Ofte stillede spørgsmål (FAQ)

Hvis du har spørgsmål, du ikke finder besvaret her, kan du kontakte bestyrelsen.

Køb (2)

Er forældrekøb tilladt?

Nej, det er ikke muligt at foretage forældrekøb i andelsboligforeningen Haraldsted jævnfør vedtægternes § 3.

§ 3.1: Som andelshaver kan med bestyrelsens godkendelse optages enhver, der beboer eller samtidig med optagelsen flytter ind i en bolig i foreningens ejendom.

§ 3.3: Ved flytte ind i forstås, at andelshaveren tager boligen i brug som helårsbeboelse for sig og sin husstand.

Bestyrelsen anderkender, at der er et stort ønske fra interesserede købere om at indføre muligheden for forældrekøb, men foreningens generalforsamling har gentagne gange behandlet spørgsmålet og gjort det klart, at paragraffen vedrørende bopælspligt er vigtig i forhold til den oprindelige andelstanke. Derudover er det også for at sikre, at alle beboere i ejendommen er investeret i foreningen og interesseret i dennes bedste.

Bestyrelsen anbefaler, at man undersøger alternative muligheder for finansiering i stedet for forældrekøb. Blandt andet mulighederne for at kautionere for et lån i børnenes navn eller at tilbyde børnene et rentefrit lån – et såkaldt “familielån”.

Bilag: Vedtægter (Opdateret 14.10.2013)

Permalink.

Ventelister i A/B Haraldsted

A/B Haraldsted har ingen eksterne venteliste for interesserede købere, da alle lejligheder de senere år er blevet handlet til markedspriser og på markedsvilkår.

Da stort set alle andelslejligheder i dag bliver solgt via ejendomsmægler, anbefaler bestyrelsen derfor interesserede købere at holde øje med fx boliga.dk, hvor lejligheder til salg via de fleste kanaler bliver vist.

Man kan søge på lejligheder i A/B Haraldsted ved at følge dette link, der viser andelsboliger til salg på Haraldsgade i postnummer 2200 København N. Foreningen dækker Haraldsgade 19-51 (ulige numre).

Permalink.

Salg (1)

Er forældrekøb tilladt?

Nej, det er ikke muligt at foretage forældrekøb i andelsboligforeningen Haraldsted jævnfør vedtægternes § 3.

§ 3.1: Som andelshaver kan med bestyrelsens godkendelse optages enhver, der beboer eller samtidig med optagelsen flytter ind i en bolig i foreningens ejendom.

§ 3.3: Ved flytte ind i forstås, at andelshaveren tager boligen i brug som helårsbeboelse for sig og sin husstand.

Bestyrelsen anderkender, at der er et stort ønske fra interesserede købere om at indføre muligheden for forældrekøb, men foreningens generalforsamling har gentagne gange behandlet spørgsmålet og gjort det klart, at paragraffen vedrørende bopælspligt er vigtig i forhold til den oprindelige andelstanke. Derudover er det også for at sikre, at alle beboere i ejendommen er investeret i foreningen og interesseret i dennes bedste.

Bestyrelsen anbefaler, at man undersøger alternative muligheder for finansiering i stedet for forældrekøb. Blandt andet mulighederne for at kautionere for et lån i børnenes navn eller at tilbyde børnene et rentefrit lån – et såkaldt “familielån”.

Bilag: Vedtægter (Opdateret 14.10.2013)

Permalink.

Fremleje (2)

Korttidsfremleje

Det blev på en ekstraordinær generalforsamling i juli 2016 besluttet at åbne op for muligheden for korttidsfremleje (via fx Airbnb eller lignende tjenester).

De præcise regler fremgår af vedtægternes § 11.

Hvis man som andelshaver har spørgsmål til reglerne herfor, skal man sørge for afklare eventuelle spørgsmål, før eventuel fremleje finder sted, da man ellers risikerer at være i strid med foreningens vedtægter.

Orienteringen til naboerne kan enten hænges på opslagstavlen i opgangen eller omdeles i postkasserne hos de resterende andelshavere i opgangen.

Orienteringen til bestyrelsen skal afleveres i bestyrelsens postkasse i Haraldsgade 35.

Permalink.

Hvornår må jeg fremleje?

Du må fremleje, når du har været andelshaver i to år, og maksimalt for en periode på to år fra første fremlejedato.

 

Permalink.

Vedligehold (2)

Er det tilladt at installere vaskemaskine i andelsboligen?

Ja, det er tilladt at have egen vaskemaskine i lejligheden.
Bestyrelsen anbefaler dog, at man i stedet benytter de fællesvaskerier, der findes i kældrene under henholdsvis Haraldsgade 27-29 og 41-43.
Der er tre vaskemaskiner i hvert vaskeri samt en stor tørretumbler.
 
Der er derudover flere argumenter imod egen vaskemaskine, bestyrelsen gerne vil fremføre:
 
Plads
Der er begrænset plads i lejlighederne, og man bør derfor nøje overveje, om man har lyst til at bruge den plads, en vaskemaskine optager, eller om den kan udnyttes bedre.
Fællesvaskerierne indeholder hver tre store maskiner, der kan tage væsentligt mere tøj end en almindelig vaskemaskine, og man kan derfor vaske mere tøj på kortere tid.
 
Tørring af tøj
Af hensyn til indeklimaet og risikoen for svamp i lejlighederne kan det ikke anbefales at tørre tøj indendørs uden ordentlig udluftning, hvilket i sagens natur er svært – især i vinterhalvåret.
Derfor findes der dedikerede tørrerum i kældergangene, der er tilknyttet hver enkelt opgang, så alle og enhver ikke har adgang til dit vasketøj.
Bestyrelsen anbefaler under alle omstændigheder, at man tørrer sit tøj i disse rum i kældrene.
 
Støj
Selv de mest moderne vaskemaskiner kan ikke undgå at sende mange rystelser igennem gulv og vægge under centrifugering.
Derfor opfordrer bestyrelsen til, hvis man alligvel insisterer på at få egen vaskemaskine i lejligheden, at være yderst hensynsfuld i forhold til, hvornår man vasker tøj, så man generer sine naboer mindst muligt.

Permalink.

Må jeg fjerne gasmåleren og gasrørene i min lejlighed?

Man må altid nedtage selve gasmåleren. Dette kan blot aftales direkte med et VVS-firma, der har en aftale med HOFOR om dette. Foreningens faste VVS-firma kan anbefales.
Bor man i en lejlighed i stuen til og med 3. sal, skal det lodrette rør forblive i hele lejlighedens højde, og måleren skal derfor proppes af vinkelret på det lodrette rør. Dette skyldes naturligvis, at dine overboer får gas via dette rør.
Har din(e) overbo(er) også valgt at fjerne gassen, skal røret dog stadig blive i de underliggende lejligheder, da alle lejligheder skal have muligheden for at reetablere gas på et senere tidspunkt.
Bor du på 4. sal, har du dog lov til at fjerne det lodrette rør, da der ikke er nogen lejligheder over dig, der er afhængig af røret for at få gas i deres lejlighed. For at lette en eventuel senere reetablering af gas i lejligheden, skal det dog proppes af over gulvhøjde, så installationen stadig er synlig.

Permalink.