Nyt om Haraldsgade ved Metrostationen Skjolds Plads

Som mange sikkert ved, har der i lang tid været tvivl om, hvad der kommer til at ske med Haraldsgade, når metrostationen Skjolds Plads åbner til sommer (ifølge planen).

Både vi og flere af vores naboforeninger har gentagne gange forsøgt at få afklaret, hvorvidt Haraldsgade bliver genåbnet som almindelig trafikgade, kun åben for bustrafik eller eventuelt helt spærret af.
Da Metroselskabet er i gang med at indrette stationsforpladsen, tænkte vi, at det var nærliggende at spørge dem, da de jo burde vide det. Her er svaret, vi fik:

Vi har desværre ikke et klart svar på dit spørgsmål. Det er helt korrekt, at der både har været tale om at lukke helt for bilister og kun lade busser og cyklister køre igennem, men at det også har været på tale at åbne op for bilister igen. I øjeblikket er vi i dialog med Københavns Kommune om, hvad den endelige løsning skal være. Så snart den falder på plads, vil vi selvfølgelig sende information ud til jer.

Så her midt februar 2019, forhåbentligt få måneder før åbningen af stationen, er der stadig ikke en endelig afklaring.
Men hvis vi i stedet ser på de kommende busruter hos DOT (Din Offentlige Transport), ser det ikke ud til, at der er planer om at føre en busrute igennem Haraldsgade efter de kommende omlægninger, hvilket desværre sænker chancerne for en bussluse ud mod Tagensvej.

Hvis man som beboer i Haraldsgade helst så, at der blev truffet beslutning om ikke at genåbne for gennemkørende biltrafik, har en af vores naboer, A/B Brynhilde startet en underskriftsindsamling for Bilfri Skjolds Plads.
Den kan I finde her, og bestyrelsen opfordrer naturligvis folk til at skrive under, hvis man ønsker at være med til at lægge et sidste pres på politikerne.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen