VVS-projekt 2020

Genveje


Kontaktinfo

Hvis der er spørgsmål til projektet, tidsplanen eller arbejdets udførelse, kan man altid tage fat i vvs’erne, når man fanger dem på ejendommen, og ellers er der mulighed for at kontakte følgende:

Den ansvarlige kontaktperson hos bestyrelsen er Bjørn Amdi Sloth, men som udgangspunkt bedes alle spørgsmål og lignende til projektet stillet direkte til ovenstående personer.

Projektets tre dele

Udskiftning af alle eksisterende radiatorer samt montering af en ekstra radiator i stuen

I forbindelse hermed bliver varmesystemet konverteret fra det nuværende etstrengede system til et tostrenget system (fra ét rør til to pr. radiator). Det betyder også, at der bliver monteret nye, synlige varmerør i de to værelser, og at de store rør til cirkulationen bliver flyttet fra loftet til kælderen. Alle får monteret en ekstra radiator i stuen ved altandøren (på væggen ud mod trappeopgangen). De andelshavere, der skal have altan med udgang fra soveværelset, har (eller skulle have) valgt én af to radiatorer til placering på væggen ved siden af den kommende altandør.

Forbedring af cirkulationen på det varme brugsvand

Der har i flere år været problemer med, at det varme vand skulle løbe længe, før det blev ordentligt varmt. Problemet var størst, jo længere ud i enderne af ejendommen, man kom. I denne forbindelse bliver alle vandrør flyttet fra loft til kælderen som med varmerørene, så man fremadrettet ikke har nogle vandrør på loftet overhovedet, hvilket kraftigt vil minimere risikoen for store vandskader som dén, opgang 27 oplevede her i februar 2020.

Montering af nye, fjernaflæste målere til vand og varme

På de nye radiatorer monteres nye, fjernaflæste varmemålere, så man ikke fremover skal være hjemme, når der skal foretages årsaflæsninger eller i forbindelse med flytning/salg. Ligeledes monteres der individuelle målere på vandet i både køkken og badeværelse, så man fremadrettet kommer til at betale for sit præcise forbrug. I øjeblikket fordeles vandforbruget efter en fordelingsnøgle der ikke tager højde for, om folk fx har vaskemaskine, bor flere mennesker i lejligheden m.m.

Aflevering af nøgler til lejligheder og depotrum

Da entreprenøren i perioder kommer til at skulle gå ind og ud af lejlighederne af flere omgange, er det nødvendigt, at der afleveres en nøgle til lejligheden, så håndværkerne kan komme ind og ud i løbet af den periode, hvor der arbejdes i den enkelte lejlighed. Der vil også blive behov for adgang efterfølgende i forbindelse med kvalitetskontrol, montering af målere på radiatorer med mere, og afleverede nøgler vil derfor som udgangspunkt ikke blive returneret, før projektet er færdigt. Der vil dog altid blive varslet adgang, og dermed hvis nøglerne potentielt kommer i brug.

I vil modtage 14-dages varsel pr. mail/brev om, hvornår der skal afleveres nøgler, men i forbindelse med arbejdet i lejlighederne vil dette være i forbindelse med førregistreringen.

Ønsker man ikke at aflevere en nøgle, forpligter man sig ubetinget til at være hjemme og åbne døren for håndværkerne i deres arbejdstid, der er dagligt fra 7.00-15.30 i de omkring tre uger der varsles samt alle øvrige tidspunkter, hvor der varsles behov for adgang.

Vedtægternes hjemmel

(9.3) Vedtager andelsboligforeningen at iværksætte forbedringer i ejendommen, kan et medlem ikke modsætte sig forbedringernes gennemførelse og skal give håndværkerne uhindret adgang til boligen.

(9.4) […] Bestyrelsen har med et varsel på 14 dage ret til at få eller skaffe sig og foreningens rådgivere og håndværkere adgang til en andelshavers bolig for at gennemføre fælles vedligeholdelses- eller fornyelsesarbejder, hvor arbejdernes gennemførelse kræver adgang til andelshaverens lejlighed. Hvis andelshaveren modsætter sig adgang, betragtes det som væsentlig misligholdelse af foreningens vedtægter, hvorfor det kan medføre eksklusion i henhold til vedtægternes § 21.

A/B Haraldsteds vedtægter

Dette betyder, at hvis man som andelshaver eller beboer ikke tilsikrer fuld og uhindret adgang til lejligheden samt kælder- og loftsrum, når denne adgang varsles med minimum 14 dage, har bestyrelsen og entreprenøren ret til at skaffe sig adgang uden yderligere varsel, og at alle udgifter forbundet hermed og alt ansvar, påhviler andelshaver selv.

Dette kan blandt andet være, men ikke begrænses til, udgifter til låsesmed, overklippede hængelåse, udgifter til flytning af effekter i lejligheder eller depotrum, men i værste fald kan det også være udgifter forbundet med forsinkelsen af hele projektet, såfremt dette medfører øgede udgifter for foreningen.

