Hvordan fungerer den interne venteliste?

En andelshaver står automatisk på den interne venteliste rangeret efter anciennitet i den nuværende bolig.
Så hvis man flytter internt i foreningen (fx via ventelisten), nulstilles ens anciennitet på listen.

Venteliste-systemet

  • sælgers egen nære familie (forældre, søskende etc)
  • andelshavere der kan og vil sammenlægge egen lejlighed med lejligheden der sælges (B)
  • andelshavere der vil bytte deres egen lejlighed ud med lejligheden der sælges (C,D). I dette tilfælde får sælgeren råderet over den byttede lejlighed med forbehold for ventelisten
  • ekstern salg, hvor sælger som vanligt har fri mulighed for selv at vælge køber

Når en andel (A) skal sælges vil dette blive notificeret ved et opslag i samtlige opgange hvorefter det er op til den enkelte andelshaver at melde ind hvis man er interesseret i lejligheden. Der er 14 dages betænkningstid.

Salg til nær familie
Har sælgende andelshaver (A) selv en køber i form af nær familie da kommer ventelisten ikke i spil

Sammenlægning af lejligheder
Andelshavere der ved køb af den pågældende lejlighed (A) kan og vil slå denne og egen lejlighed sammen (B) har første prioritet på ventelisten.

Salg af lejligheden til intern køber (anden andelshaver)
I tilfælde af at en andelshaver vil bytte lejlighed (C) får sælgeren (A) råderet over dennes lejlighed således at vedkommende selv kan kan finde køber til lejlighed C, såfremt der ikke er nogen på den interne venteliste der er interesseret i denne nye tilgængelige lejlighed (C). Her gælder de gængse regler for ventelisten igen. Findes en fjerde andelshaver (D) der vil bytte sin lejlighed til lejlighed C får den oprindelige sælger (A) råderet over lejlighed D og så fremdeles.

Salg til ekstern køber
Hvis sælgende andelshaver ikke ønsker at sælge til nær familie, og der ikke er nogen interesserede internt i foreningen, kan sælger frit indstille en køber til andelsboligen.

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com