Endelig tilmelding til altanprojekt

Til alle andelshavere

Som nogen af jer ved og som nævnt i seneste nyhedsbrev, er der nu endelig landet en byggetilladelse til altanprojektet.

Efter tre år med projektering og talrige rettelser til vores ansøgninger hos Københavns Kommune, er vi nu endelig i mål med tilladelsen.

I det nedenstående har vi forsøgt at besvare de fleste af de spørgsmål, vi har fået eller har forestillet os, at I som andelshavere kan have forud for tilmelding.

De vigtigste ting står enten fremhævet med fed eller

 • i punktform (eller både og)

Alle skal tilmelde sig på ny

I den sidste ansøgning søgte vi Københavns Kommune om tilladelse til at montere samtlige mulige altaner, hvilket betyder, at alle har mulighed for at deltage i projektet, også selvom man (eller tidligere andelshaver) ikke har tilmeldt sig projektet på et tidligere tidspunkt.

Derudover har der været ændringer i både placering og størrelse på altanen samt priser og renter på realkreditlån. De mange faktorer gør, at vi derfor skal have nyt bekræftende tilsagn fra alle andelshavere, der ønsker altan eller fransk altan.

Bemærk kort tilmeldingsfrist: Søndag den 12. marts kl. 20.00

Tilmelding via dette link: https://forms.gle/x2SG5NpK15c4Ga8W8

 • Uanset, om man tidligere har tilmeldt sig, skal man tilmelde sig igen på de vilkår og forudsætninger, der er nævnt i dette brev og vedlagte budget dateret 24.2.2023
 • Senest efter tilmeldingsfristens udløb modtager man dokument til digital underskrift fra Azets Ejendomsadministration, der skal underskrives senest den 19. marts
 • Hvis man har spørgsmål inden man tilmelder sig, vil der blive afholdt tre spørgetimer, hvor man også kan få hjælp til tilmelding. Se længere nede i dette brev.

Pris, betaling og tilvalg

Vi har bedt Balco om at opdatere deres tilbud til os, så vi kender prisen så fast som muligt fra nu og frem til den sidste altan er sat op. Balco har været rigtigt dygtige til at give os en rigtig skarp pris med en stigning på kun 1,9 % siden seneste tilbud fra februar 2022. Det må siges at være et rigtigt flot tilbud taget i betragtning, hvordan priserne i øvrigt har udviklet sig de sidste 12 måneder!

Desværre har renterne ikke helt opført sig helt så pænt, og i skrivende stund (24. februar 2023) er renten på et fastforrentet 30-årigt realkreditlån med afdrag 4 – 5 %.

Og med dagens kurs og et tilrettet projektbudget giver dette en månedlig pris i aftalt boligforbedring som følger:

 • Almindelig altan: Kr. 626/måned
 • Fransk altan: Kr. 159/måned

Der tages fortsat forbehold for, at prisen kan blive justeret både op og ned som følge af rentestigninger eller kursfald indtil lånet er kurssikret. Dette forventes at blive gjort hurtigst muligt efter tilmeldingsfristens udløb. Derefter vil det kun være mindre prisjusteringer og uforudsigelige omkostninger, der reelt kan ændre prisen. Prisen vil naturligvis også afhænge af, hvor mange, der tilmelder sig endeligt. Budgettets priser er baseret på 121 almindelige altaner samt 4 franske altaner, som ved seneste tilmeldingsrunde.

Det forventes, at den aftalte boligforbedring vil blive startet pr. 1. juli 2023 for alle andelshavere, uanset hvornår og hvor hurtigt, man får altanen monteret.

Dette skyldes, at lånet jo bliver optaget fra starten (for at sikre rente og kurs), og derfor skal der også afdrages på lånet fra starten af.

Det skal dog bemærkes, at ovenstående pris fortsat er ualmindeligt billigt sammenlignet med tilsvarende altanprojekter. I andre boligforeninger er det ikke ualmindeligt, at man betaler omkring 1.000 kr./måned eller derover for en altan med dårligere udsigt og beliggenhed end vores.

Bestyrelsen vil derfor fortsat på det kraftigste opfordre så mange som muligt til at tilmelde sig altanprojektet. Det kommer ikke til at blive billigere, end det er nu.

På tilmeldingssiden er det også muligt at foretage nogle individuelle tilvalg af ny lysning og flytning af radiator (som nævnt herunder).

Disse individuelle tilvalg er ekstraarbejder, man som andelshaver “selv køber” og betaler særskilt direkte til foreningen, forventet ved projektets samlede afslutning når foreningen gør regnskabet op. Det vil også være muligt at afdrage disse tilvalg over 12 eller 24 måneder, hvis man ikke har mulighed for at betale hele beløbet på én gang ved projektets afslutning. Eventuel afdragsordning vil være rentefri til foreningen men med gebyrer til Azets jævnfør deres gebyrliste. Bemærk, at afdragsordningen på tilvalg skal indfries ved salg inden for de 12/24 måneder.

Efterfølgende kan disse tilvalg indgå som en individuel forbedring af lejligheden ved salg på linje med øvrige forbedringer.

Størrelse og placering

Oprindeligt søgte vi om tilladelse til at få monteret altaner, der dækkede begge vinduer til gårdsiden, hvorfor man frit kunne vælge, om man ville have udgang fra køkken eller værelse. Kommunen har afvist denne størrelse altaner, og har til sidst også krævet symmetri i rankerne (en lodret række af altaner), så de alle skal monteres lige over hinanden.

 • Alle altaner bliver placeret med udgang fra værelset
 • Størrelsen på altanerne bliver 2,2 meter bred og 1,5 meter dyb

(til sammenligning er altanerne til gadeside 2,3 meter bred og 1,3 meter dyb)

 • Franske altaner bliver ligeledes med døråbning fra værelset

Se principtegning af altan / fransk altan samt komplet tegning over altanernes placering i vedhæftede bilag. Vær obs på, hvilke lejligheder, der kun kan få fransk altan samt at altaner ved skorstenen (31, th / 33, tv) er forskubbet en smule.

Radiatorer

Oprindeligt var der omkring 15 andelshavere, der tilmeldte sig projektet med forhåbning om, at kunne få udgangen fra køkkenet. Af samme grund fik disse andelshavere jo også monteret den nye radiator under vinduet i værelset, da vi i efteråret 2020 fik nye radiatorer.

Det betyder, at disse lejligheder (samt eventuelt nye tilmeldte) naturligvis har en radiator siddende der, hvor den kommende altandør skal være.

De mange, der tilmeldte sig altanprojektet forud for vvs-projektet, fik allerede dengang monteret den nye radiator væk fra vinduet, så der var klar til en altandør. Dette var uden særskilt omkostning ifm. vvs-projektet.

Bestyrelsen har besluttet, at alle dem, der nu har en radiator “i vejen” for den nye altandør, og derfor skal have radiatoren flyttet væk fra vinduet, kan få gjort dette uden særskilt omkostning (som ved vvs-projektet), således at omkostningen til flytningen afholdes som en fællesudgift i altanprojektet.

Man kan også få skiftet radiatoren til en vertikalradiator, der ikke fylder på væggen mod naboen, men sidder på det smalle stykke imellem ny altandør og hjørnet og derfor fylder langt mindre ind i rummet. Se illustration i bilag og på tilmeldingssiden.

Altså:

 • Hvis man som andelshaver blot nøjes med at få flyttet den eksisterende radiator til væggen ind mod naboen gøres dette uden ekstra omkostninger.
 • Hvis man ønsker at få radiatoren skiftet til en vertikalradiator, der kan sidde på ydervæggen imellem vindue/ny dør og hjørnet, skal man selv betale for selve radiatoren. Flytning/montering er fortsat inkluderet. Estimeret pris fremgår af tilmeldingssiden: https://forms.gle/x2SG5NpK15c4Ga8W8

Se princippet for begge løsninger i vedlagte bilag.

Udseende

Der vil – som tidligere annonceret – til gårdside blive glas i fuld højde, så der kommer mest muligt lys ind, men med en pålimet sprosse, der flugter med linjen fra vinduernes kryds.

Vi har jo samtidigt fået tilskud fra Københavns Kommunes pulje til bygningsrenovering til (blandet andet) at skifte de øvrige døre og vinduer i ejendommen. I den forbindelse bliver det et krav, at vi får monteret tofarvede vinduer som ejendommen oprindeligt er født med, og som vores genbo har monteret; med grøn karm og hvide rammer.

Vi ved endnu ikke, hvilken præcis løsning, vi kan få lov til med altandøren til gadesiden i dette projekt, men vi håber på det bedste, og forsøger derfor allerede nu at matche altandøren til gården med en løsning, som vi håber kan lade sig gøre til gadesiden, når det projekt er godkendt af kommunen.

Vi arbejder på en løsning, hvor altandørene til gården vil få grøn karm med både en vandret og en lodret gennemgående linje, der skaber samme “dannebrogskryds” som i genboens vinduer (ikke deres altaner – vi arbejder på en pænere og mere sammenhængende løsning).

