Mangelafhjælpning og 1-årsgennemgang ifm. vvs-projektet

Som det sikkert er de fleste bekendt, har det været (og er fortsat) en langtrukken proces med at få afhjulpet de sidste mangler efter vvs-projektet, der oprindeligt blev afsluttet i december 2020, da byggepladsen forsvandt, og de sidste radiatorer blev monteret.

Det seneste var, at der i løbet af sensommeren og efteråret blev foretaget en ny runde indmelding af mangler fra beboerne: Opfølgning på vvs-projekt 2020 og ny mangelgennemgang

Efterfølgende har bestyrelsen samlet disse mangler sammen og haft kommunikation med Øens VVS Entreprise såvel som den tekniske rådgiver, Abildhauge.

Processen er blevet forsinket fra alle parters side, men de tre parter har holdt møder efter jul og igen kort før påske, hvor der blev aftalt en proces for at få udbedret de sidste mangler snarest muligt.

Da den mellemliggende proces har været så langstrakt, vil den væsentligste ting være, at der samtidigt med den kommende mangeludbedring og -afhjælpning vil blive udført 1-årsgennemgang af projektet, således af Øens ved samme lejlighed udbedrer de fejl og mangler, der måtte være opstået siden projektets aflevering.

Dette betyder også, at når vi i løbet af de næste par måneder forventeligt er færdige med denne afhjælpning, så vil Øens have opfyldt deres forpligtelser frem til afholdelsen af 5-årsgennemgangen i december 2025 (og denne inkluderer under normale omstændigheder ikke en beboerrettet gennemgang).

Liste over kendte mangler

Da den seneste mangelgennemgang blev gennemført i juli-september måned sidste år, forventer bestyrelsen ikke, at der vil være de store nye mangler at melde ind udover dem, der allerede blev meldt ind i den ombæring. En komplet liste over de fejl og mangler, bestyrelsen har modtaget og forventer udbedret kan ses her:

Bemærk at listen er sorteret efter adresser, men at eventuelle mangler også kan være registreret på loftsrum eller kælderrummets nummer, så tjek gerne hele listen, før man skriver ind med en mangel.

Størstedelen af de indmeldte fejl og mangler er allerede godkendt og vil blive udbedret af Øens, men der kan dog være enkelte fejl og mangler, som af både entreprenør, rådgiver og bestyrelsen vil blive vurderet som bagateller eller ikke er en del af entreprisen, og derfor vil blive afvist. Ligeledes kan der være enkelte opgaver, som ikke skal udbedres af Øens, men som foreningen selv sørger for at få udført efterfølgende.

Tidslinjen herfra

I indeværende uge 17 vil der blive sendt en mail ud til alle andelshavere med link til dette indlæg, således at andelshavere eller beboere, der ikke er tilmeldt nyhedslisten fra haraldsted.net, vil blive gjort opmærksom på denne skrivelse.

Der er så deadline for at melde eventuelle nye mangler ind (der ikke fremgår af ovenstående liste) senest torsdag den 12. maj (uge 19). Disse skal meldes ind pr. mail til projekt@haraldsted.net og inkludere billeddokumentation.

Herefter vil Øens, Abildhauge og bestyrelsen så i uge 20-21 planlægge mangelafhjælpningen, og beboerne skal så forventes at blive kontaktet (forventeligt direkte af Øens) senest i uge 22 (30. maj – 3. juni).

Det forventes herefter, at afhjælpning af manglerne vil blive udført i uge 23-24 (evt. uge 25, alt efter omfanget af manglerne).

Rosetter til radiatorrørene

Udover ovenstående afhjælpning af manglerne, har bestyrelsen og Øens også aftalt, at alle andelshavere får mulighed for at bestille plast- eller metalrosetter til at montere på rørene op imod stukken. Se nedenstående billeder til foreløbig inspiration. Disse rosetter vil blive udleveret i andelshavernes postkasser, og man skal så selv montere disse, da dette er en særskilt aftale, og ikke en del af den oprindelige entreprise.

Hvis man har meldt reel ødelagt stuk ind som en mangel, vil dette blive vurderet særskilt, og Øens vil i så fald vurdere og evt. montere rosetter ved samme lejlighed.

Der bliver sendt en særskilt mail ud omkring evt. bestilling disse rosetter, når deadline for indmelding af mangler er overskredet (forventeligt i uge 20). Denne mail vil være med kort deadline for tilbagemelding, forventeligt en uges tid. Grunden til, at den mail sendes ud efterfølgende og særskilt, er for at bestyrelsen og Øens kan prioritere håndteringen og planlægningen af manglerne først. Når dette arbejde er sat i gang, vil denne ekstraydelse blive sat i værk og håndteret.

Bestyrelsen ser frem til forhåbentligt snart at kunne få afsluttet dette projekt, og håber på andelshavernes forståelse for den langstrakte proces, men at alle vil have fokus på lyset for enden af tunnellen.

Vel mødt på generalforsamlingen nu på onsdag den 27. april.

Mvh bestyrelsen