Referat fra ordinær generalforsamling 2017

Så er referatet fra årets ordinære generalforsamling klar, og kan downloades her på siden.

Bemærk, at vi grundet en fejl fra referentens side mangler klarhed over, hvem der meldte sig til haveudvalget. Se derfor også dokumentet Eftersøgning af medlemmer til haveudvalg.

Der blev vedtaget en ændring til husordenen, og denne er derfor også opdateret og kan ligeledes downloades.

Referatet vil ligeledes blive omdelt fysisk mandag eller tirsdag.

Da der var fremsat forslag om ændringer af foreningens vedtægter, men ikke var nok fremmødte på generalforsamlingen, vil der blive indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling i starten af august måned.

Vi regner med, at det bliver den onsdag 9. august kl. 18 i forbindelse med bestyrelsens træffetid, men nærmere info følger, når det er endeligt besluttet, hvorefter der naturligvis også vil blive fremsendt en indkaldelse.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen for A/B Haraldsted

Indførsel af gul parkeringszone

Til alle andelshavere med bil

Som tidligere varslet indfører Københavns Kommune pr. 1. marts 2017 parkeringszone på (blandt andet) Ydre Nørrebro, hvilket påvirker Haraldsgade og de omkringliggende gader.
Der vil derfor ikke længere være gratis parkering, og beboere opfordres til at benytte sig af muligheden for at købe en beboerlicens til området.

Man kan læse meget mere om parkeringszonen samt købe beboerlicens på kk.dk/gulzone.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen for A/B Haraldsted

Åbning for varmen

Til alle beboere

Med den september, vi har haft, skulle man næsten tro, at efteråret var blevet aflyst i år. Dette viste sig dog ikke at være tilfældet, og henover weekenden kom det buldrende ind med gråt vejr og triste temperaturer.

Vores vvs’er kommer derfor på hastevisit i morgen onsdag og får åbnet for vores centralvarmeanlæg, så der kan komme lidt varme i de kolde stuer rundt omkring i ejendommen.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Støj fra Metrobyggeriet

Til alle andelshavere

Som mange sikkert har bemærket, er der for tiden en vis støj fra Metrobyggeriet. En andelshaver har haft kontaktet Metroselskabet angående dette, og nedenfor kan ses både henvendelse og svar fra Metroselskabet:

Skrivelse fra Mikael Sorth Andersen (HG 21, 2. th.)

Til Metroselskabet

Jeg skriver til jer da vi er en del naboer i Andelsboligforeningen Haraldsted(omhandler beboer i Haraldsgade 19,21,23,25,27og29), som efterhånden er ret presset af støj fra Metro byggeriet som stresser meget.

Vi er ikke presset af selve byggepladsen men af støj og vibrationer fra selve køretunnelen, efter at første boremaskine havde skabt forbindelse til Skjolds Plads her i foråret begyndte støjen fra tog/vogne at forekomme, og vi har kun observeret at det bliver værre og være.

Dog var der mindre kørsel her i ferien.

Men nu er i tilbage med fuld kraft igen, hvor vi bliver forstyrret / vækket på alle tider af døgnet i alle ugens 7 dage.

Vi har derfor følgende spørgsmål.

  1. Hvor  længe skal vi leve med denne efter vores mening urimelige støjhelvede, da jeres tilbud med at bruge hotel Radisson Frederiksberg ligger uden for hvor vi har vores nattesøvn, og hvor i stadigvæk køre i tunnelen.
  2. Hvad kan i gøre for at dæmpe støjen, da vi ikke går ud fra at det er et støjniveau som er blivende, da det vil betyde at når Metrotogende kommer i 2019 med den korte minut interval at det vil blive umuligt at være i lejlighederne.

Med venlig hilsen

Svar fra Metroselskabet

Kære Mikkel Sorth Andersen.

Tak for din e-mail.

Det tyder desværre på, at det er tunnelboremaskinens arbejdstog, I kan høre. Det beklager vi. Arbejdstogene kører på midlertidige skinner i de nyborede tunneler, hvor de transporterer udgravet materiale fra boremaskinen og tilbage til tunnelarbejdspladsen i Nørrebroparken. Arbejdstogene vil køre i tunnelerne frem til, at tunnelboringen mellem Nørrebroparken og Øster Søgade er færdig, hvilket den forventes at være i løbet af vinteren 2016/2017.

Vores fagfolk har konkluderet, at støjgenerne fra tunnelen skyldes små vibrationer, der opstår, når tunnelboremaskinens arbejdstog kører i tunnelerne. Der kan være steder som ved jeres boligområde, hvor undergrundsforholdene og ejendommens konstruktion gør, at disse vibrationer bliver forstærket og derfor kan høres i boligen. Vi har lagt støddæmpende materiale under skinnerne for netop at begrænse vibrationer fra arbejdstogene, når de kører i tunnelerne. Vi kan dog desværre ikke ændre på hverken undergrundsforholdene eller ejendomskonstruktionen, der er med til at forstærke vibrationerne, så I kan mærke dem i boligen. Konklusionen er derfor, at vi desværre ikke har mulighed for at mindske støjen fra arbejdstogene yderligere.

I kommer ikke til at høre metrotogene, når Cityringen er færdig. Når tunnelboremaskinerne er færdige med at bore strækningen, bliver de hejst op, og entreprenøren færdiggør tunnelerne. Her lægger entreprenøren de blivende skinner, som blandt andet sikrer, at metrotogene er støjsvage, når de kører på skinnerne.

Med venlig hilsen

Andrea Jørgensen
Kommunikationsmedarbejder

Metroselskabet og Hovedstadens Letbane