Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling 2016

På årets ordinære generalforsamling blev det fremsatte forslag om midlertidig fremleje foreløbigt vedtaget.

Da der ikke var nok fremmødte på generalforsamlingen til endelig godkendelse, afholdes der derfor ekstraordinær generalforsamling

søndag den 10. juli kl. 17.00 i gården ved ejendomskontoret (Haraldsgade 33)

Indkaldelse samt forslaget er blevet omdelt fredag den 24. juni, og kan ligeledes downloades her.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling 2016

Endeligt vedtægtsforslag angående korttidsfremleje

Fuldmagt til EGF 2016

Med venlig hilsen

Bestyrelsen for A/B Haraldsted