Eventuelt værditab i andelsboliger

Vi er i bestyrelsen opmærksomme på, at der fra politisk hold over nogen tid har været planer om at ændre reglerne vedrørende boligreguleringslovens § 5.2 og dennes konsekvenser for andelsforeningers værdisætning. 
Vi hverken kan eller tør dog gætte på, hvorvidt og præcis hvilke ændringer, der måske kommer – og deres eventuelle konsekvenser. 
Lovforslaget står til fremsættelse i Folketinget, til stillingstagen, i februar 2020. Det ser på nuværende tidspunkt ikke ud til, at der er et flertal for en ændring af denne paragraf.

Med den nuværende parlamentariske situation er dette dog ikke sikkert, og vi anbefaler derfor at man kontakter boligordføreren for sit eget politiske parti, hvis man ikke er interesseret i, at det nuværende flertal ændrer sig. Jo mere fokus der er på problemet for anslået 160.000 af landets andelsboliger og disse beboere, jo større er chancen for, at der ikke kommer nogen ændring.

Bestyrelsen holder os selvfølgelig opdateret herom – og informere andelshaverne, hvis/når der sker noget, som er vigtigt at få formidlet. Men indtil nu er intet besluttet, og alting er derfor kun gisninger.


DR’s P1 Orientering har lavet et fint indslag om problematikken her: https://www.dr.dk/radio/p1/orientering/orientering-2019-10-07#!00:26:57