Referat af ordinær generalforsamling 2016

Så er referatet fra den ordinære generalforsamling 2016 godkendt, husstandsomdelt og offentliggjort her på siden.
Referatet såvel som den godkendte Årsrapport 2015 og Budget 2016 ligger til download under Dokumenter.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen for A/B Haraldsted