Kort- og langtidsfremleje

Foreningens vedtægter skelner imellem to forskellige typer fremlejer: Langtidsfremleje (almindelig fremleje) eller korttidsfremleje (Airbnb og lignende).

Begge typer fremleje håndteres efter § 11 i foreningens vedtægter.

Langtidsfremleje (almindelig fremleje)

Hvis man som andelshaver af forskellige grunde måtte ønske at fremleje sin andelslejlighed i foreningen, har man ifølge vedtægternes § 11 ret til dette, når man har været andelshaver i to år. Denne del af vedtægten, kan bestyrelsen dog dispensere fra (jævnfør § 11.2).

Derudover kan et fremlejeforløb maksimalt vare to år, og der må udelukkende være tale om ét fremlejeforløb (altså én lejer). Efter endt fremleje skal andelshaver selv bebo lejligheden i to år, før ny fremleje kan finde sted. Denne regel kan der ikke dispenseres fra. Bemærk i denne forbindelse bopælspligten jf. vedtægternes § 3.4, som gør, at andelshaver skal flytte tilbage efter endt fremleje og ellers sætte andelsboligen til salg.

For at bestyrelsen kan godkende fremlejen, skal der udarbejdes en lejekontrakt via foreningens administrator, Azets, der kontaktes ved ønske om langtidsfremleje, hvorefter de sørger for den videre proces.

Københavns Huslejenævn har – på baggrund af en vurdering af en konkret lejlighed i foreningen – vurderet, at lejen for en 61 m2 referencelejlighed kan sættes til kr. 6.600/måneden (marts 2022-vurdering). Dette er for en fuldt møbleret lejlighed, så hvis lejligheden fremlejes umøbleret, skal der trækkes 10 % fra, og dermed en leje på kr. 5.940/måned.

Korttidsfremleje

Det blev på en ekstraordinær generalforsamling i juli 2016 besluttet at åbne op for muligheden for korttidsfremleje (via fx Airbnb eller lignende tjenester).

En andelshaver kan fremleje sin lejlighed i en kortere periode til ferieformål privat eller via relevante udlejningstjenester. Den til formålet af bestyrelsen udarbejdede kontrakt skal anvendes og eventuelt vedlægges kontrakt fra udlejningstjeneste til orientering.

Hvis man som andelshaver har spørgsmål til reglerne herfor (vedtægternes § 11.5 – § 11.8), skal man sørge for afklare eventuelle spørgsmål, før eventuel fremleje finder sted, da man ellers risikerer at være i strid med foreningens vedtægter.

Orienteringen til naboerne kan enten hænges på opslagstavlen i opgangen eller omdeles i postkasserne hos de resterende andelshavere i opgangen.

Orienteringen til bestyrelsen skal afleveres i bestyrelsens postkasse i Haraldsgade 35 eller sendes via mail.