Støj fra Metrobyggeriet

Til alle andelshavere

Som mange sikkert har bemærket, er der for tiden en vis støj fra Metrobyggeriet. En andelshaver har haft kontaktet Metroselskabet angående dette, og nedenfor kan ses både henvendelse og svar fra Metroselskabet:

Skrivelse fra Mikael Sorth Andersen (HG 21, 2. th.)

Til Metroselskabet

Jeg skriver til jer da vi er en del naboer i Andelsboligforeningen Haraldsted(omhandler beboer i Haraldsgade 19,21,23,25,27og29), som efterhånden er ret presset af støj fra Metro byggeriet som stresser meget.

Vi er ikke presset af selve byggepladsen men af støj og vibrationer fra selve køretunnelen, efter at første boremaskine havde skabt forbindelse til Skjolds Plads her i foråret begyndte støjen fra tog/vogne at forekomme, og vi har kun observeret at det bliver værre og være.

Dog var der mindre kørsel her i ferien.

Men nu er i tilbage med fuld kraft igen, hvor vi bliver forstyrret / vækket på alle tider af døgnet i alle ugens 7 dage.

Vi har derfor følgende spørgsmål.

  1. Hvor  længe skal vi leve med denne efter vores mening urimelige støjhelvede, da jeres tilbud med at bruge hotel Radisson Frederiksberg ligger uden for hvor vi har vores nattesøvn, og hvor i stadigvæk køre i tunnelen.
  2. Hvad kan i gøre for at dæmpe støjen, da vi ikke går ud fra at det er et støjniveau som er blivende, da det vil betyde at når Metrotogende kommer i 2019 med den korte minut interval at det vil blive umuligt at være i lejlighederne.

Med venlig hilsen

Svar fra Metroselskabet

Kære Mikkel Sorth Andersen.

Tak for din e-mail.

Det tyder desværre på, at det er tunnelboremaskinens arbejdstog, I kan høre. Det beklager vi. Arbejdstogene kører på midlertidige skinner i de nyborede tunneler, hvor de transporterer udgravet materiale fra boremaskinen og tilbage til tunnelarbejdspladsen i Nørrebroparken. Arbejdstogene vil køre i tunnelerne frem til, at tunnelboringen mellem Nørrebroparken og Øster Søgade er færdig, hvilket den forventes at være i løbet af vinteren 2016/2017.

Vores fagfolk har konkluderet, at støjgenerne fra tunnelen skyldes små vibrationer, der opstår, når tunnelboremaskinens arbejdstog kører i tunnelerne. Der kan være steder som ved jeres boligområde, hvor undergrundsforholdene og ejendommens konstruktion gør, at disse vibrationer bliver forstærket og derfor kan høres i boligen. Vi har lagt støddæmpende materiale under skinnerne for netop at begrænse vibrationer fra arbejdstogene, når de kører i tunnelerne. Vi kan dog desværre ikke ændre på hverken undergrundsforholdene eller ejendomskonstruktionen, der er med til at forstærke vibrationerne, så I kan mærke dem i boligen. Konklusionen er derfor, at vi desværre ikke har mulighed for at mindske støjen fra arbejdstogene yderligere.

I kommer ikke til at høre metrotogene, når Cityringen er færdig. Når tunnelboremaskinerne er færdige med at bore strækningen, bliver de hejst op, og entreprenøren færdiggør tunnelerne. Her lægger entreprenøren de blivende skinner, som blandt andet sikrer, at metrotogene er støjsvage, når de kører på skinnerne.

Med venlig hilsen

Andrea Jørgensen
Kommunikationsmedarbejder

Metroselskabet og Hovedstadens Letbane