Varmemester og daglig drift

AB Haraldsted har indgået et samarbejde med Jørgen Friis A/S om den daglige drift af ejendommen, og har fået tilknyttet Per Jansen som varmemester.

Varmemester Per Jansen

Varmemester Per Jansen

Varmemesteren kommer dagligt på ejendommen, og hvis man har spørgsmål kan man enten møde op på ejendomskontoret under nr. 35 i træffetiden mandag, onsdag og fredag fra kl. 8.30 – 9.00 eller om aftenen fra 17.30 – 18.00 den anden onsdag i måneden. Alternativt kan man sende en e-mail til varmemester@haraldsted.net eller ringe på tlf. 3583 6700. Hvis man ikke kan kontakte varmemesteren, kan man alternativt Jørgen Friis A/S (se link ovenfor).

Varmemesteren kan bl.a. kontaktes om:

  • Alt hvad der har med de fælles arealer at gøre, herunder trappeopgange, loftsrum, gården og kælderen.
  • Spørgsmål til intern vedligehold. Bemærk at det er andelshaveren selv som står for intern vedligehold, men at varmemesteren kan godt bistå ved mindre sager.
  • Hjælp til rekvirering af håndværker
  • Problemer med radiatorerne
  • Bestilling af nøgler
  • Bestilling af vaskekort til fællesvaskerierne
  • Ændring af navneskilt i opgangen