Indkomne forslag til behandling på OGF 2018

Der er nu syv dage til årets ordinære generalforsamling, og dermed bliver de indsendte forslag til behandling tilgængeliggjort jævnfør vedtægterne.

Alle forslag er også blevet husstandsomdelt onsdag den 9. maj i andelshavernes postkasser, men kan downloades her som pdf-fil.

To af forslagene har ekstra bilag i forhold til det omdelte, og disse kan ligeledes downloades her. Det drejer sig om henholdsvis

  1. simulerede billeder af facaden til gården i forlængelse af forslag om etablering af altaner
  2. og en brochure fra virksomheden andels.net i forlængelse af forslag om skift af Internetudbyder.

 

Vel mødt på torsdag den 17. maj 2018 kl. 19.00 på Heimdalsgades Overbygningsskole.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2018

Bestyrelsen indkalder hermed til årets ordinære generalforsamling i Andelsboligforeningen Haraldsted.
Generalforsamlingen afholdes torsdag den 17. maj kl. 19.00.

Se nærmere i nedenstående indkaldelse, hvor det fremlagte regnskab samt forslag til budget for 2018 også er vedhæftet. Dette er tillige husstandsomdelt i lørdags og fremsendt elektronisk i dag mandag til de andelshavere, hvor dette har været muligt.

forslag, der ønskes fremsat på den ordinære generalforsamling skal ifølge vedtægterne være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen for A/B Haraldsted

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling 2016

På årets ordinære generalforsamling blev det fremsatte forslag om midlertidig fremleje foreløbigt vedtaget.

Da der ikke var nok fremmødte på generalforsamlingen til endelig godkendelse, afholdes der derfor ekstraordinær generalforsamling

søndag den 10. juli kl. 17.00 i gården ved ejendomskontoret (Haraldsgade 33)

Indkaldelse samt forslaget er blevet omdelt fredag den 24. juni, og kan ligeledes downloades her.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling 2016

Endeligt vedtægtsforslag angående korttidsfremleje

Fuldmagt til EGF 2016

Med venlig hilsen

Bestyrelsen for A/B Haraldsted

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com