Rækkefølge og tidsplan

Balco forventer at montere altanerne fra den lave ende, altså i Haraldsgade 19. Herefter arbejder de sig op langs ejendommen, og eventuelle altaner i Haraldsgade 51 vil altså blive de sidste, der bliver monteret.

Hele processen fra første til sidste altan forventes at tage 8 til 12 måneder baseret på det seneste antal tilmeldinger på 121 styk.

Balco vil så vidt muligt forsøge at have flere byggehold på ejendommen samtidigt, der kan arbejde parallelt, så vi bliver hurtigst muligt færdigt. Det er dette scenarie, der håbes at kunne gennemføres på 8 måneder, men mere præcis tidsplan meldes ud efter tilmeldingsfristens udløb

Balco håber på at kunne påbegynde monteringen af de første altaner i løbet af juni måned 2023.

Ny opmåling af døre

På grund af ændringer af dørtype og -leverandør og den lange tidsperiode siden sidste opmåling, skal Balco foretage ny opmåling til dørene hos alle dem, der tilmelder sig. Dette er for at sikre os bedst muligt mod fejl eller andet.

For at speede processen op, vil Balco starte opmåling i de første opgange allerede ugen efter ovenstående tilmeldingsfrist. Dette er derfor samtidig en varsling om opmåling til altandør, såfremt man tilmelder sig projektet:

 • Haraldsgade 19 / 21 / 23: Opmåling mandag den 20. marts kl. 8-13
 • Haraldsgade 25 / 27 / 29: Opmåling tirsdag den 21. marts kl. 8-13
 • Haraldsgade 31 / 33 / 35: Opmåling onsdag den 22. marts kl. 8-13
 • Haraldsgade 37 / 39 / 41: Opmåling mandag den 27. marts kl. 8-13
 • Haraldsgade 43 / 45 / 47: Opmåling onsdag den 29. marts kl. 8-13
 • Haraldsgade 49 / 51: Opmåling mandag den 3. april kl. 8-13
 • Som altid skal man være hjemme eller have afleveret en nøgle hos viceværten på ejendomskontoret under Haraldsgade 35 senest dagen før.
 • Er man ikke hjemme som varslet, vil det medføre ekstra omkostninger til genbesøg eller i værste fald også betyde, at ens altandør bliver forsinket og derfor ikke monteres samtidigt med altanen.

Isolering af brystning uden radiator

Hvis man er andelshaver i en lejlighed, der var tilmeldt projektet forud for vvs-projektet, er der jo forberedt til altandøren i værelset, og der sidder derfor hverken en radiator eller er isoleret i brystningen under vinduet.

Hvis man ikke længere måtte ønske at deltage i altanprojektet, er man selv ansvarlig for at få efterisoleret brystningen og evt. skiftet og flyttet radiatoren ind under vinduet, hvis man måtte ønske dette. Vi håber dog, at alle, der var tilmeldt i 2020 fortsat ønsker at deltage, og så er dette jo ikke relevant.

Fjernelse af gamle kobberkabler på facaden

I forbindelse med projektet har TDC Net meddelt, at de gamle telefonledinger/kobberkabler, der løber på gårdfacadet, bliver afmonteret. TDC Net er gået i gang med at udfase denne teknologi, og kablerne vil derfor ikke blive genmonteret efter altanerne er monteret. De beboere, der måtte have et abonnement, der benytter denne ældre teknologi, vil derfor modtage en opsigelse fra deres leverandør. Bestyrelsen vil opfordre til, at man overvejer en Internetløsning fra andels.net, hvor man kan få en gratis 2/2 Mbit forbindelse (https://haraldsted.net/internet-tv-og-telefoni).

Bestyrelsen gør opmærksom på, at dette er alene er TDC’s beslutning og ikke noget vi har kunnet gøre noget ved. Se evt. denne artikel om emnet: https://www.recordere.dk/2023/02/farvel-til-adsl-og-fastnet-tdc-varsler-nedlukning-af-kobbernettet/

“Spørgetime” og beboermøder

Hvis man har spørgsmål, der ikke besvares i ovenstående, er man mere end velkommen til at skrive til bestyrelsen på projekt@haraldsted.net.

Bestyrelsen vil også være til stede på ejendomskontoret til to “spørgetimer” som nedenstående. Her kan man stille spørgsmål og få hjælp til at tilmelde sig, hvis man ikke selv har mulighed for at gøre dette online eller ikke har mulighed for at skrive under med MitID efterfølgende.

