Ventelister og forældrekøb

Ventelister i A/B Haraldsted

A/B Haraldsted har en intern venteliste, men ingen ekstern venteliste.

Læs om procedurer for køb og salg af lejlighed via den interne venteliste under Ofte stillede spørgsmål.

Da stort set alle andelslejligheder i dag bliver solgt via ejendomsmægler (eller netværk), anbefaler bestyrelsen derfor interesserede købere udenfor foreningen at holde øje med fx boliga.dk, hvor lejligheder til salg via de fleste kanaler bliver vist.

Er forældrekøb tilladt?

Nej, det er ikke muligt at foretage forældrekøb i andelsboligforeningen Haraldsted jævnfør vedtægternes § 3:

§ 3.1: Som andelshaver kan med bestyrelsens godkendelse optages enhver, der beboer eller samtidig med optagelsen flytter ind i en bolig i foreningens ejendom.
...
§ 3.3: Ved flytte ind i forstås, at andelshaveren tager boligen i brug som helårsbeboelse for sig og sin husstand.

Bestyrelsen anerkender, at der er et stort ønske fra interesserede købere om at indføre muligheden for forældrekøb, men foreningens generalforsamling har gentagne gange behandlet spørgsmålet og gjort det klart, at paragraffen vedrørende bopælspligt er vigtig i forhold til den oprindelige andelstanke. Derudover er det også for at sikre, at alle beboere i ejendommen er investeret i foreningen og interesseret i dennes bedste.

Bestyrelsen anbefaler, at man undersøger alternative muligheder for finansiering i stedet for forældrekøb. Blandt andet mulighederne for at kautionere for et lån i børnenes navn eller at tilbyde børnene et rentefrit lån – et såkaldt “familielån”.