Deloverdragelse af lejlighed

  1. Hvis I enten har en lejlighed, I har købt sammen, og den ene ønsker at flytte ud eller
  2. I flytter sammen i en andel, der tilhører én af jer og begge to skal være andelshavere fremadrettet, skal der ske det, der hedder en deloverdragelse.

Dette kan gøres på to måder; enten som et helt almindeligt salg med el- og vvs-syn samt vurdering af lejlighedens stand og fradrag/forbedringer eller ved en deloverdragelse ved samlivsophævelse eller -tilføjelse.

Dét, der svarer til et almindeligt (formelt) salg, hvor der skal foregå vurdering og gennemgang af installationer med mere, stiller begge parter bedst muligt, da det sikrer begge parter mod eventuelle fejl, den tilbageværende andelshaver på et senere tidspunkt skal hæfte for, og vurdering samt formelt salg er for at sikre, at ingen af parterne bliver snydt i forhold til værdien af andelen på handelstidspunktet.

En deloverdragelse ved samlivsophævelse eller -tilføjelse er dog noget billigere, da nogle af elementerne fjernes, og begge parter påtager sig dermed selv et større ansvar for salget. De nærmere regler herfor fremgår af vedtægternes § 19.4.

Priser

Et almindeligt salg koster alt inklusive omkring kr. 27.000,-* for køber og sælger samlet. Dette er inklusiv alle syn, vurderinger, lovpligtige gebyrer og salærer men eksklusiv evt. udbedring af ulovlige installationer, hvorimod sidstnævnte deloverdragelse er noget billigere, da dette kun koster i underkanten af kr. 10.000,-* samlet.

Selve processen håndteres af vores administrator Azets ATB, der kan kontaktes på 38 60 70 30 eller handler@atb.as.

*) 2019-priser og anslåede. De til enhver tid gældende priser kan oplyses af administrator.