 • Søndag den 5. marts kl. 15-16
 • Lørdag den 11. marts kl. 13-14
 • Søndag den 12. marts kl. 14-15

Når vi har passeret deadline for tilmelding og Balco har fået udarbejdet en foreløbig tidsplan, vil der blive afholdt et beboermøde for alle tilmeldte, hvor Balco og teknisk rådgiver på projektet, Bang & Beenfeldt vil være tilstede for at svare på alle de mere praktiske spørgsmål om selve byggeprocessen.

Dette forventes at blive i løbet af april eller maj måned.

De væsentligste pointer opsummeret

 • Alle skal tilmelde sig på ny – tilmeldingsfrist søndag den 12. marts kl. 20.00
 • Alle altaner bliver med udgang fra værelset
 • Almindelige altaner vil koste ~626 kr./måned* og blive 220 x 150 cm
 • Franske altaner vil koste ~159 kr./måned*
 • Forventet opstart af betaling for alle lejligheder pr. 1.7.2023
 • Forventet opstart af montering vil være fra juni måned ved opgang 19
 • Eventuelle individuelle tilvalg opkræves (senest) ved projektets afslutning eller kan afdrages over 12 eller 24 måneder
 • Radiatorflytning er inkluderet. Udskiftning kommer med en merpris
 • Malerarbejde af ny lysning og indfatning er ikke inkluderet

*) Der tages forbehold jævnfør ovenstående under punktet “Pris, betaling og tilvalg”

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Balco Altaner

Bang & Beenfeldt

Azets Ejendomsadministration

Opdatering på altanprojekt – juli 2022

Til alle andelshavere

Så er der endnu en opdatering på altanprojektet her i sommervarmen (hvor vi alle ville ønske, at altanerne allerede v monteret). Siden sidste opdatering i april, har Balco fået indsendt hele ansøgningen på ny, men nu i stedet med altaner, der kun dækker ét vindue i stedet for to vinduer i første ansøgning, da dette var den primære grund til, at første ansøgning blev afvist.

Nye indsigelser fra kommunen

Desværre har vi også allerede fået første mangelbrev fra kommunen, og det er desværre ikke så godt nyt, som vi havde håbet på.

Københavns Kommune skriver (blandet meget andet) følgende i mangelbrevet:

Vi anbefaler desuden at du tilretter projektet på følgende måde:
– at altaner opsættes over hinanden i et system der forholder sig til facadens orden
– at altaner etableres med en max. længde ud til 1/3-del af tilstødende murpille
– at altanerne etableres med ens længde

Mangelbrev fra Område for Bygninger, TMF, Københavns Kommune

Desværre kender både bestyrelsen og Balco kommunen alt for godt, når de “anbefaler” noget. Det betyder desværre på godt dansk, at hvis vi ikke retter ind og tilretter ansøgningen i forbindelse med svaret på mangelbrevet, er der en meget stor risiko for, at ansøgningen afvises endnu en gang. Dette har vi også fået bekræftet uofficielt via Balco, der har været i telefonisk dialog med enhedschefen for området hos Teknik og Miljøforvaltningen.

Ændringer til projektet herfra

Endnu en grund til, at vi lidt står med armen vredet om på ryggen er, at kommunen for at komme deres pukkel af ansøgninger til livs har strammet reglerne for ansøgninger væsentligt. Hvis ikke et projekt kan godkendes efter to mangelbreve (med forholdsvis kort svarfrist på hvert brev), så afvises ansøgningen igen. Det betyder desværre, at vi ikke rigtigt har muligheden for at udfordre deres “anbefalinger” om ændringer, medmindre vi vil starte forfra en tredje gang – eller har en stærk formodning om at få medhold.

Bestyrelsen har derfor besluttet følgende ændringer til altanprojektet herfra i forhold til kommunens punkter:

“Altaner opsættes over hinanden”: Dette betyder desværre, at vi bliver nødt til at fjerne muligheden for at få altaner med udgang fra køkkenet, da kommunen – trods tidligere “løfter” – nu kræver, at rankerne (vertikal række) er symmetriske. Der er 121 tilmeldte altaner, hvoraf de 106 er med udgang fra værelset, og derfor er det denne mulighed, der bliver tilbage.

