En vellykket have-workshop

Afholdt 25.06.22

Mathias fra PKP Regnvandsteknik faciliterede have-workshoppen og havde taget PKPs fast tilknyttede gartner med til at komme med sine input til beplantning i gården. 

Tusind tak til de fremmødte – der blev bragt virkelig mange gode ideer, visioner og refleksioner på bordet. 

Et udpluk af ideerne lyder;
– Regnvandsopsamling i form af organiske bede

– Optimering af cykelparkering (både i skure og i det fri)

– Etablering af nye skraldeskure

– Gentænkning af vendeplads arealer (og størrelser)

– Nyttehaver, fordelt over hele haven

Næste skridt er PKP Regnvandsteknik* laver et projektforslag ud fra de ideer der blev bragt til bordet. PKP kan gennem HOFOR skaffe finansiering til de tiltag, der direkte har noget med klimasikring og regnvandsafledning at gøre – andre tiltag i projektplanen som handler om optimering og forskønnelse af gården, skal A/B Haraldsted selv finansiere, deriblandt skure, stier m.m. En totalenterprise, som samler den HOFOR-støttede klimasikring, vurderes at give mening da PKP har stor erfaring med netop sådanne totale projekter.

Når projektplanen foreligger i august, vil haveudvalget gennemgå projektforslaget og kortlægge det videre arbejde.  

*PKP Regnvandsteknik er en rådgivende ingeniørvirksomhed, der skaber klimaløsninger til lokal afledning af regnvand. PKP skaffer finansiering til projekterne, så beboerne ikke påføres udgifter. Læs mere om PKP via dette link.