Haveprojekt og workshop 25. juni 2022

Bestyrelsen inviterer til haveworkshop.
Kom og få indflydelse på, hvordan vi får mest muligt ud af vores gård.
Lørdag den 25. juni kl. 9.30-14

Der er endelig kommet lidt gang i foreningens haveprojekt efter at der i sidste runder blev ryddet ud i havens buske. Mange har måske også lagt mærke til, at et af haveudvalgets medlemmer har lagt små træstammer langs/omkring de større træer som en mulig afgrænsning mellem simpel græsplane og hvad haveudvalget håber kan blive til et mere naturligt skovområde. På haveprojektets ønskeliste står der på nuværende tidspunkt blandt andet:

  • flere “ren natur”-plamager langs hegnet mod Ejerboligforeningen Sigynsgade
  • udbygning af skraldeskurene, således at alle skraldespandene kan stå under samme tag og i den forbindelse etablere grønt tag på skraldeskurerne samt ‘indelukket’ affaldsområde med et luftigt træhegn af en art – således at skraldeøerne bliver kønnere så man ikke føler at sidde op af en skraldeplads samt sørge for at der både kan komme luft ind og ud.
  • forbedring af cykelskurerne – også gerne med levende tag og mere strømlinet cykelparkering så pladsen bliver mere optimeret. Der er ligeledes et ønske om flere cykelstativer især på vendepladsen ved porten.
  • højbede til nyttehaver
  • etableringen af et såkaldt LAR-anløg, (Lokal Afledning af Regnvand), som skal lede regnvand væk; især aktuelt ved skybrud. Vi er i dialog med KPK Regnvandsteknik som bl.a. står for at lave sådanne løsninger – og de sørger også for at søge støtte fra staten og fonde således at LAR-projektet kan betales uden at vi skal have en krone op af lommen.
  • renovering af – eller helt nyt – hegn. Mange har måske bemærket at efeuen er forsvundet fra haven ved opgang 19-25. Selvom hegnet ikke er kønt, er vi nødt til at fjerne efeuen, da den får træet under planterne til at rådne og efeu bliver derfor betragtet som ukrudt. Et nyt hegn af fx metal vil dog sagtens kunne tåle og bære efeu.

Vi har haft et møde med KPK Regnvandsteknik og de afslørede at de, til trods for navnet, laver meget andet i haver end LAR-anlæg og de havde utrolig mange eksempler og fine ideer til både hvordan LAR-anlægget kan se ud i vores gård samt løsninger til vores haveskure. Vi har derfor planlagt en workshop med Mathias og Kåre fra KPK Regnvandsteknik som alle interesserede opfordres til at deltage i – for dem der har ønsker til havens design, men ikke vil være med i haveudvalget, er dette en god mulighed for at lade sin stemme blive hørt.

Workshoppen finder sted i gården ud for opgang 21-23 den 25. juni 2022 fra kl 9.30-14.00.

Vel mødt!