datoer vil blive annonceret direkte fra vores entreprenør. Det er meget vigtigt, at der gives adgang.

Ved du allerede nu, at du ikke er hjemme i de pågældende uger, bedes du aflevere din nøgle på ejendomskontoret med tydeligt angivet adresse. Vi er klar over, at der er nogle lejligheder, der af denne grund er nødt til at aflevere en nøgle både til Balco og på ejendomskontoret, men de forskellige entreprenører kan desværre ikke påtage sig ansvaret for at fordele nøgler frem og tilbage imellem dem, så man bliver nødt til at få lavet en ekstra nøgle. 

Stilladsopsætning på Haraldsgade påbegyndes i uge 36 og 37 og forventes at starte på gadesiden fra Haraldsgade 19 og op (vi ved endnu ikke helt, hvor meget der bliver sat op af gangen, men vi forventer, at det er til og med opgang 27).

Efter nytår, når arbejdet påbegyndes på gårdsiden, vil isoleringsarbejdet af kælderen også blive udført.

OBS: Alle kælderrum skal i denne forbindelse tømmes helt, så lofterne kan blive isoleret. Dette er en god anledning til allerede nu at begynde at rydde op og få smidt ting ud, man ikke længere ønsker at gemme. Hvis alle får ryddet ud løbende over det næste halve år, overbelaster vi ikke vores kapacitet til hverken storskrald, bytterum eller dagrenovation.

For ting, man stadig ønsker at gemme, vil der i perioden blive opstillet containere i gården til opbevaring af ejendele. Disse vil dog forventeligt blive delt med øvrige beboere, så alt af værdi skal man kunne opbevare i lejligheden eller på anden vis!

Sommerfest

Endnu engang har Lone Ree Milkær taget initiativet til en baggårdskoncert i gården 7. september kl 14.

Bestyrelsen vil meget gerne gøre lidt ekstra ud af det i år og håber derfor at der er nogle andelshavere der vil være med i et festudvalg. Skriv en mail til kontakt@haraldsted.net, hvis du ønsker at tage del i planlægningen.

ProBo

Der er endnu nogle beboere, der ikke har oprettet sig i ProBo. 

Det er vigtigt at du som andelshaver får dig oprettet i systemet, da bestyrelsen bruger dette til både kommunikation men også flere af de nedennævnte opgaver.

Hvis man ikke selv er så “digital”, har man mulighed for at få hjælp til at oprette en anden person (fx familiemedlem) tilknyttet sin adresse, som derved også får mulighed for at få informationerne og videregive dem analogt. Tag fat i ProBos support på 71 99 26 55 eller support@probo.dk, hvis man har behov for hjælp til dette.

De fremadrettede muligheder bliver at kunne sende opgaver til viceværten, downloade vedtægter, husorden og andre dokumenter, bestille nye nøgler, navneskilte mv.

Et par venlige påmindelser

Fest i gården

Det er dejligt at der er mange, der holder arrangementer i vores fælles gård. Det er dog vigtigt at være hensynsfuld overfor andre andelshavere. Så husk:

  • Sæt møbler på plads efter endt arrangement
  • Smid affald, flasker og dåser ud
  • I haven skal der som i resten af ejendommen udvises hensyn til omgivelserne, og støjende adfærd skal holdes på et minimum og senest ophøre kl. 21. Her fra kan du invitere dine gæster op i lejligheden eller tage videre i byen.

Havetelte

Det er muligt at leje foreningens havetelte på ProBo under Faciliteter  > Bookinger > ‘Havetelt’
Hvert telt måler 4×6 meter og har tilhørende sider. Prisen er kr. 300 pr. telt, og beløbet opkræves via den månedlige opkrævning. 

Opsætning og nedtagning: Du står selv for opsætning og nedtagning af teltet. Vær opmærksom på, at teltene ikke må pakkes ned, når de er våde.

Med ønsket om en rigtig dejlig sommer til jer alle.

På bestyrelsens vegne,

Med venlig hilsen

Christine Svensson, Bestyrelsesforperson

Cykeloprydning april 2024

Kære beboer,

Gården er i øjeblikket omdannet til en byggeplads, hvilket lægger ekstra pres på vores cykelparkering. Vi ønsker derfor at opfordre dig til at hjælpe med at rydde op i de cykler, der står i gården, og som ikke bliver brugt.

