Skrivelse angående udvidet arbejdstid på Metrobyggepladsen

Alle beboere modtog i april måned et brev fra Københavns Kommune angående udvidelse af arbejdstiden på Metrobyggepladsen Skjolds Plads.
Bestyrelsen bedte på foreningens vegne vores advokat forfatte en indsigelse, der blev sendt til Københavns Kommune.
Denne kan læses i sin helhed i dette dokument.

Indsigelse imod udvidet arbejdstid på Metrobyggepladsen Skjolds Plads