Info vedrørende det igangværende vvs-projekt

Opdateringer via haraldsted.net

Bestyrelsen er mere end klar over, at informationsniveauet omkring det hidtidige arbejde har været utilstrækkeligt. Vi har helt fra starten af projektet gjort entreprenøren opmærksom på, at projektet startede op lige op til en ferieperiode, og at dette burde imødekommes i forbindelse med varslinger af adgange til lejligheder og pulterrum.

Øens VVS Entreprise lover at forbedre dette straks, og bestyrelsen har for at gøre det nemmere med en direkte og bred kommunikation oprettet en side på haraldsted.net, hvor man kan læse mere om projektet og løbende se en opdateret tidsplan. Der vil også komme nyheder og opslag om lukninger af vandet og meget mere, men man vil naturligvis stadig blive varslet via direkte mail/brev eller opslagstavlerne, når der er større arbejder.

Bestyrelsen opfordrer derfor alle andelshavere til at tilmelde sig nyhedsbrevet på haraldsted.net/nyt (eller via boksene til højre her på siden, red.)

Så får man en mail, hver gang der bliver kommer opdateringer fra bestyrelsen eller entreprenøren, som også har fået adgang til at lægge nyheder op på hjemmesiden.

Yderligere info om projektet og en opdateret tidsplan kan findes på haraldsted.net/vvs i løbet af få dage. (Opdatering 18/7: Denne er nu tilgængelig)

Vigtig info omkring asbest

I forbindelse med udskiftningen af radiatorer og vandrør har vi fra starten været vidende om, at der er brugt asbest i forbindelse med isoleringen af mange af de gamle rør. 

Efter at arbejdet er påbegyndt, har det desværre vist sig, at der nogle få steder er konstateret brud på isoleringen, og vi har derfor testet for at se, om der også fandtes asbest i rummene, altså i det almindelige støv, der findes i alle rum.

Disse prøver har udvist forekomst af asbest i følgende rum/sektioner:

  • Kælderen under 41-45
  • Kælderen under 23-27
  • Loftet over opgang 27
  • Loftet over opgang 45
  • Loftet over opgang 47

De målte forekomster er umiddelbart minimale, og der er på nuværende tidspunkt ingen grund til at tro, at det er farligt at opholde sig i de berørte rum, men grundet arbejdsmiljøregler, må vvs’erne ikke arbejde i lokaler, hvor der er fundet blot en enkelt asbestfiber, og indtil vi ved mere, frarådes al færdsel i disse lokaler.

Derudover skal disse gange og pulterrum, hvor vvs’erne skal arbejde, gøres ekstraordinært rene (asbestsaneres), hvilket også inkluderer tømning, rengøring og opbevaring af indholdet i disse rum, til arbejdet er færdigt.

De andelshavere, der er blevet varslet tømning af rum i 41-45 og 23-27 skal derfor indtil videre lade resterne stå. Hvis man allerede har tømt sit kælderrum, har vi stadig ikke nogen grund til at tro, at dette er et problem, selvom de ikke burde have været tømt for nuværende.

I modtager mere information om konsekvenserne af dette fra rådgiver/entreprenør hurtigst muligt.

Dette ekstra ”bump på vejen” har desværre også været delvist medvirkende til, at informationen har ikke været så optimal som ønsket fra entreprenørens side, selvom det ikke alene kan undskylde forløbet.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen, Øens VVS Entreprise og Abildhauge

Reduceret generalforsamling onsdag den 20. maj 2020 kl. 18.00

Kære andelshavere

Så er materialet til de to forslag fra bestyrelsen sendt rundt pr. mail eller omdelt i postkasserne.

Hermed følger en komplet kopi af alt materialet, der er blevet udsendt.

Hvis der er spørgsmål til noget af det, kan disse stilles til bestyrelsesmedlem Bjørn Amdi Slothbas@haraldsted.net.


Problemer med lunkent/koldt brugsvand på badeværelserne

Som opfølgning på en diskussion, der har været på de sidste to generalforsamlinger, har bestyrelsen lavet de to vedhæftede skrivelser, man som andelshaver bør konsultere, hvis man har problemer med, at det kolde vand er lunkent på badeværelset.

Problemet skyldes som tidligere nævnt et sandsynligt defekt termostatblandingsbatteri, og selvom dette er at beregne som indvendigt vedligehold, og dermed andelshavers eget ansvar, har bestyrelsen vedtaget, at der nu – ti år efter udskiftningen af badeværelserne – er en sidste chance for at henvende sig vedrørende dette.

Der er en deadline for henvendelser til bestyrelsen vedrørende udskiftning af termostatblandingsbatterierne, der af bestyrelsen er sat til 1. maj 2020.

Fejl på vaskeri og telefon til varmemesteren er nu løst!

Til alle beboere. Efter en måned uden mulighed for at booke og se online status på vaskemaskinerne eller at kunne ringe til varmemesteren på det almindelige fastnetnummer, er der nu igen styr på begge ting.

Telefonnummeret 35 83 67 00 er tilbage i drift, og man kan fange varmemesteren på kontoret i dennes træffetid.

Vaskerierne er også kommet online igen, men nu i en ny og forbedret version. Dette kan man tydeligt se første gang. Dog virker tidligere oprettede brugernavne og koder ikke, og man skal derfor have tilsendt et nyt brugernavn og password. Dette sendes som sms direkte fra maskinerne. Se lynguide her samt i vaskerierne.

Se nærmere om regler og mulighederne i det nye system i nedenstående guide og under Fællesvaskeri.

Gratis affaldssorteringssystem til alle andelshavere

VIGTIGT – KORT SVARFRIST

BESTYRELSEN SKAL HAVE SVAR SENEST TORSDAG DEN 25. JULI KL. 23.59

Københavns Kommune kører pt. en kampagne, hvor de yder tilskud til indendørs affaldssorteringssystemer til opsætning i lejligheden (se mere på kbhsorterer.kk.dk, hvis du er nysgerrig efter detaljerne).

Bestyrelsen har derfor fået indhentet tilbud på forskellige løsninger, som andelshaverne frit kan vælge imellem, hvorefter bestyrelsen står for indkøb. Der indkøbes til alle lejligheder, men man har mulighed for selv at vælge, hvilken model man ønsker, inden nedenstående frist.

Andelshaverne står selv for montering i lejlighederne.


Der kan læses mere om de forskellige løsninger i dette brev, der også er blevet sendt til alle andelshavere pr. mail eller omdelt til postkasserne.

Der kan læses mere om løsningerne i disse to dokumenter fra leverandørerne og om Københavns Kommunes behandling af data ifm. ansøgningen.

Information om valg af løsning skal sendes på mail til mp@haraldsted.net med tydelig angivelse af andelshavers navn, lejlighedens adresse og den valgte løsning.


Løsningerne kan ses i bytterummet i cykelskuret ved Haraldsgade 47

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com