Sammenlægning og udbygning af lejligheder

Regelsæt for sammenlægning og udbygning til 4-værelses lejlighed

Sammenlægning til 4-værelses lejlighed kan ske efter følgende konstellationer

Samme etage i samme opgang.
Samme etage i forskellige opgange, hvor der ikke er brandmur imellem.
Samme opgang, forskellige etager.

Arbejdet med sammenlægningen følger disse retningslinier

Bestyrelsen skal godkende projektet. De lokale myndigheder skal have godkendt projektet. (Bygge og teknikforvaltning) Sælger skal skriftligt bekræfte overfor kommunen, at fraflytningen sker af fri vilje.

Andelen der sælges, vurderes som en normal 2-værelses lejlighed. Denne overgår til køber på overdragelsesdatoen.

Den ekstra hoveddør skal, efter krav fra brandmyndighederne, blændes. Dette skal ske ved lukning af dørhullet, samt eventuel omlægning af el-installationer. Dette arbejde skal udføres i henhold til lovgivning og betragtes ikke som en forbedring. Udgifterne for dette arbejde skal afholdes af andelshaveren. Dørblændingen skal være af en karakter der ikke skæmmer opgangen.

Alt indvendigt arbejde i forbindelse med sammenlægningen påhviler køber.

Selve arbejdet med blænding af dør skal være afsluttet senest tre måneder efter sammenlægningen.

Såfremt arbejdet med sammenlægningen ikke er lovligt færdiggjort efter tre måneder vil andelsboligforeningen få arbejdet færdiggjort for købers regning.

Alle VVS-, el- og andre bygnings-installationer skal være udført eller godkendt af autoriserede håndværksmestre.

Det pålægges fra andelsforeningens side, andelshaveren at dette er udført efter dansk bygnings og installations lovgivning, og at alle ansøgninger og godkendelser efter dansk lov og lokalplanlægninger er overholdt, samt bevisførelse for dette.

Andelshaveren er økonomisk ansvarlig for, at eventuelt manglende forhold bliver bragt i lovlig stand.

Klik på nedenstående link for at downloade Regelsæt for udbygning til 4-værelseslejligheder

WP2FB Auto Publish Powered By : XYZScripts.com