Har du en ekstra cykel, der står og samler støv? Vi vil meget gerne indsamle den for at frigøre mere plads, til de cykler der er i brug.

Tak for din forståelse og samarbejde.

Mvh. Bestyrelsen og viceværten

Vi sætter tape på alle cyklerne.

Du skal tage stilling til, om din cykel må indsamles senest den 30. april 2024

Dette opslag vil bliver hængt op på for- og bagtrapper efter påske.

Nyhedsbrev, januar 2024

Kære alle andelshavere

Bestyrelsen kommer her med en opsamling på de mange sager, som vi har lige nu.

Bestyrelsen har for tiden virkelig mange arbejdsopgaver. Som den lille bestyrelse vi er, og med det faktum at vi alle arbejder frivilligt med jobs ved siden af, har vi enormt travlt med alle vores igangværende projekter. Altanprojektet, bygningsrenovering med nye vinduer og døre, indkøring af ny vicevært, udfordringer med varmeanlægget, gennemgang af badeværelser mm.

Vi vil derfor spørge, om der ikke er nogle beboere, der har lyst til at hjælpe til? Vi tager hjertens gerne imod al slags hjælp fra beboere. Og måske er der nogen, der har lyst til at tage del i bestyrelsesarbejdet?

Ny vicevært 

Vi bød den 1. december velkommen til driftsfirmaet Panorama ApS, som nu står for vores viceværtservice og trappevask. Bo er blevet vores faste mand på ejendommen, og vi har fået en god start på samarbejdet.

Vi har oplevet nogle startvanskeligheder med varmemestermailen, men dette er nu løst. Hvis du ikke har modtaget svar på din henvendelse og problemet ikke er løst i mellemtiden, bedes du venligst sende en ny mail til varmemester@haraldsted.net. Det er Panoramas driftschef Henrik, der dagligt håndterer jeres henvendelser og sender dem videre til vores faste vicevært Bo, som er tilknyttet vores ejendom.

Bo er til stede på ejendommen mandag, onsdag og fredag. Panorama kan kontaktes alle dage på varmemester@haraldsted.net – husk at skrive dit telefonnummer, så viceværten nemt kan få fat i dig. 

Panorama sætter stor pris på, at I som beboere har taget så godt imod dem. Tak!

Varme

Vi har haft store udfordringer efter vores indreguleringer af radiatorer og ventiler i ejendommen. Det er enormt ærgerligt, og har ført til stor frustration blandt beboerne, helt forståeligt. Det beklager vi virkelig, hensigten med reguleringen var jo netop at få det nye varmesystem til at blive endnu bedre. Indreguleringen er blevet udført baseret på udførlige ingeniørberegninger lavet af den tekniske rådgiver Abildhauge på vvs-projektet i 2020, men desværre har vi måttet konstatere, at disse beregninger, selvom de måske har været teoretisk korrekte, ikke har taget nok hensyn til komforten i lejlighederne. Det har vi brugt rigtig lang tid på at få rettet op igen efterfølgende.

Til de beboere der endnu ikke har fået indstillet ventilerne på radiatorerne, eller som stadig oplever problemer med at få varmen:

Du kan ved at følge nedenstående vejledning indstille dine ventiler, så du kan få den bedst mulige opvarmning af lejligheden. 

Det er vigtigt, at det bliver gjort så hurtigt som muligt, hvis du endnu ikke har fået indstillet dem. (Af hensyn til varmefordelingen mellem beboerne.)

Sådan indstiller du din radiatorventil: 

  1. Skru helt ned for termostaten. Tag herefter termostaten af ved at dreje kransen bagerst på termostaten mod uret, indtil du hører et klik. Træk herefter termostaten af ventilen.

2) Tag fat om indstillingsringen i metal, og træk ud. Drej ringen indtil den ønskede indstilling er ud for referencemærket (streg/fordybning), der sidder øverst. Den står pt. på 2 eller 2,5. Om nødvendigt, så skru den op i trin af 0,5 og vent gerne 48 timer for at se om du har bedre varme.

3)Tryk termostaten på ventilen. Når der lyder et klik, er termostaten på plads. 

