Nyhedsbrev efterår 2022

Kære andelshavere

Vi har i bestyrelsen besluttet at udgive nyhedsbreve som tidligere. Vi bestræber os på at de kommer ud én gang i kvartalet. Nyhedsbrevet skal give overblik over hvad bestyrelsen pt. arbejder på, altså et kort overblik over arbejder og projekter. 

Vvs-projektet

Vvs-projektet er endelig ved dets afslutning og som mange af jer har bemærket, har Øens været i fuld gang med mangeludbedring hos de andelshavere som har meldt skader ind.

Arbejdet i lejlighederne starter mandag d. 3. oktober og vil blive afsluttet i løbet af november.

Bestilling af rosetter til de andelshavere der indgav ønsker herom er nu gennemført, og de vil blive bestilt og omdelt til beboernes postkasser snarest muligt.

Haveprojekt 

I juni afholdte haveudvalget en workshop i samarbejde med PKP Regnvandsteknik. PKP Regnvandsteknik er kommet med et oplæg til fornyelse af vores gård, alt sammen med udgangspunkt i ønsker og visioner fra vores haveworkshop. PKP hjælper med at ansøge om tilskud til indføring af et LAR-projekt. 

I udspillet er blandt andet:

  • Nye affaldsskure med plads til alle containere, samt energioptimeret belysning (evt. med censorer)
  • Regnvandsbede med smukke stauder fordelt over. gården. 
  • Flere områder til udforskning for børn, heriblandt en lille høj, sanseområde og fornyelse af sandkasse
  • Gentænkning af den store vendeplads med cykelparkering samt et mere grønt udtryk 

Haveprojektet skal vedtages på en ekstraordinær generalforsamling, som bestyrelsen forventer finder sted i starten af det nye år. 

Altanprojektet 

Der er blevet indsendt ny ansøgning afsted til Københavns Kommune d. 12. august 2022, der er for nuværende intet nyt i sagen. Læs evt. opdatering om altanprojektet her.

Bygningsrenoveringspuljen 

Bygningsrenoveringspuljen er et byfornyelsesprojekt i Københavns Kommune som potentielt kan finansiere op til 50 % af omkostningen på projekter der energioptimerer og renoverer bevaringsværdige bygninger. Vi har haft besøg af både arkitekt og repræsentanter for bygningsrenoveringspuljen (Københavns Kommune) som sammen med os har gennemgået vores bygning. Resultatet er blevet en kvalificeret ansøgning indeholdende bl.a. udskiftning af vinduer, visse døre og isolering mellem kælder og stueetagerne. Ansøgningen er pr. 15. september 2022 formelt godkendt og sendt videre til politisk behandling. Vi venter spændt på deres beslutning (forventet i december).

Stigende energipriser 

Bestyrelsen har valgt at hæve prisen på tørretumbling med 50 %, da tørretumblerne kører på bygas og dette har en forventelig stigning på 67 %. Denne stigning er tilstrækkelig til at dække de øgede omkostninger. Bestyrelsen har ligeledes fået opsat el-målere på vaskerierne, således det er muligt at følge forbrug mere nøjagtigt.

Bestyrelsen opfordrer alle andelshavere til at tænke over eget energiforbrug, både i egne lejligheder men også på fællesarealer (især tørrekældre).

Der er de senere år truffet en række beslutninger for at minimere blandt andet strømforbrug på fællesarealer, blandt andet ved lydsensorer på lyset i kældrene. Energioptimering er fortsat en del af bestyrelsens arbejde og tænkes ind i alle fremadrettede projekter og tiltag i foreningen.

Til information har bestyrelsen besluttet, at der også i år opsættes lyskæder i forbindelse med julen. De bliver tændt når mørket falder på, i samme omfang som det resterende lys i gården. Det er LED-kæder og de har en minimal påvirkning af vores fælles elforbrug.

Online adgang

Husk at du kan følge dine opkrævninger, forbrug mv. på følgende: 

Boligydelse, dokumenter m.m.: ejendomme.azets.dk – Dit login finder du i din netbank under din månedlige opkrævning

Bl.a. vil bestyrelsens forretningsorden og årshjul kunne findes på ejendomme.azets.dk i starten af det nye år. 

Vand og varme: Brunata har også en online visning af forbrug på https://online.brunata.com/ eller via deres app, Brunata Online. Alle andelshavere med en e-mailadresse registreret hos Azets vil i løbet af et par uger modtage en mail med link til at aktivere onlineadgangen (hvis man ikke allerede har aktiveret sin adgang).

El: Andel Energi, der er “standardudbyderen” i København (såvel som andre leverandører) har også en app hvor du kan følge dagspriserne på strøm. På deres app samt https://andelenergi.dk/ er det muligt at logge ind og se eget forbrug løbende.

Områdefornyelse

Bestyrelsen af repræsenteret i Københavns Kommunes byprojekt på Sigynsgade og Krakas Plads. Kommunen har i oktober afholdt introducerende præsentation af anlægsprojektet på Sigynsgade. Læs evt. mere om områdefornyelsen her.

Der vil i december fremvises konkret projektforslag, blandt andet en eksempler på en ‘åben’ Sigynsgade, med kørsel over Krakas plads. Områdefornyelsen løber frem til 2026 og hvis du som andelshaver ønsker at komme med projektinput, så er man velkommen til at gå forbi Områdefornyelsens kontor på Haraldsgade 6. 

Et par venlige påmindelser

Korttidsfremleje (AirBNB og lignende): Vi vil fra bestyrelsens side gerne minde alle andelshavere om at man i forbindelse med, en af foreningen lovlig korttidsfremleje, SKAL orientere bestyrelsen samt benytte kontrakten udarbejdet af bestyrelsen, orientere lejerne om foreningens husorden m.m og SKAL orientere sin opgang om fremlejens længde, antal lejere og sin kontaktinformation.

Skrald og bytterum: Storskraldsrummet er kun til de genstande der er for store til at komme i de almindelig affaldscontainere samt møbler – omend brugbare møbler vil vi anbefale at få hentet af fx røde kors (https://www.rodekors.dk/genbrug/genbrugsmoebler/gratis-afhentning-af-moebler).

Bytterummet bliver i den grad brugt hvilket glæder os, men vi oplever desværre at mange stiller ting ned i rummet som ikke hører dertil – vi henviser til skiltet på bytterummet. Generelt vil vi gerne frabede tøj, tæpper, puder og andre tekstiler der ikke er beregnet til udendørs brug samt sko. For at alle kan få glæde af bytterummet vil vi også bede folk om ikke at placere ting på det åbne gulvareal – er der ikke plads så kontakt bestyrelsen så vi kan få sat en oprydning i gang. 


På bestyrelsens vegne, med venlig hilsen

Christine Svensson, Betyrelsesforperson