Miljø og affaldssortering

De fleste tiltag der har med miljø ifht. Haraldsted at gøre, vil bestyrelsen eller en generalforsamling tage stilling til.

Som beboer kan du i det daglige bidrage med, at affaldsortere som Københavns Kommune anviser.
Affaldsorteringen foregår i de to skure langs stakittet, midt i haven og i sidehuset der ligger ved porten.

I skurene kan du sortere følgende:

Farligt affald afskaffes i grøn aflåst kasse (kan åbnes med systemnøglerne).
Batterier afskaffes i grøn cylindrisk beholder. Står lige ved skuret.
Dagsrenovation afskaffes i 4 beholdere der står inde i skuret, 2 på hver side af glasbeholderen, der står i midten.
Pap, papir, hårdplast, metal står ude foran skuret.

I sidehuset kan du sortere følgende:

Storskrald, er markeret på døren.
Elektronik, er markeret på døren.

Samt der ligger en genbrugsstation, Borgervængets Genbrugsstation på borgervænget 29, 2100 København Ø lige ved Hans Knudsens Plads.

Hvis du vil vide mere, kan du læse om affaldsortering på KKs hjemmeside under Affald – Sorter dit affald eller google “Genbrug er Guld”

Ang. energimærkning henvises der til dokumenter.