Hvordan fungerer den interne venteliste?

En andelshaver står automatisk på den interne venteliste rangeret efter anciennitet i den nuværende bolig.
Så hvis man flytter internt i foreningen (fx via ventelisten), nulstilles ens anciennitet på listen.

Spørgsmål og svar længere nede på siden

Ventelistesystemet

  1. sælgers egen nære familie (forældre, søskende, børn, børnebørn m.m.)
  2. andelshavere der kan og vil sammenlægge egen lejlighed med lejligheden der sælges (B)
  3. andelshavere, der vil bytte deres egen lejlighed ud med lejligheden der sælges (C,D).
    • I dette tilfælde får sælgeren råderet over den byttede lejlighed (med forbehold for ventelisten påny)
  4. ekstern salg, hvor sælger som vanligt har fri mulighed for selv at vælge køber

Når en andel (A) skal sælges vil dette blive notificeret ved et opslag i samtlige opgange, hvorefter det er op til den enkelte andelshaver at melde ind, hvis man er interesseret i lejligheden. Der er 14 dages betænkningstid.

Salg til nær familie

Har sælgende andelshaver (A) selv en køber i form af nær familie, da kommer ventelisten ikke i spil.

Sammenlægning af lejligheder

Andelshavere der ved køb af den pågældende lejlighed (A) kan og vil slå denne og egen lejlighed sammen (B) har første prioritet på ventelisten.

Salg af lejligheden til intern køber (anden andelshaver)

I tilfælde af at en andelshaver vil bytte lejlighed (C), får sælgeren (A) råderet over dennes lejlighed, således at vedkommende selv kan kan finde køber til lejlighed C, såfremt der ikke er nogen på den interne venteliste, der er interesseret i denne nye tilgængelige lejlighed (C). Her gælder de gængse regler for ventelisten igen. Findes en fjerde andelshaver (D), der vil bytte sin lejlighed til lejlighed C, får den oprindelige sælger (A) råderet over lejlighed D og så fremdeles.

Salg til ekstern køber

Hvis sælgende andelshaver ikke ønsker at sælge til nær familie, og der ikke er nogen interesserede internt i foreningen, kan sælger frit indstille en køber til andelsboligen.

Spørgsmål og svar

Hvordan bliver man skrevet op på den interne venteliste?

Alle andelshavere er automatisk skrevet på den interne venteliste. Man har anciennitet på ventelisten efter, hvor længe man har beboet sin nuværende andelslejlighed.

Hvor længe er en andel til salg via den interne venteliste?

En lejlighed vil være tilgængelig på den interne venteliste i 14 dage fra den bliver annonceret via opslag (og mail) til alle andelshavere. Er der ikke indgået aftale om salg internt i foreningen, når de 14 dage er gået, kan sælger sætte lejligheden til salg på almindelig vis.

Skal man som intern køber af en andel, betale det, som lejligheden er vurderet til af valuaren?

Ja, det er ikke muligt at handle om – altså byde under eller over – salgsprisen.

Er der noget, der vægter højere end anciennitet i forbindelse med salg via den interne venteliste?

Ja, hvis en andelshaver, der bor enten horisontalt eller vertikalt i forhold til den andel, som er til salg, er interesseret i lejligheden med henblik på at lægge lejlighederne sammen eller bygge op, vil denne andelshaver have købsret til lejligheden før andelshavere med eventuel højere anciennitet.

Kan man sælge lejligheden til sin kæreste, altså udenom ventelisten, hvis man er gået fra hinanden, og man selv er andelshaver, men vil flytte?

Det afhænger af, hvor længe kæresten har boet i lejligheden. Hvis vedkommende har boet der i over et år, har han eller hun ret til – på linje med andelshavers eventuelle børn, børnebørn, søskende, forældre eller bedsteforældre – at købe lejligheden.

Må man sælge lejligheden til fx sin søster, selvom hun først kan flytte ind om et år?

Nej, det er ikke tilladt at sælge lejligheden til et familiemedlem – eller andre for så vidt – der ikke påtænker at flytte ind med det samme – også selvom man fremlejer lejligheden i mellemtiden. Der er bopælspligt i foreningen, indtil andelshaver selv har boet der i to år. Herefter må man fremleje.

Hvad skal man gøre, hvis man er interesseret i at købe en lejlighed udbudt på den interne venteliste?

Man skal kontakte foreningens administrator Azets ATB. De har overblik over andelshavernes anciennitet. Kontakt Azets ATB på mailen handler-dk@azets.com eller telefon 38 60 70 30.