Nyhedsbrev, juli 2024

Kære alle andelshavere

Bestyrelsen kommer her med en opsamling på de mange sager, som vi har lige nu.
Bemærk at bestyrelsen ikke har træffetid i juli og at I kan forvente lidt længere svartider grundet sommerferien. 

Altanprojektet 

Altanprojektet er over halvvejs – det er dejligt at se, hvordan mange andelshavere allerede har stor glæde af deres nye altan. Husk, at der findes olie til behandling af altanens træværk i ‘Haverummet’ i kælderen under nr. 39.

To af platformene er pt. foran tidsplanen, og en enkelt er bagud. Balco forventer at udligne dette, så den overordnede tidsplan bliver overholdt – muligvis oven i købet med en fair chance for, at alt er færdigt før tid!

Bestyrelsen holder fortsat møder med Balco og den byggetekniske rådgiver ca. hver 14. dag for at følge arbejdets fremgang. Balco holder helt sommerferielukket i uge 29 og 30, og der vil derfor ikke være byggeri i denne periode. De igangværende ranker forventes afsluttet inden uge 29.

I uge 31 genoptager de arbejdet. Hvis du bor i en af de ranker, der ligger næst i rækkefølgen, og du stadig er på ferie i uge 31, bedes du lægge en tydeligt markeret nøgle i Balcos postkasse, inden du tager på ferie.

Når platformen opstilles tættest på porten, vil passagen ind til gården være smallere i denne periode. Balco bestræber sig på, at der fortsat vil være fri passage til cykler og barnevogne. Vær dog opmærksom på, at du begiver dig ind på en byggeplads.

På generalforsamlingen blev der opsat et altanudvalg – bestyrelsen rækker ud til dem, der meldte sig via Probo i løbet af den kommende uge med henblik på koordinering af første møde.

Bygningsrenoveringspuljen / Udskiftning af vinduer og døre

I uge 34 og 35 vil der blive opmålt vinduer. Der startes i uge 34 med opgang 19-27 og derfra bevæges der opad. Nærmere datoer vil blive annonceret direkte fra vores entreprenør. Det er meget vigtigt, at der gives adgang.  Nærmere datoer vil blive annonceret direkte fra vores entreprenør. Det er meget vigtigt, at der gives adgang.

Ved du allerede nu, at du ikke er hjemme i de pågældende uger, bedes du aflevere din nøgle på ejendomskontoret med tydeligt angivet adresse. Vi er klar over, at der er nogle lejligheder, der af denne grund er nødt til at aflevere en nøgle både til Balco og på ejendomskontoret, men de forskellige entreprenører kan desværre ikke påtage sig ansvaret for at fordele nøgler frem og tilbage imellem dem, så man bliver nødt til at få lavet en ekstra nøgle. 

Stilladsopsætning på Haraldsgade påbegyndes i uge 36 og 37 og forventes at starte på gadesiden fra Haraldsgade 19 og op (vi ved endnu ikke helt, hvor meget der bliver sat op af gangen, men vi forventer, at det er til og med opgang 27).

Efter nytår, når arbejdet påbegyndes på gårdsiden, vil isoleringsarbejdet af kælderen også blive udført.

OBS: Alle kælderrum skal i denne forbindelse tømmes helt, så lofterne kan blive isoleret. Dette er en god anledning til allerede nu at begynde at rydde op og få smidt ting ud, man ikke længere ønsker at gemme. Hvis alle får ryddet ud løbende over det næste halve år, overbelaster vi ikke vores kapacitet til hverken storskrald, bytterum eller dagrenovation.

For ting, man stadig ønsker at gemme, vil der i perioden blive opstillet containere i gården til opbevaring af ejendele. Disse vil dog forventeligt blive delt med øvrige beboere, så alt af værdi skal man kunne opbevare i lejligheden eller på anden vis!

Sommerfest

Endnu engang har Lone Ree Milkær taget initiativet til en baggårdskoncert i gården 7. september kl 14.

Bestyrelsen vil meget gerne gøre lidt ekstra ud af det i år og håber derfor at der er nogle andelshavere der vil være med i et festudvalg. Skriv en mail til kontakt@haraldsted.net, hvis du ønsker at tage del i planlægningen.

ProBo

Der er endnu nogle beboere, der ikke har oprettet sig i ProBo. 

Det er vigtigt at du som andelshaver får dig oprettet i systemet, da bestyrelsen bruger dette til både kommunikation men også flere af de nedennævnte opgaver.

Hvis man ikke selv er så “digital”, har man mulighed for at få hjælp til at oprette en anden person (fx familiemedlem) tilknyttet sin adresse, som derved også får mulighed for at få informationerne og videregive dem analogt. Tag fat i ProBos support på 71 99 26 55 eller support@probo.dk, hvis man har behov for hjælp til dette.

De fremadrettede muligheder bliver at kunne sende opgaver til viceværten, downloade vedtægter, husorden og andre dokumenter, bestille nye nøgler, navneskilte mv.

Et par venlige påmindelser

Fest i gården

Det er dejligt at der er mange, der holder arrangementer i vores fælles gård. Det er dog vigtigt at være hensynsfuld overfor andre andelshavere. Så husk:

  • Sæt møbler på plads efter endt arrangement
  • Smid affald, flasker og dåser ud
  • I haven skal der som i resten af ejendommen udvises hensyn til omgivelserne, og støjende adfærd skal holdes på et minimum og senest ophøre kl. 21. Her fra kan du invitere dine gæster op i lejligheden eller tage videre i byen.

Havetelte

Det er muligt at leje foreningens havetelte på ProBo under Faciliteter  > Bookinger > ‘Havetelt’
Hvert telt måler 4×6 meter og har tilhørende sider. Prisen er kr. 300 pr. telt, og beløbet opkræves via den månedlige opkrævning. 

Opsætning og nedtagning: Du står selv for opsætning og nedtagning af teltet. Vær opmærksom på, at teltene ikke må pakkes ned, når de er våde.

Med ønsket om en rigtig dejlig sommer til jer alle.

På bestyrelsens vegne,

Med venlig hilsen

Christine Svensson, Bestyrelsesforperson