Ny vicevært – Med skiftet til en anden ejendomsservice, får vi en ny fast vicevært på ejendommen.

Kære beboere,

Vi er glade for at meddele, at vi skifter til en anden ejendomsservice på ejendommen fra 1/12-2023, og får en ny fast vicevært.

Vi har afsluttet vores samarbejde med Jørgen Friis efter 13 års godt samarbejde. Bestyrelsen har ønsket at sikre en høj standard for ejendomsservicen, og en af vores vigtigste prioriteter har været at have en fast vicevært, der er engageret og pålidelig og kender ejendommen. Derfor har vi besluttet at få et nyt firma til at stå for vores ejendomsservice. 

Efter en grundig søgeproces har vi valgt at indgå et samarbejde med Panorama Ejendomsservice. Panorama stiller Bo til rådighed, som fast ny vicevært hos os. Bo har 14 års erfaring indenfor branchen, og hans ekspertise vil bidrage til at opretholde og forbedre kvaliteten af vores ejendomsservice og holde vores ejendom i optimal stand.

Bo vil fremover håndtere alle de daglige opgaver som vedligeholdelse, rengøring med mere. 

Vi er sikre på, at Bo vil opbygge et godt forhold til alle beboere og hurtigt blive en pålidelig del af vores ejendomsfællesskab. Vi opfordrer jer alle til at hilse på Bo og stille spørgsmål eller give feedback, så vi kan give Bo de bedste forudsætninger for hans arbejde.

Udover Bo, siger vi også velkommen til Janni fra Panorama, som bliver vores faste trappevasker. 

Har I spørgsmål eller brug for hjælp, er I velkomne til at kontakte os.

Vi opdaterer viceværtens træffetider samt kontaktinformationer her på hjemmesiden 1/12-2023

På bestyrelsens vegne,
Christine Svensson

Update: Varme tilbage i alle lejligheder

Kære alle medbeboere,

Vi har identificeret problemet med den manglende varme, og bestyrelsen har været rundt på ejendommen for at indstille ventilerne i kælderen her til aften. Dette skulle efter al forventning løse problemet. Flere andelshavere har allerede nu bekræftet, at de har varme igen. Hvis du stadig oplever manglende varme i din radiator, skal du udlufte den. Hvis du mangler en luftskruenøgle til udluftningen, bedes du henvende dig til varmemesteren.

I få opgange har vi kunnet konstatere, at beboere selv har forsøgt at skrue på ventilerne i kælderen, hvilket har resulteret i, at varmen har været helt slukket i en kort periode i de opgange. Vi må derfor gøre opmærksom på, at det er forbudt for jer, som andelshavere, selv at justere på vores fælles installationer.

Skulle vores indgreb, meget imod forventning, ikke bringe varmen op over de næste par dage, så skriv til varmemester@haraldsted.net

Vi arbejder på højtryk

Kære beboere,

Vi ønsker at informere jer om, at vi er fuldt bevidste om udfordringerne med den manglende varme i nogle lejligheder øjeblikket. Vi arbejder på højtryk for at identificere og løse problemet så hurtigt som muligt.

Vi forstår vigtigheden af en behagelig temperatur i jeres hjem og beklager ulejligheden dette medfører. Vi sætter stor pris på jeres tålmodighed og samarbejde, mens vi arbejder på at løse problemet. Tak for jeres forståelse.

Venlig hilsen
Bestyrelsen

Haraldstedsvandring – for nye andelshavere

Dato: Søndag den 29. oktober

Tid: Kl. 10:00 (Bemærk det skifter til vinter-tid på søndag)

Bestyrelsen inviterer til en særlig “Haraldsteds-vandring”.
Dette er en unik mulighed for at udforske vores fællesområder og lære mere om vores ejendom.

Mødested: Gården ved porten

Dette er en oplagt chance for at møde medlemmer af bestyrelsen og føle jer hjemme i vores fællesskab. Vi ser frem til at byde jer velkommen!

Dbh. på vegne af bestyrelsen,
Christine

Nyhedsbrev efterår 2023

Kære alle andelshavere

Nyhedsbrevet giver overblik over bestyrelsesarbejdet og generelle opgaver i foreningen. Bemærk, at der i dette efterår er projekter der overlapper, og håndværkere der kan komme på besøg med forskellige formål. Alt adviseres på mail, husk at nogle opgaver kun er relevante for en del af andelshaverne. Læs informationsmaterialet grundigt igennem. Er du ikke hjemme eller har afleveret en nøgle, når de pågældende håndværkere kommer, vil alle omkostninger forbundet med genbesøg, afholdes af dig som andelshaver. 

Ekstraordinær generalforsamling 

Begge stillede forslag blev stemt igennem. Det kan forventes, at depositum reguleres på opkrævningen i november. 

Ejendomsservice

Bestyrelsen har i de seneste måneder været i tæt dialog med Jørgen Friis omkring den mangelfulde ejendomsservice.

Da Emil fortsat er sygemeldt, er det nu Sindri, der er fast afløser på ejendommen. Du skal fortsat skrive til varmemester@haraldsted.net, hvis du har brug for hjælp fra viceværten.

VVS- og EL-gennemgang på badeværelser (inkl. stikkontakter fra VVS projektet)

Der blev i august lavet en gennemgang af alle badeværelser. Stor tak til alle for at have været så gode til at aflevere nøgler på ejendomskontoret, det er en kæmpe hjælp ift. at få udført det bestilte arbejde godt og til tiden. 

Finn L. & Davidsen kommer med en detaljeret projektplan med henblik på at få udbedret de fejl og mangler, der blev fundet i august. I vil få besked direkte på mail omkring tidspunkt for udbedringer. 

