Mails og generel kommunikation

Vedrørende vvs-projektet

Som skrevet i informationsbrevet, alle modtog i sidste uge, er bestyrelsen ikke tilfreds med det niveau af information, der har været omkring opstarten af det igangværende vvs-projekt. Ansvaret for dette ligger som udgangspunkt hos entreprenøren, Øens VVS Entreprise.

Dette har resulteret i en del mails til bestyrelsen med alverdens forskellige spørgsmål, og disse har vi naturligvis forsøgt at svare efter bedste evne. Mange af dem hører dog hjemme hos Øens VVS og projektleder Jacob Nilsson, især da det drejer sig om konkrete ting som datoer, rydning af konkrete kælderrum med mere.

Genevirkninger

Det vedtagne projekt er en entreprise til over ni millioner kroner, hvor ejendommens mest centrale dele bliver udskiftet for første gang i omkring 60 år. Hvis man forventer, at dette kan lade sig gøre, uden at det medfører gener og uhensigtmæssige forhold for samtlige andelshavere, må vi desværre skuffe folk.

Der er ingen – hverken bestyrelse eller entreprenør – der ønsker at genere folk, og entreprenøren gør deres bedste for at varsle i så god tid som muligt, men der har været lidt bump, der har krævet ændringer i tidsplaner i sidste øjeblik, for at ikke projektet som helhed skal blive forsinket.

Hold den gode tone

Når det er sagt, er det derfor bestyrelsen magtpåliggende at gøre opmærksom på, at selvom der kan opstå problemer som følge af sommerferie og andre ting, der udfordrer mulighederne for at efterkomme tidsfrister, så skal alle henvendelser til bestyrelsen foregå i en ordentlig tone.
Vi har modtaget rigtigt mange søde og venlige mails, hvor folk ønsker hjælp til spørgsmål, de måtte have. Vi har desværre også få eksempler på folk, hvis mails gerne måtte have fået en ekstra gennemlæsning inden afsendelsen.

Bestyrelsen er frivillige og glade amatører, der har teamet op med professionelle folk til at hjælpe med dette projekt. Men når vi bliver ramt af uforudsigelige ting i projektet, går ting meget stærkt og vi gør vores bedste for at informere så hurtigt og korrekt, som det er os muligt.

Vi vil henvise til Haraldsted.net/vvs, hvor der er beskrevet en del om projektet og tidsplanerne, der opdateres løbende samt Nyheder om vvs, hvor alle de indlæg og nyheder, der er lagt op omkring projektet, er samlet på én side.

Med ønsket om en god tone og fleksibilitet i forhold til at få gennemført dette store projekt på bedst mulig vis!

Mvh bestyrelsen