Det betyder naturligvis, at de 15 lejligheder, der har valgt udgang fra køkkenet, skal have ændret deres udgang, såfremt de fortsat ønsker altan. Vi er klar over, at der nu sidder en radiator under det vindue, hvor døren i så fald kommer til at blive, da vi ved monteringen af disse ifm. vvs-projektet havde en klar forventning om, at vi ville få mulighed for valgfri udgang. Disse skal jo nu flyttes, hvis man fortsat ønsker altan, og der er jo en ekstra omkostning forbundet hermed. Da disse 15 andelshavere selv er uden skyld i dette, har bestyrelsen besluttet, at i de lejligheder, hvor det er nødvendigt at flytte en radiator i soveværelset, vil omkostningen til flytning være inkluderet i projektet. Da dette jo er den lave/brede radiator, vil denne kun kunne monteres på sidevæggen mod naboen, men dette vil i så fald blive gjort uden omkostninger. Hvis man ønsker at skifte til en af de høje vertikalradiatorer, man kunne tilvælge ifm. vvs-projektet, skal man selv betale for den nye radiator, men flytning/udskiftning vil stadig være inkluderet i projektet.

Bestyrelsen mener, at dette er den mest fair måde at gøre dette på, da disse andelshavere er blevet fanget i dette uden skyld, og derfor gøres dette til en fællesomkostning i altanprojektet.

“altaner etableres med en max. længde ud til 1/3-del af tilstødende murpille”: Murpillen er stykket fra vindue til vindue, og ovenstående betyder i praksis, at altanerne maksimalt kan blive 210 cm brede. I >> denne pdf << kan I se tre forskellige bredder på altanerne:

 • Venstre side 1/øverst side 2: En bredde på 262 cm, som projektet er indsendt med nu, men som kommunen meget tydeligt udfordrer (afviser)
 • Højre side 1/nederst side 2: En bredde på 210 cm, som er det kommunen som udgangspunkt vil tillade jævnfør deres “anbefaling”, altså brug af 1/3 af afstanden imellem to vinduer/døre.
 • Midt side 1/midt side 2: En bredde på 220 cm, som vi håber at kunne få tilladelse til ved at argumentere for, at vi bruger 1/2 af den korteste af afstandene, som det er på gadesiden af ejendommen. Udover sammenhængen med gadesiden bliver denne også hængt op symmetrisk for døren i stedet, hvilket vil være pænere, og vi håber at disse to argumenter kan give os en 10 cm bredere altan, end kommunen lægger op til.

Konklusionen er dog samlet set, at vi ikke skal forvente at få altaner, der er bredere end til gadesiden, men dog stadig 20 cm dybere (150 cm i stedet for 130 cm).

“altanerne etableres med ens længde”: Dette er lidt selv sagt i forhold til de to ovenstående “anbefalinger”, da forskellen i længden på altanerne alene skyldtes de to forskellige udgange fra henholdsvis køkken og værelse.

Fuld ansøgning – og eftertilmelding/endelig tilmelding til allersidst

Da alle altaner – med ovenstående ændringer – forventes at komme til at blive ens, har Balco og bestyrelsen derfor valgt at ændre ansøgningen på ét væsentligt punkt: Vi ansøger om samtlige altaner – både almindelige og franske – men med forbehold for, at ikke alle opsættes. På denne måde vil alle andelshavere, der tidligere har fået muligheden, kunne tilmelde sig altanprojektet til allersidst, når byggetilladelsen foreligger. Dette naturligvis under forudsætning af, at kommunen accepterer dette i ansøgningen, men det er forholdsvis almindeligt, at de accepterer denne ansøgningsform.

Opdateret komplet tegning – alle altaner

På denne måde vil alle dem, der ikke har accepteret altan med udgang fra værelset, kunne eftertilmelde sig til sidst i processen. Dette inkluderer naturligvis både de 15 andelshavere, der nu bliver “taget ud” af projektet men også samtlige andre andelshavere, der ikke har meldt sig til tidligere (eller har meldt fra igen). Og både for almindelige og franske altaner. Dette gælder også ift. omkostningen til flytning af radiator (med tillæg ved udskiftning af radiator).

Vi antager fortsat, at de 115 andelshavere, der pt. har valgt udgang fra værelset, fortsat vil være med og skal derfor ikke foretage sig noget. Hverken nu eller senere. Men naturligvis får alle muligheden for at sige til eller fra, når vi (forhåbentligt) får en byggetilladelse i løbet af de næste 2-5 måneder.

Bestyrelsen eller Azets sender naturligvis mere information ud, når vi ved mere, og vi skal videre med selve processen omkring ovenstående. Er der spørgsmål i mellemtiden, er man naturligvis altid velkommen til at skrive til bestyrelsen på kontakt@haraldsted.net. Forvent dog forlænget svartid i den kommende måned grundet sommerferien.

Vi beklager, at dette desværre – igen – ikke var gode nyheder, men når kommunen ændrer deres vilkår og ikke holder, hvad de (uformelt) har lovet, er der desværre ikke så meget at gøre.

