Kælder- og loftrum

Kælderrum

Alle andelshavere har et kælderrum tilhørende andelen, og sammenlagte lejligheder har i sagens natur to. Disse ligger fortrinsvis i kældersektionen ved egen bagtrappe, men nogle andelshavere skal desværre over i en tilstødende kældersektion for at finde kælderrummet.

Alle kælderrum er mærket med skilte med andelsnummer og tilsvarende adresse. Disse skilte må under ingen omstændigheder ændres eller flyttes uden bestyrelsens godkendelse.

Loftrum

Alle andelshavere, der har købt deres andel før 01.06.2008, har et loftrum, der hører til andelsboligen.

På generalforsamlingen i maj 2008 blev det vedtaget, at loftrummene ved salg overgår til foreningen med henblik på kommende frasalg til 4. salslejligheder, der vil bygge op, og nyere andelshavere har derfor som udgangspunkt kun ret til et kælderrum.

Leje af loftrum

Dog har alle andelshavere mulighed for at leje de loftrum, der ikke hører til en andel, og som ikke er blevet solgt fra endnu. Prisen er pt. kr. 25,-/måned (februar 2018) pr. standard størrelse loftrum, der trækkes via boligafgiften. Bestyrelsen kan til enhver tid regulere prisen med et varsel svarende til opsigelsesvarslet. Så længe der er ledige rum, har man mulighed for at leje alle dem, man har lyst til. Bemærk dog, at bestyrelsen vil prioritere en fair fordeling, hvis alle rum i en loftsektion er lejet ud.

Opsigelsesvarslet på lejeaftalen er løbende måned + en måneds varsel, og kan opsiges af begge parter uden nærmere begrundelse. Rummet overtages tomt, ryddet og fejet, og afleveres i samme stand ved fraflytning eller opsigelse af lejemålet.

Ønsker man at leje et loftrum, kan man gå en tur på loftet og finde et rum, hvor det af skiltet fremgår “KAN LEJES HOS BESTYRELSEN”, og derefter skrive nummeret på rummet til bestyrelsen, hvorefter du hurtigst muligt vil få adgang til rummet.

Bemærk, at lejeaftalen er imellem den enkelte andelshaver og foreningen, og en lejeaftale overdrages derfor ikke automatisk til ny andelshaver ved salg. Den nye andelshaver skal derfor selv tage kontakt til bestyrelsen med henblik på at leje et loftrum. Ønsker køber at overtage et loftrum direkte efter sælger, kan køber med fordel meddele bestyrelsen dette inden overdragelsesdatoen.

Vaskekældre

Der forefindes enkelte “vaskekældre” (større kælderrum), der kan lejes på samme vilkår som ovenstående for loftrum. Prisen for disse rum er kr. 75,-/måned.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com