Ekstraordinær generalforsamling 2017

Til alle andelshavere

På årets ordinære generalforsamling blev der vedtaget fire forslag til ændringer af foreningens vedtægter. Da dette, grundet for få fremmødte til den ordinære generalforsamling, kræver disse en genbehandling på en generalforsamling.

Denne indkaldes hermed til afholdelse torsdag den 24. august kl. 18 ved ejendomskontoret i gården ud for Haraldsgade 33.

Materialet er omdelt til postkasserne i går aftes, og kan ellers downloades herfra.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Beboermøde angående utryghed ved Krakas Plads

Vores genboer på den anden side af vores have, ejerforeningen Sigynsgade 36-66, inviterer til beboermøde tirsdag den 27. juni kl. 19 grundet en stigende utryghed i lokalområdet. De har inviteret bestyrelse og beboere i vores forening til at deltage.

For vores vedkommende drejer det sig nok mest om beboere i enden af ejendommen tættest på Krakas Plads, men da mange færdes ind og ud af porten og derfor måske påvirkes af det, er alle naturligvis velkomne til at deltage.

Læs mere på http://sigynsgade36-66.dk/da/beboermode/

Mødet finder sted i deres festsal, der er markeret med et rødt kryds nedenfor.

Kort til Sigynsgade 36-66's festsal

Referat fra ordinær generalforsamling 2017

Så er referatet fra årets ordinære generalforsamling klar, og kan downloades her på siden.

Bemærk, at vi grundet en fejl fra referentens side mangler klarhed over, hvem der meldte sig til haveudvalget. Se derfor også dokumentet Eftersøgning af medlemmer til haveudvalg.

Der blev vedtaget en ændring til husordenen, og denne er derfor også opdateret og kan ligeledes downloades.

Referatet vil ligeledes blive omdelt fysisk mandag eller tirsdag.

Da der var fremsat forslag om ændringer af foreningens vedtægter, men ikke var nok fremmødte på generalforsamlingen, vil der blive indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling i starten af august måned.

Vi regner med, at det bliver den onsdag 9. august kl. 18 i forbindelse med bestyrelsens træffetid, men nærmere info følger, når det er endeligt besluttet, hvorefter der naturligvis også vil blive fremsendt en indkaldelse.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen for A/B Haraldsted

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com