Gasmåler og gasrør

Må jeg fjerne gasmåleren og gasrørene i min lejlighed?

Man må altid nedtage selve gasmåleren. Dette kan blot aftales direkte med et VVS-firma, der har en aftale med HOFOR om dette. Foreningens faste VVS-firma kan anbefales.
Bor man i en lejlighed i stuen til og med 3. sal, skal det lodrette rør forblive i hele lejlighedens højde, og måleren skal derfor proppes af vinkelret på det lodrette rør. Dette skyldes naturligvis, at dine overboer får gas via dette rør.
Har din(e) overbo(er) også valgt at fjerne gassen, skal røret dog stadig blive i de underliggende lejligheder, da alle lejligheder skal have muligheden for at reetablere gas på et senere tidspunkt.
Bor du på 4. sal, har du dog lov til at fjerne det lodrette rør, da der ikke er nogen lejligheder over dig, der er afhængig af røret for at få gas i deres lejlighed. For at lette en eventuel senere reetablering af gas i lejligheden, skal det dog proppes af over gulvhøjde, så installationen stadig er synlig.