Se evt. denne video på YouTube for at indstille : https://youtu.be/bbwK0cd2KAY

Jo lavere indstilling, jo bedre udnyttelse af energien og jo lavere tæller måleren på din radiator = lavere varmeregning til dig selv. Det er naturligvis vigtigt, at der er varmt nok i lejligheden, så find og indstil niveauet. Det er meget vigtigt at din ventil ikke skrues op på N, da vandet i så fald lukkes alt for hurtigt igennem radiatoren. Udover at det medfører et stort energispild, risikerer du også at “stjæle” varme fra de andre i opgangen.

Hvis du ikke selv kan indstille din radiator, så tag fat i viceværten, så kommer han forbi og hjælper dig. Sørg for at skrive dit telefonnummer på din henvendelse, så viceværten kan lave en aftale direkte med dig.

Det er særlig vigtigt, at du får indreguleret din radiator, hvis ikke vvs’erne fik adgang til din lejlighed, da de var rundt og indregulere den 11.-13. december. Hvis dine radiatorventiler er fejlreguleret, kan det betyde, at du “stjæler” varmen fra de øvrige lejligheder i din opgang, og du bør derfor indstille dem til 3 ved at følge ovenstående vejledning.

OBS: 

Din radiatorer skal IKKE være lige varme i top og bund – ellers udnytter de ikke varmen ordentligt. Radiatoren skal være varm i toppen og lunken i bunden, det betyder nemlig, at varmen er overført fra vandet i radiatoren til rummet.

Det er meget vigtigt, at du ikke skruer ned for radiatorerne om natten (nattelukning), for så at tænde igen næste morgen. Dette vil i værste fald resultere i, at du ikke kan opnå den fulde effekt af dine radiatorer og få en høj nok temperatur, da ydermurerne når at blive meget kolde i løbet af natten, og der derfor skal bruges ekstra meget energi på, at varme dem op igen.

Vi beklager de mange gener indreguleringen har haft. Vi har fået foretaget nye beregninger og lavet nye indstillinger i kælderen. Det sidste vi mangler er, at radiatorerne indstilles i de resterende lejligheder, men hjælp endelig gerne til via ovenstående guide, til at få fundet den rigtige balance mellem udnyttelse af energien og komforten i netop din lejlighed.

Altanprojektet 

Der er kommet en opdateret projektplan op i alle opgange – Balco er pt. foran den første tidsplan. 

Vi har oprettet en fane på haraldsted.net, hvor du finder generelle informationer omkring projektet. Vær opmærksom på at varslinger kommer direkte fra Balco i din fysiske postkasse. 

De tre platforme fylder generelt meget i gården og det er vigtigt, at I ikke parkerer cykler, der er til gene for de håndværkere, der bruger gården som arbejdsplads. Vær også ekstra opmærksom på, når platformene flyttes til fra opgang til opgang. Når en platform er i gang med at montere selve altanerne, går der ikke lang tid, før platformen rykkes en gang til venstre. Hvis din cykel står i vejen eller er låst fast til gelænderet, vil den blive fjernet / låsen bliver klippet.

Da alle affaldscontainere jo er flyttet til den store vendeplads ved nr. 45, har bestyrelsen besluttet, at affaldsøerne og flisepladserne kan (og bør) tages i brug til cykelparkering i mellemtiden. Så burde der gerne være plads til både os og håndværkerne.

Bygningsrenoveringspuljen 

Mens vi er godt i gang med vores altanprojekt, arbejder bestyrelsen i samarbejde med SBS Rådgivning på vores næste store projekt med udskiftning af alle de vinduer og døre, der ikke bliver til nye altandøre.

Der vil i uge 5 blive opsat prøvevinduer (i én udvalgt lejlighed), og på baggrund af dette vil SBS Rådgivning udarbejde udbudsmateriale.

Vi glæder os meget til de nye smukke vinduer og døre bliver monteret. Udover at ejendommen bliver restaureret med fokus på at genetablere dens oprindelig udseende, så vil det også kunne mærkes på indeklima og temperatur i lejlighederne.

Yderligere information følger, når vi er længere i processen.

Grundskyld og nye ejendomsvurderinger

Der har været megen snak i medierne omkring de nye, foreløbige vurderinger af grundværdierne, der nu er landet for erhvervsejendomme, herunder andelsboligforeninger.

AB Haraldsteds vurdering er også landet, og vores grundværdi er steget til 162.104.000 kr. Dette er “kun” en stigning på 540 %, men da der er ændret på flere andre ting i beregningen, falder vores grundskyld (ejendomsskat) fra 861.000 i 2023 til 660.000 i 2024. Så umiddelbart ser det godt ud for os.