Vi ønsker dog fortsat alle en rigtig god sommer.

Med venlig hilsen bestyrelsen

Opdatering på altanprojekt – april 2022

Til alle andelshavere

Vi ved, at der er mange, der har gået og ventet på en opdatering vedrørende altanprojektet, og vi har også rigtigt gerne ville give jer denne opdatering noget før. Vi har dog blot gået og ventet (håbet) på, at vi kunne give jer bedre nyheder, end vi kan, men ikke desto mindre er her status pr. april 2022.

Første ansøgning om byggetilladelse er blevet afvist

Balco og bestyrelsen har kæmpet med Københavns Kommune om at opnå byggetilladelsen til altanerne siden juli 2020, og har indsendt flere mangelbreve og er mødt med krav om yderligere materiale, beregninger m.m. i forbindelse med behandlingen af ansøgningen. Efter have kæmpet i mange måneder – og senest efter ikke at have hørt noget retur siden november 2021 – fik vi ud af det blå i februar 2022 et afslag på ansøgningen.

Kort fortalt kan vi under ingen omstændigheder få dispensation til at opføre de ansøgte altaner, der skulle dække to vinduer, da vi i så fald ville ende med at dække tre ud af fire vinduer i lejligheden nedenunder. Balco havde en tro på, at vi ville kunne få denne dispensation, da de tidligere har fået tilsvarende dispensation på en anden byggeansøgning hos Københavns Kommune. Men efter en lang dialog direkte med enhedschefen for kommunens altanteam blev det gjort klart for Balco, at denne tidligere dispensation var en fejl, og at dette ikke ville blive gentaget. Og således heller ikke i vores ansøgningsproces.

Hvis vores forventninger har beroet på en tidligere fejl, og kommunen ønsker at håndhæve kravet om, at man ikke må dække tre af fire underliggende vinduer, er det jo som det er, og det må vi jo både acceptere og respektere!

Dét både vi og Balco er mere end almindeligt kede af og frustrerede over er, at hvis dette hele tiden har (eller burde have) været kommunens tilgang, så har vi brugt halvandet år og rigtigt megen energi på at få behandlet en ansøgning og besvaret mangelbrev efter mangelbrev, selvom det hele tiden har været kommunens klare intention, at vi aldrig kunne få godkendelsen til de ansøgte altaner. Ikke desto mindre er afslaget på ansøgningen (til de brede altaner) ikke til at ændre.

Vi forventer hurtigere behandlingstid ved næste ansøgning

Foreningen og Balco er af enhedschefen derfor blevet bedt om at indsende en ny ansøgning til nye (smallere) altaner. Vi er dog blevet “lovet”, at en sådan ny ansøgning forventeligt vil kunne glide noget hurtigere igennem ansøgningsprocessen, da flere af standardspørgsmålene er besvaret i det første projekt, og nogle af formkravene til altanansøgninger er blevet slækket siden sommeren 2020, hvor sidste ansøgning blev indsendt.

Balco og bestyrelsen har derfor i de sidste halvanden måned været igang med at tilrette projektet og diskutere og optimere størrelsen på de altaner, vi så forhåbentligt kan få godkendt i en ny ansøgning. Som sagt må de jo nu kun dække det ene vindue, og derudover er der også retningslinjer for, hvor tæt de kan monteres på “skellet” imellem opgangene (populært sagt; hvor tæt to altaner i hver sin opgang må sidde på hinanden).

De nye altaner, vi forventer at kunne få tilladelse til at montere, vil derfor blive op til disse størrelser (med alle forbehold) – se også udsnit af tegning samt ny animering (sidstnævnte indeholder lidt smallere altaner ud for værelserne, end vi håber på at få godkendt).

 • Udgang fra værelse: Bredde 262 cm x dybde 150 cm
 • Udgang fra køkken: Bredde 210 cm x dybde 150 cm (smallere grundet trappetårnet)

Se den komplette, opdaterede tegning her.

Udsnit af tegning af nye altanstørrelser

En god nyhed mere – mulighed for eftertilmelding

Da vi jo nu skal igang med en ny ansøgning, bliver der også mulighed for en runde med eftertilmeldinger, så nye andelshavere eller andelshavere, der har ombestemt sig, nu har mulighed for at tilmelde sig projektet og komme med i samme runde. Der kommer mere info om dette til alle, der ikke er tilmeldt, efter generalforsamlingen, når det opdaterede budget er forelagt og godkendt.

