Ventelister og forældrekøb

Er forældrekøb tilladt?

Nej, det er ikke muligt at foretage forældrekøb i andelsboligforeningen Haraldsted jævnfør vedtægternes § 3.

§ 3.1: Som andelshaver kan med bestyrelsens godkendelse optages enhver, der beboer eller samtidig med optagelsen flytter ind i en bolig i foreningens ejendom.

§ 3.3: Ved flytte ind i forstås, at andelshaveren tager boligen i brug som helårsbeboelse for sig og sin husstand.

Bestyrelsen anderkender, at der er et stort ønske fra interesserede købere om at indføre muligheden for forældrekøb, men foreningens generalforsamling har gentagne gange behandlet spørgsmålet og gjort det klart, at paragraffen vedrørende bopælspligt er vigtig i forhold til den oprindelige andelstanke. Derudover er det også for at sikre, at alle beboere i ejendommen er investeret i foreningen og interesseret i dennes bedste.

Bestyrelsen anbefaler, at man undersøger alternative muligheder for finansiering i stedet for forældrekøb. Blandt andet mulighederne for at kautionere for et lån i børnenes navn eller at tilbyde børnene et rentefrit lån – et såkaldt “familielån”.

Ventelister i A/B Haraldsted

A/B Haraldsted har hverken interne eller eksterne ventelister, og alle andelshavere har derfor selv retten og pligten til at finde en køber, når man ønsker at fraflytte foreningen.

Da stort set alle andelslejligheder i dag bliver solgt via ejendomsmægler (eller netværk), anbefaler bestyrelsen derfor interesserede købere at holde øje med fx boliga.dk, hvor lejligheder til salg via de fleste kanaler bliver vist.