Tidsplan for arbejder i lejligheder

StatusOpgangUgenr./datoStatus
Opgang 51Alle VVS-arbejder30-34, 38Færdig
Opgang 49Alle VVS-arbejder32-35, 38Færdig
Opgang 47Alle VVS-arbejder33-36, 38Færdig
Opgang 45FørregistreringMan. 34Færdig
Alle VVS-arbejder35-36Færdig
Mangeludbedring37Igang
Montering af målereMan/tir. 38Varslet
Opgang 43FørregistreringMan. 35Færdig
Alle VVS-arbejder36-37Færdig
Mangeludbedring38Varslet
Montering af målereMan/tir. 40Varslet
Opgang 41FørregistreringMan. 36Færdig
Alle VVS-arbejder37-38Igang
Mangeludbedring39Varslet
Montering af målereMan/tir. 40Varslet
Opgang 39FørregistreringMan. 37Færdig
Alle VVS-arbejder38-39Igang
Mangeludbedring40Varslet
Montering af målereMan. 41Varslet
37, 3. sal
37, 4. sal
Etablering af nyt vandrør
Afkortning af vandrør
16.-17. sept.Varslet
Opgang 37FørregistreringMan. 38Færdig
VVS-arbejder39-40Afventer
Mangeludbedring41Afventer
Montering af målereMan. 42Afventer
35, 3. sal
35, 4. sal
Etablering af nyt vandrør
Afkortning af vandrør
17.-18. sept.Varslet
Opgang 35FørregistreringMan. 39Færdig
VVS-arbejder40-41Afventer
Mangeludbedring42Afventer
Montering af målereMan. 43Afventer
33, 3. sal
33, 4. sal
Etablering af nyt vandrør
Afkortning af vandrør
21.-22. sept.Varslet
33, venstre sideFjernelse af gammelt
hovedvarmerør i køkken
Snarest muligtVarsles ASAP
Opgang 33FørregistreringMan. 40Afventer
VVS-arbejder41-42Afventer
Mangeludbedring43Afventer
Montering af målereMan. 44Afventer
31, 3. sal
31, 4. sal
Etablering af nyt vandrør
Afkortning af vandrør
22.-23. sept.Varslet
31, højre sideFjernelse af gammelt
hovedvandrør i køkken
Primo-medio okt.Afventer
Opgang 31FørregistreringMan. 41Afventer
VVS-arbejder42-43Afventer
Mangeludbedring44Afventer
Montering af målereMan. 45Afventer
29, 3. sal
29, 4. sal
Etablering af nyt vandrør
Afkortning af vandrør
23.-24. sept.Varslet
Opgang 29FørregistreringMan. 42Afventer
VVS-arbejder43-44Afventer
Mangeludbedring45Afventer
Montering af målereMan. 46Afventer
27, 3. sal
27, 4. sal
Etablering af nyt vandrør
Afkortning af vandrør
24.-25. sept.Varslet
Opgang 27FørregistreringMan. 43Afventer
VVS-arbejder44-45Afventer
Mangeludbedring46Afventer
Montering af målereMan. 47Afventer
25, 3. sal
25, 4. sal
Etablering af nyt vandrør
Afkortning af vandrør
28.-29. sept.Varslet
Opgang 25FørregistreringMan. 44Afventer
VVS-arbejder45-46Afventer
Mangeludbedring47Afventer
Montering af målereMan. 48Afventer
23, 3. sal
23, 4. sal
Etablering af nyt vandrør
Afkortning af vandrør
29.-30. sept.Varslet
Opgang 23FørregistreringMan. 45Afventer
VVS-arbejder46-47Afventer
Mangeludbedring48Afventer
Montering af målereMan. 49Afventer
21, 3. sal
21, 4. sal
Etablering af nyt vandrør
Afkortning af vandrør
30. sept.-1. okt.Varslet
Opgang 21FørregistreringMan. 46Afventer
VVS-arbejder47-48Afventer
Mangeludbedring49Afventer
Montering af målereMan. 50Afventer
19, 3. sal
19, 4. sal
Etablering af nyt vandrør
Afkortning af vandrør
1.-2. okt.Varslet
Opgang 19FørregistreringMan. 47Afventer
VVS-arbejder48-49Afventer
Mangeludbedring50Afventer
Montering af målereMan. 51Afventer
Tidsplan og oversigt over alle arbejder i lejligheder

Udskiftning af radiatorer i de enkelte lejligheder

Når håndværkerne skal til i den enkelte opgang, kommer de forbi godt en uge før og laver en gennemgang af lejligheden, hvor detaljer om arbejderne og områderne skal ryddes.

Hvis man som beboer/andelshaver har nogen spørgsmål til det konkrete arbejde i ens egen lejlighed, er det altså her, man kan afklare disse ting. I en så stor opgave som denne, kan vi ikke håndtere alle forskellige småting på mails på forhånd, men tager det hen af vejen, når de enkelte opgaver nærmer sig. Det håber vi på andelshavernes forståelse for og accept af.