Det er i den forbindelse vigtigt at gøre opmærksom på, at omkostninger til fx flytning af radiator, som for oprindelige tilmeldte var gratis (ifm. vvs-projektet), vil blive en selvstændig merudgift for nye tilmeldte, der opkræves som engangsbeløb og ikke kan indeholdes i den månedlige ydelse. Et groft estimat på omkostningen hertil vil være kr. 5-10.000 pr. radiator/altan. Udgang fra køkkenet vil derfor ikke forventes at medføre yderligere omkostninger (udover egne tilpasninger i lejligheden).

Opdateret budget og lidt højere priser

Siden godkendelsen af det oprindelige budget, der jo var bygget på både renteniveauet fra foråret 2020 samt tilbud fra Balco baseret på daværende materialepriser m.m., har både priser og renter jo desværre udviklet sig i en – for projektet – negativ retning.

Azets har derfor udarbejdet et opdateret budget, der er udsendt med indkaldelsen til den kommende generalforsamling (og vedlagt her). Dette budget indeholder en stigning i prisen pr. altan er til kr. 531 for en almindelig altan og kr. 116 for en fransk altan. Dette er jo en mindre stigning for de almindelige altaner end oplyst ifm. tilmeldingen i februar 2020, men stadig en ufattelig god pris for en altan, der vender mod gården, har eftermiddags- og aftensol og er både dybere og (fra værelserne) bredere end den nuværende altan mod gaden. Hvis der kommer flere deltagere/eftertilmeldinger, vil prisen – alt andet lige – blive lavere end der står i det opdaterede budget, da der er flere til at dele fællesomkostningerne.

Det skal siges, at stort set hele ændringen i prisen skyldes ændringerne i renteniveauet på lånet. Selvom altanerne bliver mindre, forbliver omkostningerne til selve altanerne på niveau, da materialeprisen kun er en lille del af det, og der til gengæld er indekseret for to års inflation i det opdaterede budget. Det skal også stadig sige, at en godkendelse af det opdaterede budget fortsat giver mulighed for yderligere stigning, da lånet jo først skal optages, når projektet er endeligt godkendt og altanerne bestilt, og når da dette først forventes at være om 6-12 måneder fra nu, kan (vil) renten jo udvikle sig yderligere, og dette kan jo naturligvis være i både positiv og negativ retning.

Næste skridt og kortfristet tidsplan

Efter en (forhåbentlig og forventelig) godkendelse af det nye budget på den kommende generalforsamling den 27. april 2022, vil Azets skrive ud til alle dem, der ikke takkede tilmeldte sig projektet i første omgang, men nu får mulighed for at eftertilmelde sig med en frist på omkring 14 dage til at tage stilling til en eventuel deltagelse.

Herefter vil Balco gå videre med processen ift. den nye ansøgning til Københavns Kommune. Herfra kan vi igen kun håbe på, at processen vil blive hurtigere end sidst, men der forventes en realistisk behandlingstid på 6-12 måneder.

Vi håber, at ovenstående besvarer alle de spørgsmål, der måtte være på nuværende tidspunkt. Ellers er man mere end velkommen til at stille spørgsmålene på generalforsamlingen på onsdag den 27. april eller på mail til kontakt@haraldsted.net.

Mvh bestyrelsen

Opdatering på altanprojektet – oktober 2021

Til alle andelshavere. Vi er begyndt at få flere henvendelser omkring status på altanprojektet, og derfor kommer der her en kort opdatering til alle.

Efter 10 måneders ventetid hos Københavns Kommune fik vi i juli måned endelig tilknyttet en sagsbehandler til vores byggeansøgning.

Kommunen og Balco er nu i dialog omkring vores ansøgning, og vi har indtil videre modtaget tre mangelbreve fra kommunen med spørgsmål eller opfordringer til ændringer af projektet. Det er disse mangelbreve, Balco er i fuld gang med at håndtere og besvare bedst muligt, så vi ikke risikerer for store ændringer i de altaner, vi er blevet stillet i udsigt.

Processen er altså i fuld gang på nuværende tidspunkt, og vi forventer helt klart at byggetilladelsen falder på plads i løbet af de næste måneder. Vi håber og forventer derfor, at selve byggeprocessen går igang i løbet af 2022.

Når der er yderligere og mere konkret nyt holder vi jer naturligvis orienteret.

