Fællesvaskeri

Reservation

1. Direkte på touchskærmen på maskinerne

Ved hjælp af sin vaskebrik kan man komme ind i maskinernes bookingsystem direkte på en af de otte maskiner, foreningen har til rådighed. Inde i bookingsystemet, kan der reserveres op til tre tider på de maskiner, som er ledige. Man behøver ikke booke fra den maskine, man ønsker at bruge.

2. Online på mielelogic.com

På nettet kan man reservere på samme måde som direkte på maskinerne. For at kunne logge på nettet, skal man først have et brugernavn og en adgangskode. Dette kan sendes som en sms direkte fra maskinen (se nedenstående guide). Alternativt kan det fås ved at henvende sig til varmemesteren med sin vaskebrik.

Vaskeriets åbningstider

Der kan vaskes i vaskerierne fra kl. 7 til kl. 22.

Det er muligt at reservere vaskemaskinerne 1 og 2 (opgang 27) og 4 og 5 (opgang 41) i to timer af gangen i tidsrummene 8-12 og 14-20.

I tidsrummene 7-8, 12-14 og 20-22 (samt hele dagen på maskine 3 og 6) er der chancevask, hvor den der kommer først, har retten til at vaske.

Den reserverede tid er tabt, hvis maskinen ikke er aktiveret senest 10 minutter efter reserveringens begyndelse.

Bemærk! Det er ikke muligt at starte en vask, hvis den forventede vasketid går ind i en anden brugers reserverede tid, eller hvis vasken først forventes færdig efter kl. 22.

Vaskebrik

For at bruge vaskerierne i kældrene under opgang 27 og 41 kræver det, at man har en vaskebrik. Vaskebrikken er knyttet til den enkelte andelshaver, idet betaling foregår over den månedlige boligafgift. Alle andele har fået udleveret en vaskebrik, men har man mistet denne, kan man få en ny ved at henvende sig til varmemesteren.

Hvis vaskebrikken mistes, er det vigtigt at henvende sig hurtigst muligt til varmemesteren for at få den spærret og udskiftet, idet man selv hæfter for evt. misbrug.

Den udleverede kode er ret lang og kompliceret, men kan ændres via nettet ved første login.

Bemærk!

  • Man kan ikke få koden udleveret ved at skrive til varmemesteren. Man skal møde op fysisk med brikken eller få denne sendt som sms.
  • Hvis man køber en ny vaskebrik skal man også have nyt brugernavn og adgangskode.
  • For at bruge sin reserverede vasketid skal man have sin brik med ned til maskinerne.

Hvis en reserveret tid alligevel ikke skal bruges, skal reservationen annulleres. Dette kan gøres direkte på maskinerne eller via Internettet. Hvis man ikke husker at afmelde en reserveret vasketid, vil man blive pålagt en strafafgift på 5 kr.

Har man ikke mulighed for at benytte en vasketid alligevel, kan den annulleres helt frem til reserveret tid starter via maskiner eller Internettet, hvorved strafgebyret undgåes.

Vedligeholdelse

Vaske- og tørrerum skal efterlades rent og ryddeligt, og vinduerne skal lukkes.

Fejl eller mangler ved inventaret skal meddeles varmemesteren.