Det betyder også, at hvis denne foreløbige vurdering fastholdes, så betyder det både lavere grundskyld og derfor heller ingen negativ påvirkning på hverken andelskronen eller boligafgiften.

Men hvis man har fulgt lidt med i medierne (og især DR’s dækning), vil man muligvis genkende beløbet 162.104.000 kr., da vi er én ud af 84 andelsboligforeninger, med præcis denne vurdering.

Vi har derfor en formodning om, at Vurderingsstyrelsen formentligt vil kigge en ekstra gang på vores foreløbige vurdering, og vi må derfor forvente en ny vurdering – enten senere i løbet af 2024 eller også i løbet af 2025-2026, når de endelige vurderinger forventes at lande.

Så kort fortalt er vi én af meget få andelsboligforeninger, der står til at falde i grundskyld i det nye system, men bestyrelsen er bange for, at det er en kortsigtet fornøjelse, og vi venter derfor i spænding på, at Vurderingsstyrelsen før eller siden kommer med en opdateret vurdering.

ProBo

Vi har fået et nyt kommunikationssystem via vores administrator, som er i gang med at blive implementeret => stille og roligt får vi alle relevante funktioner på plads.

Det er vigtigt at du som andelshaver får dig oprettet i systemet, da bestyrelsen også kommer til at bruge dette til både kommunikation men også flere af nedennævnte opgaver.

Hvis man ikke selv er så “digital”, har man mulighed for at få hjælp til at oprette en anden person (fx familiemedlem) tilknyttet sin adresse, som derved også får mulighed for at få informationerne og videregive dem analogt. Tag fat i ProBos support på 71 99 26 55 eller support@probo.dk, hvis man har behov for hjælp til dette.

De fremadrettede muligheder bliver at kunne sende opgaver til viceværten, downloade vedtægter, husorden og andre dokumenter, bestille nye nøgler, navneskilte mv.

Vi arbejder på at kunne give en introduktion, hvis nogle beboere har brug for dette, og ellers er I altid velkomne til at tage fat i ProBos support (se nummer og mail ovenfor).

Et par venlige påmindelser

Affald

Grundet altanprojektet er renovation rykket til vendepladsen tættest på gården. Vi er i tæt dialog med Københavns Kommune om placering der også tilgodeser renovationsarbejdernes arbejdsvilkår, men forvent at alle containere kommer til at stå her indtil altanprojektet er afsluttet.

Vedligehold og renovering 

Bemærk, at hvis du laver vedligehold i din lejlighed, så husk at overholde vedtægter, husorden samt at læse hjemmesiden igennem.
Der findes blandt andet tegninger, der indikerer, hvor vandrørenes placering i væggen på badeværelserne er.

Hvis man er det mindste i tvivl, så spørg bestyrelsen på forhånd.

Bytterum

Bytterummet trænger til en kærlig hånd. Bestyrelsen vil meget gerne have hjælp fra nogle friske beboere til at hjælpe med at sortere og tømme ud i bytterummet. Det ville være virkelig godt, hvis der var nogen, der fremadrettet fast vil kunne varetage denne opgave. Simpelthen bare tjekke op på bytterummet en gang imellem, og så tømme det når tingene har hobet sig lidt for meget op. De ting, der ikke kan smides direkte ud i vores egne containere, skal bare ned på genbrugsstationen på hjørnet af Vermundsgade og Rovsingsgade.

Haraldstedsvandring

Ved vores første “Haraldsted-vandring” fandt fem nye beboere vej i silende regn. Det var en god måde for bestyrelsen at sige velkommen til nye beboere og introducere dem til ejendommen. Hvis du som ny beboer er interesseret, vil vi meget gerne arrangere det igen. Skriv blot en mail til kontakt@haraldsted.net.

På bestyrelsens vegne,

Med venlig hilsen

Christine Svensson, Bestyrelsesforperson

Affaldssortering af juletræer 🎄

På vendepladsen længst med porten, er det muligt at skille sig af med sit juletræ. (området er markeret med kegler)

Vores vicevært står for at bestille afhentning af disse efter nytår.

Juletræerne skal være uden pynt, potte og fod. Juletræsfod af
træ er dog tilladt.

Bestyrelsen ønsker alle beboere en rigtig glædelig jul. ✨