Varmemester og daglig drift

Emil Egeberg
Vicevært (varmemester)
Emil er vores faste varmemester og vicevært, og har været dette siden september 2021. Emil er ansat af vores driftfirma Jørgen Friis A/S, der er ansvarlig for at stå for afløsning i forbindelse med ferie og sygdom.
E-mailLinkTelefon
Sam
Trappevasker
Sam er vores faste trappevasker, og er også ansat af Jørgen Friis A/S. Han er derudover også Emils normale afløser som vicevært, når denne har ferie med mere.

A/B Haraldsted har indgået et samarbejde med Jørgen Friis A/S om den daglige drift af ejendommen, og har fået tilknyttet Emil Egeberg som varmemester.

Varmemesteren kommer dagligt på ejendommen, og hvis man har spørgsmål kan man møde op på ejendomskontoret under nr. 35 i træffetiden

mandag, onsdag og fredag fra kl. 8.30 – 9.00. Man er også meget velkommen til at tage fat i ham, når man møder ham på ejendommen.

Alternativt kan man sende en e-mail til varmemester@haraldsted.net eller ringe på tlf. 35 83 67 00. Hvis man ikke kan kontakte varmemesteren, kan man alternativt  kontakte Jørgen Friis A/S.

Varmemesteren kan bl.a. kontaktes om:

  • Alt hvad der har med de fælles arealer at gøre, herunder trappeopgange, loftsrum, gården og kælderen.
  • Spørgsmål til intern vedligehold. Bemærk at det er andelshaveren selv som står for intern vedligehold, men at varmemesteren kan godt bistå ved mindre sager.
  • Hjælp til rekvirering af håndværker
  • Problemer med radiatorerne
  • Bestilling af nøgler
  • Bestilling af vaskekort til fællesvaskerierne
  • Ændring af navneskilt i opgangen