Mvh bestyrelsen

Opdatering og varsling vedrørende altaner og opmåling

Opdatering fra Balco vedrørende altanprojekt

Til generel info vedr. myndighedsansøgningen hos Københavns Kommune, må vi desværre informere om, at det ikke går så hurtigt som vi alle har ønsket. Vores ansøgning har været igennem en screening, hvor nogle mindre mangler er blevet besvaret af Balco Altaner, og der har også været en høringsperiode. Det seneste brev samt svar er sendt retur til Københavns Kommune her i starten af februar. Det er meget svært at sige hvornår vi kan forvente en byggetilladelse, eller/og om det kommer yderligere bemærkninger til vores projekt.

Hvis vi skal tænke positivt så burde det ikke gå særligt lang tid (1 måned eller 2) før vi kan gå videre til næste skridt i projektet. Men det kan også desværre tage længere tid end dette, og vi tør ikke melde noget fast ud, da kommunens sagsbehandlingstider i øjeblikket er meget forlængede.

For at være lidt på forkant, og for at spilde mindst mulig tid, vil Balco Altaner gerne lave en døropmåling nu inden byggetilladelsen foreligger, så at vi så hurtigt som muligt kan komme i gang med byggeriet når byggetilladelsen kommer. Bestyrelsen og Balco Altaner håber, at alle vil tage positivt imod dette og det vil alt andet lige betyde, at alle får sine altaner hurtigere end hvis vi venter.

Varsling angående opmåling til døre

I forbindelse med opmåling til døre, har vi brug for adgang til alle lejligheder, hvor der skal etableres altan i tidsrummet 8 – 15.

 • Haraldsgade 43-51:      Mandag den 1. marts      kl. 8 – 15
 • Haraldsgade 35-41:      Tirsdag den 2. marts       kl. 8 – 15
 • Haraldsgade 27-33:      Mandag den 8. marts      kl. 8 – 15
 • Haraldsgade 19-25:      Tirsdag den 9. marts       kl. 8 – 15

Vi skal bede om, at der er ryddet ved udgangsdøren, let møblement sættes til side (evt. seng foran fremtidig dørplacering trække min. 0,5 m fra væg/vindue), og løse tæpper lagt til side. Dette letter opmålingsarbejdet meget. Der er afsat max. 10 min. til hver lejlighed. Hvis man har bestilt altan med udgang fra køkkenet, og det nuværende køkken stadig går hen foran vinduet, skal man i stedet blot sørge for at have ryddet bord og vindueskarm, så vores folk kan komme ubesværet til hele vinduet fra bordpladen.

Det er desværre ikke muligt at aftale mere præcise tidspunkter end ovenfor anført. Kan man ikke være hjemme, bedes man aflevere en tydeligt mærket nøgle til lejligheden hos varmemesteren på ejendomskontoret i gården under Haraldsgade 35 senest kl. 7.30 samme morgen.

Vi skal samtidigt anmode om, at beboerne afholder sig fra at stille spørgsmål og på anden måde opholde vores folk med spørgsmål af individuel karakter under besøget. Sådanne spørgsmål bedes indsendt til bestyrelsen, der vil sende dem samlet videre til Balco eller teknisk rådgiver.

Såfremt der på dagen ikke opnås adgang til de enkelte lejligheder, vil projektet kunne blive forsinket, ligesom det vil være forbundet med ekstra omkostninger ved en evt. senere opmåling. En sådan omkostning vil blive pålagt den enkelte andelshaver direkte.

Skulle vi selv blive forsinket, skal de beboere, der vælger at holde sig hjemme være informeret om, at er vi ikke nået frem inden kl. 15.00, tager vi opmålingen på et senere tidspunkt som aftales nærmere.

SÆRLIGT OMKRING CORONA: Vi opfordrer til at beboerne afleverer nøgler og ikke er hjemme i forbindelse med opmålingen. Ønsker man at være hjemme SKAL fremgangsmåden være følgende: Når vores opmåler ringer på, åbnes døren på klem og beboeren bevæger sig ind i et andet rum end der hvor døren skal være. I alle tilfælde og situationer holdes en afstand til vores opmåler på min. 2 m. Vores opmåler er forud for opmålingen blevet testet negativ for corona (dagen før), men dette er ingen garanti, ligesom evt. smittet heller ikke skal kunne overføres den anden vej.

På forhånd tak for jeres samarbejde og forståelse i en lidt svær tid!

N.B.: Bestyrelsen og Balco Altaner har fortsat et håb om, at når vi først har opnået byggetilladelsen, så vil der blive et lille vindue for eftertilmeldinger, såfremt der er eksisterende eller nye andelshavere, der siden tilmeldingen lukkede, ønsker at blive en del af projektet. Dette melder vi mere ud om, når og såfremt det bliver muligt.

Med venlig hilsen

Balco Altaner, bestyrelsen for A/B Haraldsted og Azets ATB