Parkering i gården

Det er ikke tilladt at parkere i gården medmindre man har et gyldigt ærinde. Gyldigt ærinde har fx ejendommens varmemester, driftpersonale, håndværkere til ejendommen med mere.

Almindelig beboer- eller gæsteparkering er derfor ikke tilladt og skal derfor altid foregå på gaden, hvor Københavns Kommunes almindelige parkeringsregler gælder.

Det er naturligvis tilladt at parkere i gården i kort tid i forbindelse med transport og flytning af ting til og fra kælderrum eller lejlighed, men i disse tilfælde skal bilen flyttes snarest herefter. Langs ejendommen må der altid kun foretages standsning, og der skal være aktivitet ved bilen.

Ekstraordinære forhold

Hvis ekstraordinære forhold gør sig gældende, skal bestyrelse straks orienteres herom med angivelse af kontaktoplysninger og formål. Ekstraordinære forhold er fx

  • håndværkere, der arbejder i andelshaveres lejligheder. Dette gælder udelukkende firmabiler, der er tydeligt mærket med firmanavn/logo og cvr-nummer.
  • hvis fx en rude i bilen er knust, så den skal holde “aflåst” til den kan komme på værksted
  • kortvarig* parkering af trailer eller campingvogn, der ikke kan aflåses separat
  • kortvarig* parkering af autocamper o.lign. for videre transport til service eller opbevaring

*) Kortvarig vil normalt betragtes som natten over, og maksimalt et døgn.

Kan bestyrelsen ikke godkende det ekstraordinære forhold, skal køretøjet straks flyttes.