Altanprojekt

Vi er så glade for, at vi nu har fået sat fuld gang i vores længe ventede altanprojekt. I har fået information på jeres mail, men her er en kort opsummering over vigtige datoer: 

  • Isoleringer af brystninger i uge 38 (kun for andelshavere som ikke skal have altan)
  • Radiatorer flyttes/skiftes i uge 39-41 (for udvalgte andelshavere)
  • Opstart af byggeplads uge 38/39

Det betyder også, at opkrævningen af den aftalte boligforbedring (altantillægget) nu starter hos alle dem, der har tilmeldt sig projektet. I det budget, der blev sendt ud til alle deltagereden 16. marts(efter seneste, endelig tilmeldingsrunde), blev alle varslet, at opkrævningen ville starte pr. 1.9.2023.

Opkrævningen startede først pr.1.10.2023, men til gengæld blev alle opkrævet dobbelt første gang (1. oktober). Fra 1. november 2023 og fremover bliver opkrævningen de budgetterede 633 kr. (155 kr.).

HUSK: tjek din mail for information omkring projektet, og se hvornår, det er relevant for dig. Husk også at aflevere nøgle, hvis du ikke allerede har gjort det.

Inden Balco går i gang med at bygge i lige netop din opgang, bliver der givet besked både via mail og på opslagstavlen.

Cykler langs facaden: Vær opmærksom på ikke at parkere cykler langs facaden, hvor altanopsætning er i gang. Der opsættes platform i uge 40 ved nr. 19. Cykler, der ikke er fjernet, når arbejdet er gået i gang, vil blive flyttet. 

Brandinspektion (North) 

Der er foretaget en brandteknisk gennemgang af vores ejendom 15.09.

Den brandtekniske gennemgang af ejendommen er udført af North i samarbejde med en certificeret brandrådgiver. Gennemgangen fortalte, at der ikke er nogle væsentlige brandtekniske ting, der giver anledning til bekymring. 

En af de vigtigste punkter, beboerne skal være opmærksomme på er, at det er FORBUDT at have ting på for og bagtrapper, fordi man skal kunne komme forbi i tilfælde af brand. Man kan falde over ting på trappen, hvis der er røg, og det kan accelerere spredningen af ilden.

De få andre ting der blev nævnt, tages med i vores vedligeholdelsesplan. 

Derudover har vi bestilt brandslukkere til placering ved affaldsskure samt garageanlæg. 

Pantindsamling

Der er blevet opsat grønne affaldsspande ved de to skraldeøer, hvor det er muligt at donere sin pant til Pant-for-pant.

Pant-for-Pant er en nonprofit flaskeindsamlingsservice, der giver socialt udsatte et konkret arbejde, ved at firmaer, institutioner, organisationer og private donerer deres flaskepant.

Pant-for-Pant’s målsætnming er at skabe arbejdspladser for hjemløse og socialt udsatte.  

Læs mere om Pant-for-Pant her. 

Renovering

Legepladsen er blevet gennemgået og sat i stand, der hvor den trængte. Dele af sandkassen samt træværk på klatrestativet er blevet udskiftet. Der er bestilt nyt sand til sandkassen, og der bliver indkøbt lidt nyt sandlegetøj samt et møbel til opbevaring.

Der er derudover igangsat udskiftning af tag på barnevognsskuret længst mod porten, da det nuværende ikke er tæt. 

Beboerportal 

Vi får en ny beboerportal fra Azets, som hedder ProBo. Det kommer fremadrettet til at samle kommunikationen mellem bestyrelsen, beboerne og administrator. Det bliver rigtig godt!

Cykelparkering

Bemærk at ladcykler ikke må parkeres i de overdækkede cykelstativer. Bestyrelsen er opmærksom på den manglende cykelparkering, som kun bliver mindre i perioden, hvor der er byggeplads i gården. Tænk over, hvor du parkerer din cykel, så den er til mindst mulig gene for håndværkere og de andre beboere.

Takt og Tone

Bestyrelsen oplever generelt at beboerne møder os med venlig og konstruktiv feedback angående vores arbejde. Der har dog været enkelte eksempler på, at beboere har henvendt sig til bestyrelsens medlemmer på en uhensigtsmæssig måde. 

Dette er en venlig reminder om, at bestyrelsens medlemmer lægger et stort stykke arbejde og en del tid, frivilligt og med stor glæde, i at drive vores ejendom, for at vores alle sammens yndlings forening, skal være et skønt sted at bo. Derfor beder vi jer om at kommunikere kritik og klagepunkter på en stille og rolig måde, selvom der er noget, der går en på eller er svært.

Vi er en stor forening, og for at sådan en forening kan fungere optimalt, kræver det, at vi alle tager et medansvar og del i arbejdet, så vi kan løfte i fælles flok. Bestyrelsen varetager med glæde og entusiasme vores opgaver, vi er altid lydhøre over for forbedringer, og man er meget velkommen til at komme med gode ideer og forbedringsforslag på kontakt@haraldsted.net

Bestyrelsens tilgængelighed

Bemærk at bestyrelsen besvarer emails i forbindelse med bestyrelsesmøder, der afholdes 1 gang i måneden. Ved akutte sager tages direkte kontakt til Christine Svensson, forperson, på telefon eller csv@haraldsted.net

HARALDSTEDSVANDRING

Særligt for nye andelshavere: Det er muligt at komme på en “Haraldsteds-vandring” søndag d. 29. oktober kl 10. Bestyrelsen vil vise vores fællesarealer og fortælle lidt om vores ejendom. Vi mødes i gården, ved porten.

På vegne af bestyrelsen
Christine Svensson
Forperson A/B Haraldsted