Får den kommende Metrostation betydning for værdien af min lejlighed?

Nej, den kommende metrostation kommer ikke til at påvirke andelskronen direkte.

Med det princip for værdiansættelse, vores forening har valgt, vurderes en andelsboligforeningsejendom som en udlejningsejendom, og som om den aldrig har været andet. Den skal altså vurderes som en udlejningsejendom ud fra den omkostningsbestemte husleje, og heri indgår ikke herlighedsværdier som nærhed til f.eks. en Metrostation eller lignende. En andelsboligforening er reguleret af andelsboligforeningsloven, og her må man kun tage maksimalprisen, og det er den der er fastsat ud fra at ejendommen vurderes som en udlejningsejendom.

Det er noget andet hvis der er tale om en ejerlejlighed – idet det her er markedskræfterne om udbud og efterspørgsel der afgøre hvad en ejerlejlighedsejer kan tage for sin lejlighed, og her kan Metrostation eller lignende goder være med til at påvirke prisen i opadgående retning.