Kort- og langtidsfremleje

Korttidsfremleje

Det blev på en ekstraordinær generalforsamling i juli 2016 besluttet at åbne op for muligheden for korttidsfremleje (via fx Airbnb eller lignende tjenester).

De præcise regler fremgår af vedtægternes § 11.

Hvis man som andelshaver har spørgsmål til reglerne herfor, skal man sørge for afklare eventuelle spørgsmål, før eventuel fremleje finder sted, da man ellers risikerer at være i strid med foreningens vedtægter.

Orienteringen til naboerne kan enten hænges på opslagstavlen i opgangen eller omdeles i postkasserne hos de resterende andelshavere i opgangen.

Orienteringen til bestyrelsen skal afleveres i bestyrelsens postkasse i Haraldsgade 35.

Hvornår må jeg fremleje?

Du må fremleje, når du har været andelshaver i to år, og maksimalt for en periode på to år fra første fremlejedato.

Lejekontrakten skal udarbejdes af foreningens administrator ATB og godkendes af bestyrelsen. Skriv til atb@atb.as, hvis du skal fremleje, så sørger de for den videre proces.

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com