Vedligehold

Som udgangspunkt er det beboerens opgave, at sørge for vedligeholdelse af andelsboligens indre stand. Varmemesteren kan assistere med mindre problemer, se under varmemester.

Vi anbefaler, at man ved vedligeholdelsesprojekter benytter de til ejendommen knyttede håndværkere, se under håndværkere, men andelshaveren har ikke pligt til at benytte disse tilbud.

Så frem der opstår forhold ved andelen, der har konsekvenser/er til gene for resten af ejendommen, kan bestyrelsen jf. vedtægterne, med 14 dages varsel opnå adgang til andelen, med henblik på udbedring af forholdet.

Ved fraflytning af andelen kan væsentlige mangler ved andelens vedligehold, jf. vedtægterne betyde, at en del af købesummen bliver tilbagehold til udbedring.

Hvis du har spørgsmål, du ikke finder besvaret her, kan du kontakte bestyrelsen.

Badeværelser

Principtegning over vandrørenes placering i væggen på badeværelserne