Referat fra ordinær generalforsamling 2017

Så er referatet fra årets ordinære generalforsamling klar, og kan downloades her på siden.

Bemærk, at vi grundet en fejl fra referentens side mangler klarhed over, hvem der meldte sig til haveudvalget. Se derfor også dokumentet Eftersøgning af medlemmer til haveudvalg.

Der blev vedtaget en ændring til husordenen, og denne er derfor også opdateret og kan ligeledes downloades.

Referatet vil ligeledes blive omdelt fysisk mandag eller tirsdag.

Da der var fremsat forslag om ændringer af foreningens vedtægter, men ikke var nok fremmødte på generalforsamlingen, vil der blive indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling i starten af august måned.

Vi regner med, at det bliver den onsdag 9. august kl. 18 i forbindelse med bestyrelsens træffetid, men nærmere info følger, når det er endeligt besluttet, hvorefter der naturligvis også vil blive fremsendt en indkaldelse.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen for A/B Haraldsted

Indførsel af gul parkeringszone

Til alle andelshavere med bil

Som tidligere varslet indfører Københavns Kommune pr. 1. marts 2017 parkeringszone på (blandt andet) Ydre Nørrebro, hvilket påvirker Haraldsgade og de omkringliggende gader.
Der vil derfor ikke længere være gratis parkering, og beboere opfordres til at benytte sig af muligheden for at købe en beboerlicens til området.

Man kan læse meget mere om parkeringszonen samt købe beboerlicens på kk.dk/gulzone.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen for A/B Haraldsted

Åbning for varmen

Til alle beboere

Med den september, vi har haft, skulle man næsten tro, at efteråret var blevet aflyst i år. Dette viste sig dog ikke at være tilfældet, og henover weekenden kom det buldrende ind med gråt vejr og triste temperaturer.

Vores vvs’er kommer derfor på hastevisit i morgen onsdag og får åbnet for vores centralvarmeanlæg, så der kan komme lidt varme i de kolde stuer rundt omkring i ejendommen.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Information og dokumenter vedrørende korttidsfremleje

Så er der oprettet et punkt under Ofte Stillede Spørgsmål/FAQ om korttidsfremleje, hvor man også kan downloade de relevante dokumenter.

http://haraldsted.net/faqs/korttidsfremleje/