Leje af YouSee tv-boks

Til alle beboere med tv fra YouSee

YouSee tilbyder muligheden for, at man kan leje en tv-boks fra dem, såfremt man ønsker muligheden for at kunne leje film, se YouSees tv-arkiv, pause og spole tilbage i udsendelser med mere.

De fleste af disse funktioner tilbydes også via YouSees app til nyere smart-tv, men har man ikke et sådant, kan man leje YouSees boks, der giver mulighed for det samme.

Boksen har normalt kostet kr. 99,-/måned at leje, men det er nu muligt for alle beboere i foreningen af leje boksen til kun kr. 30,-/måned.

Se mere på https://yousee.dk/boks.aspx

Med venlig hilsen bestyrelsen

Beboermøde angående utryghed ved Krakas Plads

Vores genboer på den anden side af vores have, ejerforeningen Sigynsgade 36-66, inviterer til beboermøde tirsdag den 27. juni kl. 19 grundet en stigende utryghed i lokalområdet. De har inviteret bestyrelse og beboere i vores forening til at deltage.

For vores vedkommende drejer det sig nok mest om beboere i enden af ejendommen tættest på Krakas Plads, men da mange færdes ind og ud af porten og derfor måske påvirkes af det, er alle naturligvis velkomne til at deltage.

Læs mere på http://sigynsgade36-66.dk/da/beboermode/

Mødet finder sted i deres festsal, der er markeret med et rødt kryds nedenfor.

Kort til Sigynsgade 36-66's festsal

Referat fra ordinær generalforsamling 2017

Så er referatet fra årets ordinære generalforsamling klar, og kan downloades her på siden.

Bemærk, at vi grundet en fejl fra referentens side mangler klarhed over, hvem der meldte sig til haveudvalget. Se derfor også dokumentet Eftersøgning af medlemmer til haveudvalg.

Der blev vedtaget en ændring til husordenen, og denne er derfor også opdateret og kan ligeledes downloades.

Referatet vil ligeledes blive omdelt fysisk mandag eller tirsdag.

Da der var fremsat forslag om ændringer af foreningens vedtægter, men ikke var nok fremmødte på generalforsamlingen, vil der blive indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling i starten af august måned.

Vi regner med, at det bliver den onsdag 9. august kl. 18 i forbindelse med bestyrelsens træffetid, men nærmere info følger, når det er endeligt besluttet, hvorefter der naturligvis også vil blive fremsendt en indkaldelse.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen for A/B Haraldsted

Indførsel af gul parkeringszone

Til alle andelshavere med bil

Som tidligere varslet indfører Københavns Kommune pr. 1. marts 2017 parkeringszone på (blandt andet) Ydre Nørrebro, hvilket påvirker Haraldsgade og de omkringliggende gader.
Der vil derfor ikke længere være gratis parkering, og beboere opfordres til at benytte sig af muligheden for at købe en beboerlicens til området.

Man kan læse meget mere om parkeringszonen samt købe beboerlicens på kk.dk/gulzone.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen for A/B Haraldsted

Åbning for varmen

Til alle beboere

Med den september, vi har haft, skulle man næsten tro, at efteråret var blevet aflyst i år. Dette viste sig dog ikke at være tilfældet, og henover weekenden kom det buldrende ind med gråt vejr og triste temperaturer.

Vores vvs’er kommer derfor på hastevisit i morgen onsdag og får åbnet for vores centralvarmeanlæg, så der kan komme lidt varme i de kolde stuer rundt omkring i ejendommen.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com