Administrator og samarbejdspartnere

Administration

Den daglige administration af foreningen varetages af Azets ATB.

Alle henvendelser vedrørende betaling af boligafgift (husleje), varmeregnskaber, køb og salg, dokumenter og meget mere skal foregå til Azets ATB, der om nødvendigt henviser til bestyrelsen.

Azets ATB
Telefon: 38 60 70 30
E-mail: atb-dk@azets.com

Ved salg af andel kan man med fordel skrive direkte til handler-dk@azets.com for at få materiale om fremgangsmåde.

Forsikringer

Alle forsikringssager varetages af vores forsikringsmægler Assurance Partner A/S. Andelshavere kan kontakte Assurance Partner direkte, hvis de har spørgsmål om hvorvidt foreningen dækker en given skade, eller hvis der er sket en skade i lejligheden, som foreningens forsikring bør dække.

Assurance Partner
Telefon: 33 25 20 10
E-mail: info@assurancepartner.dk
Kundenummer: 4069

Leverandører

Elektricitet

SEAS-NVE Energi har forsyningspligten for el, men da elmarkedet er frit, er det muligt at vælge en anden leverandør. Se eventuel Elpris.dk for at sammenligne priserne mellem de forskellige udbydere. Flytteaflæsninger skal meddeles til SEAS-NVE Energi.

Varme

I foreningen er der fjernvarme, som leveres af HOFOR. Selve afregningen af varme foretages af Azets ATB, på baggrund af aflæsning af varmemålere i lejlighederne, foretaget af Brunata en gang årligt. Kontakt Brunata for registrering af fra- og tilflytning.

Vand og gas

HOFOR står for leveringen af vand og bygas. Forbrug af vand måles kollektivt for hele foreningen og fordeles på de enkelte andelshavere på baggrund af lejlighedens haneandele. Bemærk, at der ligger en generalforsamlingsbeslutning fra 2019 om, at der skal monteres separate vandmålere i lejlighederne. Gas afregnes af de enkelte andelshavere, såfremt man har gaskomfur.
Kontakt HOFOR for registrering af fra- og tilflytning.

Beregning af haneandele

Haneandele beregnes i henhold til boligministeriets cirkulære nr. 213 af 4. dec. 1979, punkt 15:

Køkkenhane: 3 andele
Håndvask: 1 andel
Bruser: 2 andele
Badekar (inkl. evt. bruser): 3 andele
Værelse/kammer generelt: 1 pr. stk.

Så hvis man har en køkkenvask og et toilet med brus og håndvask, så har man 6 haneandele + 2 fra antallet af værelser = 8 haneandele.

Internet, TV og telefoni

Se mere om internet, tv og telefoni.

Har du spørgsmål kan du kontakte bestyrelsen på kontakt@haraldsted.net