Montering af nyt vandrør i køkkener på 3. sal

I forbindelse med ændringerne i rørene til det varme brugsvand, skal der monteres et vandrør, der løber under loftet fra bagtrappen og hen til vandrørene i køkkenet. Se principtegning her.

Ved samme lejlighed skal vandrøret fra vandhanen og op igennem loftet på 4. sal fjernes, da dette overflødiggøres ved den nye rørføring på 3. sal.

Opsætning af nye vand- og varmemålere

Der skal monteres målere på de to vandrør, der løber i køkkenet. Disse monteres på første dag af vvs-arbejderne i lejligheden, hvorfor skabe foran rørene skal være tømte eller skuffer fjernet helt.

På radiatorerne kommer Brunata forbi og monterer disse, når vvs’erne er færdige med montering af selve radiatorerne (se tidsplan ovenfor). Samtidig hermed skal skabe/skuffer igen ryddes som ovenfor nævnt.

Tidsplaner for arbejder i kældre og på lofter

OpgangAktivitetUgenr./datoStatus
47-51: KældergangFjernelse af gamle rør28-29Færdig
47-51: Hele kælderenEtablering af nye rør29-38Færdig
47-51: KælderrumTilkobling til eksisterende vandrør36-38Færdig
41-45: KældergangFjernelse af gamle rør30-31Færdig
41-45: Hele kælderenEtablering af nye rør31-39Igang
41-45: KælderrumTilkobling til eksisterende vandrør37-39Igang
35-39: KældergangFjernelse af gamle rør29-31Færdig
35-39: Hele kælderenEtablering af nye rør32-40Igang
35-39: KælderrumTilkobling til eksisterende vandrør38-40Igang
33: KældergangFjernelse af gamle rør35-37Færdig
33: Hele kælderenEtablering af nye rør38-40Igang
33: KælderrumTilkobling til eksisterende vandrør39-40Igang
29-31: KældergangFjernelse af gamle rør34-35Færdig
29-31: Hele kælderenEtablering af nye rør
29-31: KælderrumTilkobling til eksisterende vandrør34- xx
23-27: KældergangFjernelse af gamle rør32-34Færdig
23-27: Hele kælderenEtablering af nye rør
23-27: KælderrumTilkobling til eksisterende vandrør32- xx
19-21: KældergangFjernelse af gamle rør31-32Færdig
19-21: Hele kælderenEtablering af nye rør
19-21: KælderrumTilkobling til eksisterende vandrør31- xx
Alle loftrum med
numrene 1-7 og 12
(HG 51 afviger)
Gennemgang af loftrumOns. 16. sept.
kl. 7-16
Varslet
Loftsgang 47-51Fjernelse af gamle rør*Opdateres senereAfventer pt.
Loftsgang 41-45Fjernelse af gamle rør*Opdateres senereAfventer pt.
Loftsgang 35-39Fjernelse af gamle rør*Opdateres senereAfventer pt.
Loftsgang 29-33Fjernelse af gamle rør*Opdateres senereAfventer pt.
Loftsgang 23-27Fjernelse af gamle rør*Opdateres senereAfventer pt.
Loftsgang 19-21Fjernelse af gamle rør*Opdateres senereAfventer pt.
Tidsplan og oversigt over alle arbejder i kælder- og loftsgange

Fjernelse af gamle vand- og varmerør (asbestarbejde)

Når der arbejdes i en kælder- eller loftsektion, er der absolut ingen adgang i den periode, da der er asbest i de gamle rør, og det er derfor meget farligt at færdes i rummene!

Det betyder også, at der ikke er adgang til egne depotrum, tørrekældre, vaskeri med mere i de perioder, der er markeret med rødt i ovenstående tabel.

Udskiftning og montering af nye rør i kældrene (kælderrum)

Der skal også skiftes og monteres nye rør i kældrene, og derfor skal vvs’erne også have adgang til kælderrummene. Da der også skal monteres rør til den nye, ekstra radiator i stuen, skal vvs’erne også have adgang til nogle depotrum, selvom der ikke findes rør i forvejen.

For at arbejdet kan glide bedst muligt, har håndværkerne behov for at kunne komme til uhindret over en længere periode. I bliver derfor varslet, når rummene skal tømmes, og dette kan desværre være en længere periode på op til to måneder. I mellemtiden er tilladt at henstille tingene i den tørrekælder, der hører til opgangen – på eget ansvar. Det er blot vigtigt, at der ikke henstilles ting ved væggene, hvor der løber rør, da disse også skal skiftes. Dette område vil være markeret med gaffatape på gulvet. Ting af værdi bør naturligvis flyttes til egen lejlighed, men det er også muligt at benytte et eventuelt loftrum.

Har man ikke adgang til et loftrum, kan man leje et hos bestyrelsen. Se vilkårene her og en liste over ledige loftsrum her. Hvis du ønsker at leje et rum, skal du blot skrive til bestyrelsen på kontakt@haraldsted.net.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com