Nyhedsbrev efterår 2023

Kære alle andelshavere

Nyhedsbrevet giver overblik over bestyrelsesarbejdet og generelle opgaver i foreningen. Bemærk, at der i dette efterår er projekter der overlapper, og håndværkere der kan komme på besøg med forskellige formål. Alt adviseres på mail, husk at nogle opgaver kun er relevante for en del af andelshaverne. Læs informationsmaterialet grundigt igennem. Er du ikke hjemme eller har afleveret en nøgle, når de pågældende håndværkere kommer, vil alle omkostninger forbundet med genbesøg, afholdes af dig som andelshaver. 

Ekstraordinær generalforsamling 

Begge stillede forslag blev stemt igennem. Det kan forventes, at depositum reguleres på opkrævningen i november. 

Ejendomsservice

Bestyrelsen har i de seneste måneder været i tæt dialog med Jørgen Friis omkring den mangelfulde ejendomsservice.

Da Emil fortsat er sygemeldt, er det nu Sindri, der er fast afløser på ejendommen. Du skal fortsat skrive til varmemester@haraldsted.net, hvis du har brug for hjælp fra viceværten.

VVS- og EL-gennemgang på badeværelser (inkl. stikkontakter fra VVS projektet)

Der blev i august lavet en gennemgang af alle badeværelser. Stor tak til alle for at have været så gode til at aflevere nøgler på ejendomskontoret, det er en kæmpe hjælp ift. at få udført det bestilte arbejde godt og til tiden. 

Finn L. & Davidsen kommer med en detaljeret projektplan med henblik på at få udbedret de fejl og mangler, der blev fundet i august. I vil få besked direkte på mail omkring tidspunkt for udbedringer. 

Altanprojekt

Vi er så glade for, at vi nu har fået sat fuld gang i vores længe ventede altanprojekt. I har fået information på jeres mail, men her er en kort opsummering over vigtige datoer: 

  • Isoleringer af brystninger i uge 38 (kun for andelshavere som ikke skal have altan)
  • Radiatorer flyttes/skiftes i uge 39-41 (for udvalgte andelshavere)
  • Opstart af byggeplads uge 38/39

Det betyder også, at opkrævningen af den aftalte boligforbedring (altantillægget) nu starter hos alle dem, der har tilmeldt sig projektet. I det budget, der blev sendt ud til alle deltagereden 16. marts(efter seneste, endelig tilmeldingsrunde), blev alle varslet, at opkrævningen ville starte pr. 1.9.2023.

Opkrævningen startede først pr.1.10.2023, men til gengæld blev alle opkrævet dobbelt første gang (1. oktober). Fra 1. november 2023 og fremover bliver opkrævningen de budgetterede 633 kr. (155 kr.).

HUSK: tjek din mail for information omkring projektet, og se hvornår, det er relevant for dig. Husk også at aflevere nøgle, hvis du ikke allerede har gjort det.

Inden Balco går i gang med at bygge i lige netop din opgang, bliver der givet besked både via mail og på opslagstavlen.

Cykler langs facaden: Vær opmærksom på ikke at parkere cykler langs facaden, hvor altanopsætning er i gang. Der opsættes platform i uge 40 ved nr. 19. Cykler, der ikke er fjernet, når arbejdet er gået i gang, vil blive flyttet. 

Brandinspektion (North) 

Der er foretaget en brandteknisk gennemgang af vores ejendom 15.09.

Den brandtekniske gennemgang af ejendommen er udført af North i samarbejde med en certificeret brandrådgiver. Gennemgangen fortalte, at der ikke er nogle væsentlige brandtekniske ting, der giver anledning til bekymring. 

En af de vigtigste punkter, beboerne skal være opmærksomme på er, at det er FORBUDT at have ting på for og bagtrapper, fordi man skal kunne komme forbi i tilfælde af brand. Man kan falde over ting på trappen, hvis der er røg, og det kan accelerere spredningen af ilden.

De få andre ting der blev nævnt, tages med i vores vedligeholdelsesplan. 

Derudover har vi bestilt brandslukkere til placering ved affaldsskure samt garageanlæg. 

Pantindsamling

Der er blevet opsat grønne affaldsspande ved de to skraldeøer, hvor det er muligt at donere sin pant til Pant-for-pant.

Pant-for-Pant er en nonprofit flaskeindsamlingsservice, der giver socialt udsatte et konkret arbejde, ved at firmaer, institutioner, organisationer og private donerer deres flaskepant.

Pant-for-Pant’s målsætnming er at skabe arbejdspladser for hjemløse og socialt udsatte.  

Læs mere om Pant-for-Pant her. 

Renovering

Legepladsen er blevet gennemgået og sat i stand, der hvor den trængte. Dele af sandkassen samt træværk på klatrestativet er blevet udskiftet. Der er bestilt nyt sand til sandkassen, og der bliver indkøbt lidt nyt sandlegetøj samt et møbel til opbevaring.

Der er derudover igangsat udskiftning af tag på barnevognsskuret længst mod porten, da det nuværende ikke er tæt. 

Beboerportal 

Vi får en ny beboerportal fra Azets, som hedder ProBo. Det kommer fremadrettet til at samle kommunikationen mellem bestyrelsen, beboerne og administrator. Det bliver rigtig godt!

Cykelparkering

Bemærk at ladcykler ikke må parkeres i de overdækkede cykelstativer. Bestyrelsen er opmærksom på den manglende cykelparkering, som kun bliver mindre i perioden, hvor der er byggeplads i gården. Tænk over, hvor du parkerer din cykel, så den er til mindst mulig gene for håndværkere og de andre beboere.

Takt og Tone

Bestyrelsen oplever generelt at beboerne møder os med venlig og konstruktiv feedback angående vores arbejde. Der har dog været enkelte eksempler på, at beboere har henvendt sig til bestyrelsens medlemmer på en uhensigtsmæssig måde. 

Dette er en venlig reminder om, at bestyrelsens medlemmer lægger et stort stykke arbejde og en del tid, frivilligt og med stor glæde, i at drive vores ejendom, for at vores alle sammens yndlings forening, skal være et skønt sted at bo. Derfor beder vi jer om at kommunikere kritik og klagepunkter på en stille og rolig måde, selvom der er noget, der går en på eller er svært.

Vi er en stor forening, og for at sådan en forening kan fungere optimalt, kræver det, at vi alle tager et medansvar og del i arbejdet, så vi kan løfte i fælles flok. Bestyrelsen varetager med glæde og entusiasme vores opgaver, vi er altid lydhøre over for forbedringer, og man er meget velkommen til at komme med gode ideer og forbedringsforslag på kontakt@haraldsted.net

Bestyrelsens tilgængelighed

Bemærk at bestyrelsen besvarer emails i forbindelse med bestyrelsesmøder, der afholdes 1 gang i måneden. Ved akutte sager tages direkte kontakt til Christine Svensson, forperson, på telefon eller csv@haraldsted.net

HARALDSTEDSVANDRING

Særligt for nye andelshavere: Det er muligt at komme på en “Haraldsteds-vandring” søndag d. 29. oktober kl 10. Bestyrelsen vil vise vores fællesarealer og fortælle lidt om vores ejendom. Vi mødes i gården, ved porten.

På vegne af bestyrelsen
Christine Svensson
Forperson A/B Haraldsted