Indførsel af gul parkeringszone

Til alle andelshavere med bil

Som tidligere varslet indfører Københavns Kommune pr. 1. marts 2017 parkeringszone på (blandt andet) Ydre Nørrebro, hvilket påvirker Haraldsgade og de omkringliggende gader.
Der vil derfor ikke længere være gratis parkering, og beboere opfordres til at benytte sig af muligheden for at købe en beboerlicens til området.

Man kan læse meget mere om parkeringszonen samt købe beboerlicens på kk.dk/gulzone.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen for A/B Haraldsted