Gæld til foreningen

Det sker desværre, at en andelshaver kommer bagud med boligafgiften (“huslejen”), og bestyrelsen har derfor på bestyrelsesmødet i januar 2019 besluttet følgende procedure for håndtering af restancer til foreningen.

Bestyrelsen beslutter, at reglerne for almindelig gæld til foreningen er som følger:

  • at andelshaver må være op til seks måneders husleje bagud,
  • som maksimalt er 12 måneder gammel gæld,
  • og at der betales morarenter af hele beløbet for hele perioden.

Hvis man som andelshaver ender i denne situation, er man selv ansvarlig for at tage kontakt til bestyrelsen eller administrator og gøre opmærksom på situationen, hvorefter bestyrelsen som udgangspunkt forholder sig som ovenfor.

Har en andelshaver én gang haft – og afviklet gæld – efter ovenstående regler, bliver reglerne for gæld skærpet. Herefter må andelshaver maksimalt være bagud med to måneders husleje de næste to år.

Efter to år uden gæld, ”nulstilles” andelshavers historik hvad dette angår, og det bliver igen muligt få andelshaver at have op til seks måneders gæld.

Bemærk, at morarenten pr. 1. januar 2019 er 7,45 %. Dette betyder naturligvis, at ovenstående ingenlunde skal opfattes som et “tilbud”, men mere som en afklaring af bestyrelsens praksis på området.

Disse regler er gældende, indtil bestyrelsen – hvis nødvendigt – vedtager en ny praksis.